ESKİ ANLAŞMADA ÇARMIHA GERİLİŞ

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23622
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  MESİHİN BİZİM İÇİN ÇARMIHTA ÖLÜŞÜYLE İLGİLİ AYETLER

  Yşa.53: 1 Verdiğimiz habere kim inandı?
  RAB'bin gücü kime açıklandı?

  Yşa.53: 2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi,
  Kurak yerdeki kök gibi büyüdü.
  Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu.
  Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

  Yşa.53: 3 İnsanlarca hor görüldü,
  Yapayalnız bırakıldı.
  Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.
  İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,
  Ona değer vermedik.

  Yşa.53: 4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
  Acılarımızı o yüklendi.
  Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
  Vurulup ezildiğini sandık.

  Yşa.53: 5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
  Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
  Esenliğimiz için gerekli olan ceza
  Ona verildi.
  Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

  Yşa.53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
  Her birimiz kendi yoluna döndü.
  Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

  Yşa.53: 7 O baskı görüp eziyet çektiyse de
  Ağzını açmadı.
  Kesime götürülen kuzu gibi,
  Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi
  Açmadı ağzını.

  Yşa.53: 8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü.
  Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden
  Yaşayanlar diyarından atıldı.
  Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

  Yşa.53: 9 Şiddete başvurmadığı,
  Ağzından hileli söz çıkmadığı halde,
  Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,
  Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

  Yşa.53: 10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,
  Acı çekmesini istedi.
  Canını suç sunusu* olarak sunarsa
  Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.
  RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

  Yşa.53: 11 Canını feda ettiği için
  Gördükleriyle*fu* hoşnut olacak.
  RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını
  aklayacak.
  Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

  Yşa.53: 12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,
  Ganimeti güçlülerle paylaşacak.
  Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.
  Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,
  Başkaldıranlar için de yalvardı.

  Yşa.49: 16 Bak, adını avuçlarıma kazıdım,
  Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

  Dan 9: 26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek
  ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve
  kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona
  dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

  Eyüp.19: 25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,
  Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

  mezmurlar 22:1-31:

  Mez.22: 1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?
  Niçin bana yardım etmekten,
  Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

  Mez.22: 2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,
  Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

  Mez.22: 3 Oysa sen kutsalsın,
  İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

  Mez.22: 4 Sana güvendiler atalarımız,
  Sana dayandılar, onları kurtardın.

  Mez.22: 5 Sana yakarıp kurtuldular,
  Sana güvendiler, aldanmadılar.

  Mez.22: 6 Ama ben insan değil, toprak kurduyum,
  İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor.

  Mez.22: 7 Beni gören herkes alay ediyor,
  Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,

  Mez.22: 8 “Sırtını RAB'be dayadı, kurtarsın bakalım onu,
  Madem onu seviyor, yardım etsin!”

  Mez.22: 9 Oysa beni ana rahminden çıkaran,
  Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin.

  Mez.22: 10 Doğuşumdan beri sana teslim edildim,
  Ana rahminden beri Tanrım sensin.

  Mez.22: 11 Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda,
  Yardım edecek kimse yok.

  Mez.22: 12 Boğalar kuşatıyor beni,
  Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi.

  Mez.22: 13 Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi
  Ağızlarını açıyorlar bana.

  Mez.22: 14 Su gibi dökülüyorum,
  Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor;
  Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.

  Mez.22: 15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu,
  Dilim damağıma yapışıyor;
  Beni ölüm toprağına yatırdın.

  Mez.22: 16 Köpekler kuşatıyor beni,
  Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,
  Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

  Mez.22: 17 Bütün kemiklerimi sayar oldum,
  Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.

  Mez.22: 18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor,
  Elbisem için kura çekiyorlar.

  Mez.22: 19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;
  Ey gücüm benim, yardımıma koş!

  Mez.22: 20 Canımı kılıçtan,
  Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

  Mez.22: 21 Kurtar beni aslanın ağzından,
  Yaban öküzlerinin boynuzundan.
  Yanıt ver bana!

  Mez.22: 22 Adını kardeşlerime duyurayım,
  Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:

  Mez.22: 23 Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun!
  Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin!
  Ey İsrail soyu, O'na saygı gösterin!

  Mez.22: 24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı,
  Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi;
  Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

  Mez.22: 25 Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta,
  Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı.

  Mez.22: 26 Yoksullar yiyip doyacak,
  RAB'be yönelenler O'na övgü sunacak.
  Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!

  Mez.22: 27 Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RAB'be dönecek,
  Ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak.

  Mez.22: 28 Çünkü egemenlik RAB'bindir,
  Ulusları O yönetir.

  Mez.22: 29 Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak
  Ve O'nun önünde yere kapanacak,
  Toprağa gidenler,
  Ölümlerine engel olamayanlar,
  Eğilecekler O'nun önünde.

  Mez.22: 30 Gelecek kuşaklar O'na kulluk edecek,
  Rab yeni kuşaklara anlatılacak.

  Mez.22: 31 O'nun kurtarışını,
  “Rab yaptı bunları” diyerek,
  Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

  Zek.12: 10 “Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve
  yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar;
  biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için
  acı çeken biri gibi acı çekecekler.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.