DOĞUŞ

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23870
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Doğuş

  I

  Biliyorum, karanlık benim dünyam!
  Düşünmeden sevmek istiyorum bu yüzden.
  Sevmenin sonuçlarını,
  ödenmesi gereken bedelleri,
  sevgimin enerjisini yönelttiğim varlığın
  buna aldırıp-aldırmadığını düşünmeden seviyorum da…

  Her şey iyi gidiyor aslında;
  çünkü hiç beklemediğim halde
  O da beni seviyor!

  Birlikte yolculuklar yapıyoruz düşlerimde.
  O çok şaşırtıcı biri:
  Suların üstünde yürüyor,
  ölüleri diriltiyor,
  her zaman, her yerde ve herkesi
  doyuracak yiyecekler buluyor…
  Ve beni seviyor…

  O’nun doğuşundaki gizi öğreniyorum sonra!
  O’nun yaşamına ilişkin bir şey bilmek
  ve sonra olağanüstü bir şaşkınlık yaşamak alt/üst ediyor beni…

  Doğduğu kadın, Meryem;
  eğitimli olmaktan çok, erdemli…

  Bilgisi kitaplardan yada papirüs kayıtlarından değil,
  kalbini katıksızca açtığı varlıktan geliyor.
  Güzel.
  Çünkü çirkin olan hiçbir şey zihnine uğramamış.
  Bir pınar gözesi gibi duru mu duru…

  Bir gün o dupduru pınar gözesine
  bir ışık anasının soluğu vurmuş:
  Ne güneşin, ne ayın, ne yıldızların
  ışığıyla bir benzerliği olmayan,
  yakmayan, kavurmayan bir nur…

  Sevdiceğimin annesi
  başlangıçta çok korkmuş bu nurdan;
  eli ayağı kesilmiş ve yığılmış

  Olduğu yere;
  ‘’Tanrım sana sığınırım,’’
  diyebilmiş yalnızca…
  O zaman ışık,
  tandırdan yeni çıkmış bir ekmeğin sıcaklığında,
  yumuşacık bir sesle Meryem’e konuşmuş; ‘’

  Korkma,
  “sığındığın benim’’
  demiş ve
  sevdiceğimin annesine
  güneş nasıl uzanırsa denizlere öyle uzanmış
  ve kaplamış küçücük bedenini…

  II.

  Bazen duadan sonra,
  kibrimden bütünüyle arındığımı bilirim de,
  içime bakarım:
  İçimin dünyadan yoktur bir farkı:

  Dağın, taşın, zeytinlikler,
  karahindibağ çiçeklerinin,
  dikenin, yılanın

  Benden ayrı olduklarını sanırım da
  anlarım
  yoktur dünyadan bir farkım.

  Şaşarım. Gözlerim kararır.
  Kendi kendime derim ki:
  ‘’Bu dış dünya,
  bu korkunç,
  zalim,
  bu zengin,
  bereketli,
  bu güllü-dikenli,
  akrepli- çıyanlı
  dünyanın
  içimdeki dünyayla benzeş
  olduğunu sezen
  b e n s e m,
  Bu benzerliğe şaşıran K İ M?

  Ah, biçare aklım karışır,
  sanki yönümü yitiririm.
  Yaratana seslenirim sessizce;
  ‘’Rabbim beni kuşkulardan
  ‘’Rabbim beni cevapsız sorulardan
  ‘’sen koru; sana sığınırım.’

  Bazen,
  duadan sonra,
  kibrimden bütünüyle arındığımı bilirim de
  içime bakarım:
  içimin yoktur dünyadan bir farkı.
  O zaman korkarım
  Gelecek sonsuz korkunç sorulardan….

  Bazen
  duadan sonra,
  geçici bir ferahlama gelir yüreğime
  ama
  hemen sonra
  yorgun,
  dünyayla hırpalanmış
  bir türlü doğmamış bir bebek gibi acılı
  bükülüveririm
  bir sıranın altına.
  Sanki dünya da bükülür benimle…

  Ah dünya! Acılı dünya…
  Aynı düşü görüyoruz belki birlikte;
  Sessizce katlanmak ağırlığa
  Ve dönmek, durmadan dönmek
  kendi, çıkışı olmayan çemberinde…

  III.

  Ama bir gün yüreğimin çobanları
  önlerinde beliren saydam varlığın
  kendilerine söylediği sözleri
  bana taşıdılar.

  Tanrım; neden bir krala değil de
  Çobanlara söyler sözlerini haberciler? ? ?

  O zaman yıldızlara baktım
  Ve gördüm:
  Doğudan batan yıldızın yerinde
  doğmakta olan bir başkası vardı!
  Gördüğüm yıldızla
  gördüğüm düş
  birbirlerini onayladı…

  Önce bilemedim bir yıldızın doğumu
  neden yerinden oynatıyor yüreğimi? ..
  Sayısız yıldızın arasından bir yıldıza
  biçare kalbim
  neden umut besliyor?

  Ben ki, ağzından çıkacak bir sözcüğe
  kralları, sultanları ve nedimeleri baktıran
  yıldızbilimcisi;
  dünyalığını yapmış, yoksulluktan bir korkusu olmayan
  bilici;

  B E N

  Neyi beklemekteyim?
  BEN NEYİ BEKLEMEKTEYİM? ? ?

  IV.

  Üç yıldızbilimci
  uzak diyarlardan izleyerek
  doğudan beliren yıldızı,
  sevdiceğimin yeryüzüne mühür basacağı
  topraklara gelmişler.
  Derler ki:
  gecenin ayazı ayaz değilmiş,
  dünyanın tabanında
  mür kokusu yükselirmiş
  ılgıt ılgıt,

  ve sarıp sarmalamış
  çöllerin
  çeliksi soğuğunu…

  Yıldızbilimciler şaşkın ve hayran
  fısıltılarını işitmişler
  çalıların,
  kayaların,
  yıldızların…
  Ve kuşkuya düşmüşler:
  ‘’Bir biz görüyor olabilir miyiz
  dünyanın memelerinden
  bal aktığını!
  ve
  denizde balığın,
  toprakta kuzunun,
  gökte kartalın
  pür dikkat beklediklerini
  dünyaya doğacak olanı?
  Kör olabilirler mi bunca insan,
  develer bile bir yağmurun yağacağını
  sezdikleri gibi
  sezerlerken
  gelecek olanı
  bunca akıllı,
  bunca inançlı,
  bunca hikmetli
  insan
  nasıl sezmez, nasıl görmez
  gökyüzünden çereğalar akacağını? ’’
  diyebilmişler.

  Ah, sevdiceğim;
  Neden sonra öğrendim ki,
  melekler indirirlerken
  gökyüzünü
  gündüzden geceye
  yere;
  ay ve güneş
  kurşun akıtılmış kulakların
  duyamayacağı
  pes seslerden selamlarken
  senin
  göğü yararak akan
  yıldızsı işaretini;
  insanlar uyumuş,
  krallar uyumuş,
  kaşifler,
  tarih yazıcıları,
  anneni handa ağırlamayan hancı
  senden önceki herkes
  seninle
  yalnız SENİNLE
  UYANMAK üzere
  O
  gece

  U Y U M U Ş L A R…

  V.

  Ah, herkesin uyuduğunu söyleyen
  sen
  bilsen
  nasıl bir düğün kurmuştu gökler!
  Yıldızlar,
  turunçlar,
  hurmalar,
  zeytinler kadar
  yakındılar
  toprağa.
  Ve biz
  yırtıp attık bu sarhoşlukla
  gök haritalarımızı.
  Gidip tapınmak istedik
  ete,
  kemiğe,
  ve kana
  dönüşen
  bu nura.

  Çünkü biz bildik
  göğün haritasını
  pare pare dağıtıp
  birleştiren güç
  bir bebek
  suretinde;
  henüz sözsüz,
  dile gelmemiş,
  ılık,
  kuzu bakışlı
  bir insan yavrusu görüntüsündeyken
  Bir melek ordusu
  gözümüzü
  bir daha hiçbir nesneye
  bakmak istemeyen
  bir hale koyuyor
  ve
  kulaklarımız
  tek bir sesin
  tınısıyla
  titriyordu.

  VI.

  Sevdiceğim;
  Fal tasları kırıldı;
  korkunç yanıyla uzak,
  güzel yanıyla yakın dünya
  kalbimize sokuldu.

  Artık içimde bir çarmıh var!
  İçimde Herod’lar var
  ve
  SEN varsın,
  Hep sen:
  zaman zaman
  gülümseyerek
  ölümlü yolların
  ötesini işaret eden,
  zaman zaman
  içimdeki çarmıha
  defalarca gerilen…

  Bazen seni yaşamak ağır geliyor;
  çünkü bilirsin
  en lezzetli şeyler
  en zararlı olanlardır;
  ve sen uzağındasındır hep onların.
  Ama, sık sık nefsim çekilir benim onlara,
  Ve nerede olurlarsa olsunlar, gider bulurum;
  Her gidişimde o sahte cennetlere;
  ‘’Az bir zaman kalacağım,
  bir lokmacık tadacağım,
  ve döneceğim hemen’’ der,
  uzun uzun,
  tadını çıkara çıkara
  kalırım
  o Herod diyarlarında…

  Bilirim sen çarmıhtasındır o an bir yerlerde,
  Bense aklımın aydınlığını
  puslu yollarda karartmışımdır,
  ve yüreğimin pusulası
  fırıl fırıl dönüyordur:
  Göremiyor,
  duyamıyor,
  hissedemiyorumdur
  v a r l ı ğ ı n ı

  VII.

  Ah, sevdiceğim
  İşte o zaman belirir önümde nefsimin
  Sodom’u, Gomara’sı…
  Kalbimin harabelerinde
  şehvetin baykuşu öter,
  Farkım yoktur
  inanmışların yolunu kesen
  Babil haramilerinden,
  soykırıcılardan,
  sürüye dalan
  kurtlardan
  çakallardan
  kalmaz bir farkım…

  Baktıkça unutkanlığım artar,
  umursamaz olurum merhameti,
  ve cenneti,
  ve sözlerini…

  Artık neysem oyum:
  Pirimatlardan bir goril!
  hükmetmek isteyen,
  yok eden,
  kıran,
  öldüren,
  ç a r m ı h a g e r e n…

  Rab; ben bu muyum?

  Gözleri karardığı anda keyiften,
  onaylanmaktan,
  politikadan,
  sensizlikten
  bir umarım olmaktan
  c a n a v a r l a ş a n
  ben
  sen gelmeden önceki dünyaya
  kendi kendimi s ü r g ü n ederken
  SENİN kalbimde ve dünyada doğduğun an’ı
  yüzlerce kez
  yeniden
  yeniden
  yeniden
  yaratmaya çalışsam
  Sahte cennetlerinden dünyanın
  yorgun düşerek
  a y a k l a r ı n a,
  e l l e r i n e
  ve
  s ö z l e r i n e
  S E N İ N
  son
  bir
  gayretle
  bile
  olsa
  yapışırken
  Doğar mısın yeniden?

  VIII.

  Doğ ya rab!

  Beni savaşlara sürerlerken,
  duyulmamış, görülmemiş
  virüslerle
  kanım zehirlenirken,
  etim kirlenirken
  ve kaçarlarken insan kardeşlerim
  yüzlerinde beliren tiksintiyle benden,
  kendimi
  bırakılmış
  bir yaban domuzu gibi
  çamurların içinde hissederken

  Arı sular gibi ya Rab, doğ içimde…

  Bütün yollarım sana yürüsün.
  Her şey beni terk ederken
  ve ben her şeyi terk etmişken
  beni asla terk etmeyene,
  senin a ş k ı n a
  bir sevinç sapı gibi uzanabileyim,
  tüm yorgun gecelerin ardından
  sana doğayım.

  IX.

  Melekler yeryüzüne indirmişler de geceyi
  Çereğalar içinde yanmış gökkubbe…

  Onca saltanatı, sarayı, konağı
  görmüş,
  kanıksamış
  gözlerimiz
  bir ahıra bakıyor:
  Işıltıların seyrinden sarhoş olmuşuz:
  Evrenin kalbi
  şu
  doğan
  çocukla
  atıyor…
  Dizlerimiz yerdeki samanlara değil,
  sanki gökadalara bükülüyor:
  Üstümüz başımız ışık,
  nur,
  rahmet…
  Kirpiklerimize güneşler değiyor…
  ‘’hoş geldin’’ diyebiliyoruz
  mecali kalmamış sesimizle…
  ‘’hoş geldin ya Rab
  hoş geldin…
  hoş geldin….’’

  Metin Mintaz

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.