E.Ahit'teki Tanrı, Y.Ahit'teki Tanrı'dan Farklı mı?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23625
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Aslında bu çok sorulan bir soru ve ilk bakışta Eski Ahit’teki Tanrı, yargılayan Tanrı fakat Yeni Ahit’teki Tanrı Merhamet eden Tanrı gibi gözükebilir. Fakat Kutsal Kitap’taki Tanrı hem yargılayan hem de Merhamet eden Tanrı’dır. Eski Ahit’te Tanrı insanları yargıladığı halde bir çok yerde merhamet de eder. Aynı zamanda Tanrı’nın insanların tövbe etmesini istediğini de görüyoruz. Yeni Ahit’e baktığımızda da Tanrı bazen yargılıyor ve sonunda herkesi yargılayacağını görüyoruz.

  ESKİ AHİT’TEKİ MERHAMET KONUSU

  Tanrı Adem ve Hava’ya Merhamet gösterdi.
  Adem ve Hava günah işleyince Tanrı onları yok edebilirdi. Fiziksel yönden hemen ölmediler. Yaratılış 2-3

  Nuh’un zamanında herkes ölümü hak ettiği halde Tanrı insanlara kurtuluş yolunu sağladı.
  Nuh- Yaratılış 6-7
  Nuh doğru yolu başkalarına bildirdi:
  2Pe 2:5 Tanrı, eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyası üzerine tufanı gönderdiği zaman, doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve yedi kişiyi daha korudu.
  Nuh’un zamanında Tanrı sabırla bekledi.
  1Pe 3:20 Bu ruhlar, bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine rağmen söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi, suyla kurtuldu.

  Yunus’un zamanında Tanrı nasıl tanındı?
  Yun.4: 2 RAB'be şöyle dua etti: “Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın.

  Tanrı’nın istediği bizi cezalandırmak değil?
  Hez.18: 23 Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen RAB böyle diyor.

  YENİ AHİT’TEKİ YARGI KONUSU

  Mesih daha sonra gelecek yargıdan bahseder:
  Mat 24

  Tanrı günah işleyen imanlıları bile yargılıyor:
  Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı, paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, «Hananya, nasıl oldu da Şeytan'a uydun, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?» dedi. «Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun.» Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık üç saat sonra Hananya'nın karısı, olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus ona, «Söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?» diye sordu. «Evet, bu fiyata» dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi: «Rab'bin Ruhunu sınamak için nasıl oldu da sözbirliği ettiniz? İşte, kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda, seni de dışarı taşıyacaklar.» Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular, onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elç 5:1-11

  Tanrı sahte öğretiş verenleri nasıl yargılayacağını söyler.
  Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi'yi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek.
  Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek.
  Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.
  Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde, doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve yedi kişiyi daha korudu. Sodom ve Gomora kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece tanrısızların başına geleceklere bir örnek verdi. Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. Görülüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Bu küstah, dikbaşlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. 2Pe.2:1-10

  Burada Tanrı’nın Rab’bin sofrasından saygısız bir şekilde alanları yargıladığını okuyoruz.
  Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kâseden içsin. Çünkü Rab'bin bedenini farketmeden ekmeği yiyen ve kâseden içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür. 1Ko 11:28-30

  Bu ayetlerden “HERKES”in günah işlediğini ve ölümü hak ettiğini görüyoruz fakat buradaki son ayet Tanrı’nın adaletini savunuyor… Nasıl? …daha önce işlemiş günahları cezasız bıraktığını söyleyerek Tanrı adaletini savunuyor. Bu demektir ki Eski Ahit’teki gördüğümüz yargı da tam değildi.
  Böyle davrananların ölümü hak ettiğine dair Tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmıyor, yapanları da onaylıyorlar. Rom 1:32
  Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Rom 3:23

  İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Rom 3:24-26

  2 Selanikliler 1:5-10

  İmanlılar terbiye edilir ve bazan Rab onları bir şekilde azarlar. Fakat İsa Mesih’in ikinci gelişinde, İsa Mesih’le ilgili Müjde’yi kabul etmeyenler Rab’bin tam yargısına uğrayacaktır ve bunun için Rab’bin Müjdesini herkese anlatmalıyız. Onun isteği de 2Pe 3:9da bulunuyor: Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
  2Se 1:5 Bütün bunlar, Tanrı'nın adil yargısının bir belirtisidir. Sonuç olarak, uğrunda acı çektiğiniz Tanrı'nın Egemenliğine layık sayılacaksınız. 2Se 1:6-8 Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. 2Se 1:9-10 Böyleleri, O'nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.

  Bu ayetlerden Tanrı’nın hem merhametli hem de adaletli olduğunu görüyoruz. Bu iki niteliği aynı zamanda çarmıhta da görüyoruz. Tanrı merhametli olduğu için ölümü hak etmiş insanlar için çıkış yolunu sağladı ve aynı zamanda günahlarımızın gerektiği ceza yerine getirmek için çarmıhta öldü. Bu iki konuyu şu şekilde özetleyebiliriz:

  Tanrı’nın yargısı:
  1. Adaletlidir. Tanrı adaletli olduğu için yargının yerine getirilmesi gerekir. Tanrı herkesi günahlarına göre yargılayacak. Rom 6:23e göre günahın cezası ölüm (fiziksel ve ruhsal)
  2. Korkuç. Günahın cezası ölümdür (fiziksel ve ruhsal) ve Eski Ahit’te bile Tanrı’nın yargısın tam olarak görmüyoruz.
  3. Ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Eski Ahit’te okuyoruz ve bazen peygamberler yargıyı önceden bildiriyor. Önceden bildirildiği zaman özel bir tövbe fırsatı veriliyor ama bu kimsenin hakkı değil. Çoğu zaman Tanrı’nın yargısı son güne bırakılır ama son gün kesinlikle gelecektir. Bizim verilen mesaja her zaman hazır olmamız gereklidir.
  4. Yargılamak Tanrı’nın yapmak istediği şey değil adaleti sebebiyle yapmak zorunda olduğu şeydir.

  Tanrı’nın merhameti:
  1. Tanrı insanlara merhamet gösterir. (Eski ve Yeni Ahit’te var)
  2. Tanrı Her türlü günah için bize bir çıkış yolu sağlanmıştır.
  3. Tanrı her zaman merhametlidir ve son noktaya kadar merhametini esirgemez. Tövbe ettiğimizde her zaman bizi affetmeye ve merhamet etmeye hazırdır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.