Ekinci’ler,Tohum,ve Toprak

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27076
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kıtab’ımızda,RAB İSA MESİH’in, verdiği ruhsal dersleri,Müjdeyi duyan herkesin anlamasını diliyorum.

  “Ekincinin biri,tohumu ekmeye çalıştı.Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştu.Kuşlar gelip bunları yedi.Kimi toprağı az kayalık yerlere düştü,toprak derin olmadığından hemen filizlendi.Ne varki,güneş doğunca kavruldular,kök salamadılıkları için kuruyup gittiler.Kimi dikenler arasına düştü.Dikenler büyüdü,filizleri boğdu ve ürün vermedi.
  Kimi ise iyi toprağa düştü,büyüyüp çoğaldı,ürün verdi.”
  Markos 4:3.8

  İSA MESİH’in,benzetmelerle konuştuğunu ve anlatmak istediği Tanrısal amaçları çoğu kez, bu yukardaki ayette olduğu gibi ifade ettiğini biliyoruz.
  İsa Mesih,Tanrı’sal sırlarını ,yüreği açık,alıcı ve itaatkar olanlara açıklamıştır. Bu benzetmede kullandığı,tohum,toprak,ekinci bir yerde yaşamı ifade eder.Ayet’teki benzetmede, ekinci tohum,toprakla ilğildir.yol kenarındaki topraklar sert olur.bu yüzden düşen tohum,toprakla iç içe geçmez ve dışarda kalır.ürün veremez.

  Kayalık yerlerdeki tohum da kayaların üstündeki toprakta derinlik olmadığından sığdır.Topraktaki sığlık nedeni ile kök salma söz konusu değildir.Ürün veremez.

  Dikenli çalı ve gölgesi ile güneşi etkiler,toprak içindeki kök beslenemez
  bu yüzden dikenli çalı kökü topraktaki besinin tümünü emer,düşen tohum ürün veremez.

  İyi toprak tohumlar için en gerekli özelliklere sahiptır.derinlik ve besin açısından verimli olup,ürün konusunda bereket sağlarlar.

  Markos 4 Bölüm 13 Ayet’in başına dönelim.Bu Ayet’le RAB İSA MESİH bizlere ne anlatır.

  Ekinci:İSA MESİH’in kendisi ve onu temsil eden herkez için kullandığı bir kelimeydir, tohum demekle,İSA MESİH TANRI söz’ünü kastetmişti.
  Bizler acaba, iyi ekinci’lermiyiz.?

  Günümüzde, Müjde’yi duyanlar içinde,gerçek anlamda, İSA MESİH’i RAB ve kurtarıcı kabul edenler olduğu gibi,Hrıstıyan olduğunu ağzıyla ikrar ettiği halde, ismen hristıyan olup,Hrıstıyanlık’ı yaşamında yansıtmayan,kendilerine Hrıstıyan diyen ismen Hrıstıyanlarda vardır,bunların yaşamlarında, Mesih’e ait hiç bir meyve gözükmez.

  Müjde’yi duyupta ışığı reddedenler içinde, İSA MESİH”Dışardakiler” ifadesini kullanmıştır.
  İSA MESİH “”Dışarıdakiler” diye adlandırdığı, yapılan Müjdeyi reddedenler içinde şunu der.Markos 4:11 inci Ayetinde.

  “Bakıp bakıp görmesinler,Duyup duyup anlamasınlarda,dönüp bağışlanmasınlar.”

  Tohum(Tanrı sözü) ruhsal sağırlar için ve yüreği kapalı canlar için bir şey ifade etmez.dünya’nın maddeci bakış açısıyla yürekler cansız ve anlamadan uzaktır.

  Gerçek Mesih İnanlıları Müjdeyi yayar ,anlatır,ekerler.RAB bu inanlıları ekinciler olarak adlandırıyor,ektikleri tohum TANRI sözü dur.Mesela Kemal Abi ve Viran dede gibi.
  Ürünün yetiştiği toprak,tarla ise İnsan yüreğ’idir.

  Markos 4Bölüm 15 İnci ayette açıkça anlatır.Yol kenarındaki topraktan(Yürek) bahseder.
  Toprak (yürek) katı ve inatçıysa.!
  Yürek,dünya’sal ve şeytanla birlikte her tür ortaklığa elverişliyse, şeytan ın her seslenişine cevap veriyorsa,Tarla bu tohumu kabul etmez.duyarsızdır ,katıdır.TANRI sözünü reddeder.

  Tohum(SÖZ) başka, hangi Toprak’a(Yürek) ekilebilinir.?

  Okuyoruz.Markos 4bölüm 16 Ayet’inde Kayalık yerdeki topraklardan bahseder.
  Kayalık bölümdeki toprak’a ekilen Tohum’a(söz)cevap.. yüzeyseldir.
  İSA MESİHE bağlılık,inançta derinlik yoktur,inanıyor gibi dir,ama en ufak sıkıntıda,baskıda,zorlanmada,kişisel benlik ortaya çıkar her şeyi bırakırlar ve ortadan kaybolurlar.bu tipler için her şey güllük gülistanlık olmalı hiç zorluk yaşammamalıdır.düşüncelerinde Mesih’e inanma onlara külfet ve ağırlık getirdiği gibi sıkıntı ve zülüm görme karekterlerine ters düşer.

  Başka ne tür toprak’a TANRI SÖZ’ü olan tohum ekilebilinir.?
  Markos 4:18 de okuyoruz.Dikenli topraktan bahseder.Bunlar büyük bir heyecan ve istekle,her şeye atılımda en gözde olabilecek özellikleri ile dikkat çekerler,gerçek inanlılar gibi görüntü verebilirler.Fakat gerçek bunun tam tersidir.dünyasal düşünce,alt zeminlerindeki yerinden hiç gitmez.dünyasal menfi davranişlarını ruhsallıkları ile gizlemeye çalışırlar.zengin olma arzuları Ruhsal’lığa olan yaklaşımlarını bitirir.ve dünya’sallığa dönük yüzlerini tamamen dünyaya çevirerek.İmamdan saparlar.

  Markos 4. Bölüm 20 Ayette başka bir Toprak cinsinden bahseder.
  İyi Toprak.( Yürek)bu toprakta yetişen her tohum(Tanrı Söz’ü)TANRI SÖZ’ünü anlatırken açıklarken,neye mal olursa olsun,korkusuzdur.RAB’bin yüreğine koyduğu ,ateş,hiç sönmeden yanar.İçten,sadık,itaatkar,İSA MESİH’e yürekten bağlı ekilmiş tohumlardır.İSA MESİH’in sadık kulları ve izleyicileri olup,ne benlikle ilğili
  mevfi ne dünyasallıklar,nede şeytan onları etkileyebilir.Hiç bir konu ve hiç bir zorluk,Mesih’e olan güven ve İnançlarını sarsamaz.

  İyi toprakta(Yürekte) TANRI SÖZ’ünün ekildiği toprakta Üründeki verim, kişiye göre değişir.Kutsal Kıtab’ta yazıldığı gibi kimi,atmış,kimi otuz,kimide yüz kat ürün verebilir.(Müjde için Çalışma ,emek verme)
  Verimde etken güç,İman, İnanç,sabır,itaatir.

  RAB İSA MESiH, TANRI Eğemenliğinin sırlarını,yüreği açık olan her insana açıklasın.Ve Bize daha fazla ekinci ve iyi topraklar bahşetsin.

  esenlikle

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.