ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Diğer Dinler, Mezhep ve Tarikatlar Dianetik ve Scientology hakkinda dogru bilgiler!

 • Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 0 Antworten.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Autor
  Beiträge
 • #26140
  Anonym
  Inaktiv

  1. Scientology Hakkında Genel bir Bakış
  2. Scientology Eğitim Teknolojisi
  3. Scientology Uyuşturucu Çözümleri
  4. Scientology ve Ahlak
  5. Mutluluk Yolu

  1. Scientology Nedir?
  Aşağıdaki tanım L. Ron Hubbard’ın, Scientology’nin kurucusunun, kendi ağzından yaptığı bir tanımdır.
  SCIENTOLOGY:

  Cevapların, nasıl bileneceğinin bilimidir. Asya ve Batı uygarlıklarının onbinlerce yıllık araştırma geleneğindeki bilgeliktir. Bir yaşam bilimidir. Scientology’nin ruhsal bilgisine dayanarak, yaşam koşullarına arzu edilir değişikler getiren pratik uygulamalar geliştirilmiştir.

  Scientology, herkesin şu anda olduğundan daha yetenekli olabileceğini varsayar ve kişiyi daha yetkin konuma getirmek için titiz ve kesin tekniklerle çalışır.

  İçerdiği geniş bilgi hazinesi iki şekilde uygulama alanı bulur: Birincisi, kişinin farkındalığını arttıran ve sıkıntılarından kurtulmasını sağlayan ruhsal danışmadır. İkincisi, günlük yaşamdaki çeşitli durumların çözümlerini veren pratik bilgilerdir.

  Scientology sözcüğü; Latince “Scio ve Yunanca “Logos” köklerinden gelir. Scio, “kelimenin tam anlamıyla bilmek” demektir ve ology (Logostan) “bilimi” anlamındadır. Batı dünyası bu sözcükleri (doğruya yakın bir şey) olarak benimsemiştir.

  Scientology, belirli bir ilahi güce tapmaya yönlendirmez ve Tanrı konusunda dogmalar içermez. Bu nedenle, dinlerle bir çatışma veya rekabet içinde değildir. Dinini değiştirip Scientology’ye geçmek söz konusu olamaz. Kişi dini inancını muhafaza ederek Scientology’nin ruhsal bilgileri aracılığıyla, kendi dinini de daha iyi anlayacaktır.

  Scientology nedir konusuna ayrıca L. Ron Hubbard kendisi ile yapılan röportaj Dvd’sinde anlatılıyor. O Dvd’yi izlerken başka olası sorulara da direkt yanıtlar bulabilirsin.

  *Scientology ile insan doğasına ait temel kurallar İLK KEZ gün ışığına bilimsel araştırmalar sonucu çıkartıldı bunlar Dinamikler, Tepkisel Zihin (Şuuraltı)v.b. L. Ron Hubbard yazdığı eserlerle bunların nasıl bulunduğunu ve neler olduğunu tüm insanlıkla paylaşmıştır.

  DİNAMİKS (DİNAMİKLER):

  Yaşamda sekiz dürtü (iç güdü, itici güç) olduğu söylenebilir. Bunları biz DİNAMİKLER olarak adlandırırız. Bunlar, nedenler veya harekete geçirenlerdir. Biz bunlara Sekiz dinamik diyoruz. Birinci Dinamik kişinin, varoluşa bizzat kendisi olarak yönelme güdüsüdür. Burada bütünüyle bireyliğin sergilendiğini görüyoruz ve bunu Kişisel Dinamik-Öz Dinamik olarak adlandırabiliriz. İkinci Dinamik; varoluşa cinsel faaliyet olarak yönelme güdüsüdür. Aslında bu dinamiğin iki bölümü vardır. İkinci Dinamik (a); cinsel eylemin kendisidir. İkinci Dinamik (b) ise; çocukların yetiştirilmesini de kapsar biçimde aile müessesidir. Bu, Cinsel Dinamik olarak adlandırılabilir. Üçüncü Dinamik; varoluşa, bireyler grubu olarak yönelme güdüsüdür. Herhangi bir grup veya bütün bir sınıfın bir bölümü; Üçüncü Dinamik’in bir parçası olarak düşünülebilir. Okul, dernek, şehir, millet her biri; Üçüncü Dinamik’in parçaları olup, aynı zamanda birer Üçüncü Dinamik’tirler. Bunu Grup Dinamiği olarak adlandırabiliriz. Dördüncü Dinamik; varoluşa insan türü olarak yönelme güdüsüdür. Bir insan ırkı veya soyu, Üçüncü Dinamik olarak düşünülürken; tüm insan ırkları bir bütün olarak, Dördüncü Dinamik olarak mütalaa edilir. Bunu İnsanlık Dinamiği olarak adlandırırız. Beşinci Dinamik, hayvanlar (tüm canlılar) alemi varoluşuna yönelim güdüsüdür. Bu yaşayan tüm canlıları; hayvan veya bitki, denizdeki balık, ormandaki vahşi hayvan, otlar, ağaçlar veya çiçekler ya da yaşamın hareket verdiği her şeyi kapsar. Bunu Tüm Canlılar Dinamiği olarak adlandırırız. Altıncı Dinamik; fiziksel evren varoluşuna yönelme güdüsüdür. Fiziksel evren; Madde (Matter), Enerji (Energy), Uzay (Space) ve Zaman (Time)’dan oluşur. Scientology’de bu sözcüklerin ilk harflerini alarak—MEST sözcüğünü oluştururuz. Bu Evrensel Dinamik olarak adlandırılabilir. Yedinci Dinamik; varoluşa, ruhlar olarak yönelme güdüsüdür. Ruhsal olan her şey; bir kimliği olsun olmasın, Yedinci Dinamik başlığı altında toplanır, Bunu Ruhsal Dinamik olarak adlandırırız. Sekizinci Dinamik; varoluşa sonsuzluk olarak yönelme güdüsüdür. Bu aynı zamanda Yüce Varlık olarak tanınır. Buna Sekizinci Dinamik denmesinin nedeni, sonsuzluk işareti olan— dik durduğunda 8 rakamı oluşmaktadır. Bu, Sonsuzluk veya Tanrı Dinamiği olarak adlandırılır.

  TEPKİSEL ZİHİN:

  “Bilinçsiz zihin” olarak da adlandırılır. Yaşamın tüm anlarında hatta acı durumlarında bile uyanık olan zihindir. Bir kazanın yol açtığı “bilinçsizlik anındaki” olumsuz ve acı verici duyumları, tüm algılamlarıyla (perceptics-duyu mesajları) depolar.

  Scientology bulunduğu ülkenin ahlak kurallarına uyar. İnsan yetenekleri arttıkça giderek daha da fazla ahlak kurallarına uymaya başlar. Çünkü insan özünde iyidir. İnsanın iyi olduğu Scientology’nin ilerlemesini sağlayan en temel buluşlardandır. Bir çok sorunun cevabı o zaman anlaşılmıştır. Scientology’de insanın kötü şeytan olduğu ve cezalandırılması gereken bir varlık olduğu ya da insanı daha iyi edersen daha kötü olur gibi bir düşünce bulunmuyor. Bütün insanlar özünde iyi ve daha iyi olmaya layıklar. Suçlular ıslah edilebilir. Çünkü neden suça yöneldikleri veya neden suçtan vazgeçemediklerini Hubbard bilimsel olarak ortaya çıkarttı. Sadece bu değil insana ait diğer bütün cevapsız kalmış sorular gün ışığına çıkartıldı ve L. Ron Hubbard’ın bu bilgiler için geliştirdiği uygulamalardan sonra alınan sonuçlar bunu ispatladı. Yani bir olayın temel sebebini bilirsen veya anlarsan ona ait bir de çözüm geliştirebilirsin.
  Sonra birileri çıkar bu bilgileri kullanır ve diğer insanlara yardım eder. Narconon (uyuşturucu rehabilitasyon merkezi) bir scientolog (yani Scientology’nin işlediğini bilen ve anlayan bunu hayatında kullanan her hangi biri) tarafından kuruldu. http://www.narconon.com/ L. Ron Hubbard’ın uyuşturucularla ilgili keşiflerine dayanarak uygulamalar yapıyor. Hiç uyuşturucu madde kullanmadan uyuşturucu tedavi etmesi. Bir çok benzeri kurum veya uyuşturucu ile geçim sağlayan bazı oluşumları (mafyalar, suç örgütleri v.b.) fazlasıyla üzmüştür. Bu onların zihinlerinde yarattıkları çıkarlarını zedeleyen bir olay gibi algılıyorlar. Bir çok konuda zaman zaman narconon gizli veya açık baskıya uğratılmıştır. Elbette, yalanlar ve yanlış işler uzun süreli olmazlar. Zamanı gelince bu insanlar Scientology’nin aslında kendileri için de faydası olan bir teknoloji olduğunu anlar ve eski bazı kötü tutumlarını bırakırlar.

  Scientologlar ilaç/uyuşturucu kullanmıyor. Bedensel kimyayı bozarak, ruhsal bir iyileşmenin olabileceği teorisini, Scientology içinde yapılan buluşlar ve elde edilen sonuçlar milyarlarca sefer çürütmüştür. Mutluluk hapı (bir gün bir hap alacağım ve çok mutlu olacağım tüm acılarım dinecek) veya hap al ve daha sağlıklı yaşa düşüncesi ya da uyuşturucu madde al acıların ve mutsuzluğun, kederin geçsin düşüncesi. Scientology’den önce insanların çözümsüzlüğe karşı buldukları bir cevaptı. Çözümsüzlüğün gerçek cevaplara dayanmayan cevapları tarihte şimdi ve gelecekte her zaman daha kötü bir sonuçla neticelenmiştir.

  Ayrıca Scientology insanı tedavi etmeyi amaçlamıyor. Sadece daha yetenekli ve ahlaklı hale getiriyor. Bunun bir küçük sonucu insan bütün psikosomatik hastalıklardan kurtuluyor. Bunun da yeryüzündeki hastalıkların %70’ini oluşturduğunu doktorlar kendileri söylemişlerdir.

  Scientology’nin diğer insanları kendi dinine geçirme veya onlarla rekabet ve yarış halinde olma çabası yok. Her dinden insan Scientology’de bulunur veya bulunabilir. Ben müslümanım, ben hıristiyanım, yahudiyim ne derse desin hiç bir çatışma yaşanmaz. Standart biçimde eğitim alır ve kendi özgürlük köprüsünde ilerler.

  Özgürlük köprüsü (The bridge) Hubbard’ın Scientology’ye ait ruhsal teknolojileri o tabloda özetlenmiştir. Oradaki tüm servisler ruhsal bir çalışmadır. (Lütfen bozuk araba ve onu tamir edemeyen (thetanı olmayan) sağlam araba örneğini hatırla). Ruhsal danışmanlıklar auditor tarafından verilebilir. Ücreti bulunduğu ülkeye göre değişiyor. 12.5 saat standart dianetik auditing Ukrayna’da 70 dolar Almanya’da 300 euro duyduğum kadarıyla. Oranın insanları kendi ekonomik şartlarına göre bunu belirlerler. Profesyonel olduğu zaman auditing çok daha hızlı işler. Profesyonel auditingde emeter kullanılır. Diğer auditinge göre kat be kat daha hızlı sonuç alınır. O zaman 12.5 saat için örneğin Rusyada 1700$ vermek gerekir. Bu süre içinde elde edilen kazanımlar ruhsal anlamda pahı biçilemez oluyor. Ama her zaman yol bu değildir. Kendin bu teknolojiyi akademide öğrenip karşılıklı bir başkasıyla yaparsan o zaman para vermen gerekmez. Öğrenerek ilerlemenin bedeli de çok daha ucuz oluyor. Dianetik kitabını okumuş ve anlamış 2 kişi karşılıklı auditingle belirli bir uğraştan sonra birbirlerini Clear hedefine götürebilirler.

  CLEAR:

  Clear (berrak-temiz) kelimesinin kullanımı; beyinle, hesap makinesi arasındaki benzerlikten gelmektedir. Bir hesap makinesiyle, bir problemi çözmeye başlamadan önce, hesap makinesindeki eski problemlerin, verilerin ve sonuçların silinip temizlenmesi gerekir. Aksi halde, eski sonuçlar da yenisine eklenecek ve cevap yanlış olacaktır. Auditing bu problemlerden çok daha fazlasını zihinden silmektedir. Bütünüyle temizlenmiş biri, öz kararlılığını şimdiki zamana getirecek ve kendi karalarını kendisi verir hale gelecektir.

  AUDİTİNG:

  Eğitimli bir profesyonel (Auditor) ile Preclear (berrak öncesi) olarak adlandırılan ve sıkıntılarına çözüm arayan bir kimse arasında oluşturulan bir iletişim prosesidir (süreci ve yöntemi). Süreç şöyle işler: Preclear kişiye anlayabileceği ve cevap verebileceği sorular sorulur. Soruya cevap alındığında, cevabın alındığı kişiye bildirilir ve böylece devam eder. Auditing, kişinin yeteneklerini körelten ve azaltan istenmeyen engelleri ortadan kaldırır ve sahip olduğu yeteneklerini kademeli olarak arttırır; böylece kişi daha etkin hale gelir ve hayatta kalma şansı, mutluluğu ve zekası büyük ölçüde artar. Scientology ve Dianetics’te uygulanan bu ruhsal danışmaya Auditing denir.

  AUDİTOR:

  Eğitim almış Scientology uygulamacısına Auditor denir. Scientology prosesleri kişinin, kendi varoluşuna bakmasını sağlamak; ne olduğu, nerede bulunduğuyla yüzleşme becerisini geliştirmek temeline dayanır. Auditor, Scientology tekniği konusunda eğitimli; görevi, kişiden bakmasını istemek ve sağlamak olan kişidir. Bu kelimenin seçilmiş olması, auditor’un sözcük anlamının “dinleyen kişi” olması nedeniyledir ve auditor da işte tam bunu yapar, dinler.

  Köprüde hangi auditing’in kim tarafından verileceği, nerelerde alınabileceği, verilen auditing sonucu elde edilecek kazanım görsel biçimde anlatılıyor.
  Örneğin Grad 0’da insan herkesle her konuda her şeyi iletişim kurabilme yeteneği kazanıyor. Tüm hayatı boyunca utangaç kalmış, duygularını ifade edemeyen biri için bu çok belirgin bir değişimdir. O kazanımı elde etmeden köprüde yükselme imkanı olmuyor. Köprüde yükseldikçe insanın sahip olduğu bilinç düzeyi de artıyor. Köprünün en sağ tarafında köprüde bulunmayan başka servislerde alabilirsin. Bu auditingler insana özgürlük, özgüven, yeni ruhsal beceriler ve saymakla bitmeyen başka iyi kazanımlar veriyor.

  Auditorler Scientology organizasyonlarındaki akademilerde, eğitim alırlar. Akademi bir kurs odasıdır. Kitaplar, sözlükler masalar ve eğitmenler v.b. bulunur. Orada insanlar tek bir kelimeyi dahi anlamadan geçmeden olabilecek en iyi şekilde insanlara ruhsal anlamda teknolojisiyle yardım edebilmeyi öğrenirler. Bu bir Scientology kariyeridir. Köprünün sol tarafıda auditor olarak sınıf sınıf yükselirsin. Orada insanlara yardım edebilme yeteneklerin artar.

  e-meter nedir?
  Ruhsal işlemlerde auditor’e yardımcı olan bir alettir. İnsanın zihnini ulaşmaz sadece elektirik değişimlerini ortaya koyar. Buradan yola çıkarak auditor. Olay hakkında daha kesin bilgi alır. 4 tane işaret vardır emeterde
  Sen başkasına
  Başkası başkasına
  Başkası sana
  Kendi kendine.
  Audit edilen bir olay çözüldüğünde veya auditingde hedeflenen amaca ulaşıldığında emeter’daki ibrede okunan bir hareket vardır. Buna bakarak auditor auditingi bitirebilir veya devam ettirebilir. Kesinlikle yalan makinesi değil. Soru sorduğunda doğru mu söyledi yalan mı anlayamazsın.

  http://www.scientologytoday.org/Common/question/pg15.htm

  Neden Klise adı verilmiştir?
  Ruhsal bir konu ve çalışma olduğu için. İnsanlara bu yönde hizmet verdiği için. Devletler ve insanlar onu bu kategoriye yerleştirmişlerdir. Önemli olan Scientology teknolojisini var olması ve işliyor olmasıdır. Scientology klise olarak başka dinlerle rekabet halinde değil.
  İç yapı olarak genellikle modern kurs odaları, 2 insanı alabilen sessiz ve sakin auditing odaları, resepsiyon bölümü, etik ofiserin odası, bekleme odaları göz önüne getirebilirsiniz.
  Bazı scientologlar bası günler grup auditingi yaparlar. Bir araya geldiklerinde yine kitaplarda yer verilen bir teknolojiyi bilen kişi grupsal bazda uygular. Bu dinsel bir ayin olarak kabul edilir. İnsanlar bu auditingden sonra daha canlı hissederler. Scientology klisesi içinde hayat capcanlı olur. Mutluluk neşe ve huzur ve güven ortamı vardır. Hafta sonunu organizasyonda diğer scientologlarla geçirdikten sonra yeni haftaya yenilenmiş bir güç ve enerjiyle başlarsın.
  Daha rahat olursun. Normal yaşamda insanlar dertlerine ve sıkıntıların yenilmişlerdir ve ton skalada (ruh hali olarak) epey aşağılara inmekteler. Bizim işlem tam tersi. İnsanı daha canlı ve yetenekli yapmak işlemi.

  Scientology’nin amacı nedir?
  Yeryüzünde akıl dışılıkları kaldırmak, çalışkan ve başarılı insanların hakkını alması. Savaşların olmaması. Scientology teknolojisi’nin hayatın her alanda uygulanmasıyla daha az karışık bir dünya yaratmak denebilir. Devrim yapmaya veya yeni bir düzen getiremeye çalışmaz. Politik bir çalışma değildir. İnsanları kontrol altına alma çabası değil tam tersi (çeşitli zihinsel ve sosyal baskılarla) kontrol altındaki insanları serbest bırakmak ve özündeki iyi hale getirmek çabasıdır. Bunu yapmanın kimseye bir zararı dokunmaz.

  http://www.scientology.org/en_US/religion/presentation/pg014.html

  L. Ron Hubbard kimdir?
  Kendini insanlığa adamış bilge bir insan. İnsanın daha önceki 50.000 yıllık keşiflerini ve birikimlerini derlemiş toplamış ve bir sisteme bağlamıştır.

  Hiç bir şey L. Ron Hubbard’ın hayatını şu yalın söz kadar iyi ifade edemez:
  “Başkalarına yardım yaşamımdaki en önemli olgu. Bir insanı, onun yaşam ışığını karartan gölgelerden kurtulurken seyretmek, bana zevk veren en büyük olay.” Bu yaşamsal öneme sahip sözlerin arkasında insanlığa hizmet için adanmış bütün bir ömür ve herkesin mutluluk düşleri ve ruhsal özgürlüğü yakalamasına olanak sağlayan bir benzersiz bilgi hazinesi bulunmaktadır.
  O, 13 Mart 1911 yılında, Tilden Nebraska’da hayata gözlerini açtı. Çok erken yaşlarda kendini insanlığa adayarak insanoğlu için keşiflere çıktı. Daha on dokuz yaşına gelmeden, Endonezya, Japonya, Hindistan ve Filipinlere ait kültürleri incelediği, dört yüz milyon kilometreden çok yolculuk yapmış bulunuyordu.

  1929 yılında Amerika Birleşik Devletlerine döndükten sonra matematik, mühendislik ve daha sonra yeni bir alan olan nükleer fizik üzerine resmi eğitimini sürdürdü. Bütün bu eğitimler onun devam eden araştırması için yeni araçlar sağlıyordu. Bu araştırmasına kaynak sağlamak için, 1930’lu yılların başlarında, edebiyatla ilgili sanatsal mesleğine başladı ve çok geçmeden dünyanın en çok okunan ve ilgi gören roman yazarlarından biri oldu. Temel amacına ait bakış açısını koruyarak uzak yerlere seyahatlerine ve keşiflerine devam etti.
  II. Dünya savaşı çıkınca, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına yüzbaşı olarak katıldı ve denizaltı avcı gemileri komutanı olarak hizmet verdi. Çarpışmalar sonrasında kısmen kör oldu ve sakatlandı, 1945’de özrünün kalıcı olduğuna yönelik bir teşhis konuldu. Zihin konusundaki teorilerini uygulayıp hem kendi sağlığını yeniden kazandı hem de asker arkadaşlarının sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardım etti.
  Beş yıllık yoğun araştırmalar sonunda, Ron’un buluşları dünyaya Dianetik: Modern Zihin Sağlığı bilimi ile takdim edildi. İnsan zihni üzerine yazılmış ilk popüler el kitabı özellikle dışarıdaki halk için yazılmıştı. Dianetik insanoğlu için yeni ufuklar açtı ve yazarı içinse yeni bir dönem başlattı. Ron, yine de araştırmalarını durdurmadı ve olağanüstü keşifler arkası arkasına birbirini takip etti, bunlar özenle bir sisteme bağlanarak 1951’in sonlarına doğru, uygulamalı dinsel felsefe Scientology ortaya çıkartıldı.
  Scientology bütün yaşamı açıklığa kavuşturduğu için, L. Ron Hubbard’ın sonraki eserlerinde insanoğlunun var oluşuna ait ele alınmayan hiç bir yön kalmamıştır. Araştırmalarına zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de devam etti. Buralardaki araştırmaları sonucunda kötüleşen eğitim standartları ve uyuşturucu maddelerin yaygın şekilde kötüye kullanılması gibi sosyal hastalıklara çözümler bulmuştur.

  L. Ron Hubbard’ın burada bahsedilen Dianetik ve Scientology üzerine eserleri toplamda kırk milyon kelimeyi aşan konferans kayıtları, kitaplar ve el yazılarından oluşur. Bütün bu eserler 24 Ocak 1986’da sona eren bir ömrün mirasıdır. L. Ron Hubbard aramızdan ayrılmış olsa da dünyaya olan katkıları son bulmadı; yüz milyonlarca kitabının şu an elden ele dolaşıyor olması ve milyonlarca insanın hergün onun gelişmek için var olan teknolojilerini kullanmaları açıkça gösteriyor ki o hâlâ dünyanın en iyi dostudur.

  Kimler scientology’ye karşıdır?
  Toplumun ilerlemesi veya insanların daha yetenekli olmasını istemeyen kişiler. Bu insanlara antisosyal veya supressive (yıkıcı kişilik) diyoruz. Bu insanlar sadece Scientology’ye karşı bunu yapmaz diğer insanı ileriye götüren faaliyetler içinde karşı faaliyetler yaparlar. http://www.scientology.org/en_US/religion/catechism/pg018.html
  “Herhangi bir güzel etkinliği veya bir grubu yıkmaya veya ezmeye çabalayan kişidir. Kendi çevresindeki diğer insanlara baskı yapar. Davranışların zarar verici olduğunu düşündüğümüz kimselerdir.” Böyle kişiliğe örnek olarak hitler verilebilir.

  2. Scientology Eğitim Teknolojisi

  L. Ron Hubbard dünyada başarıyla uygulanan çok geniş kapsamlı bir öğrenim teknolojisi geliştirmiştir. http://www.appliedscholastics.org/ Bütün scientology kitaplarının başında görürsün. Bir kelimeyi dahi anlamadan geçmeyin notunu. Bu not geliştirilen bu teknolojilerin minik bir özetidir. İnsanı okuduğunu anlar ve aynı zamanda anladığı şeyi uygulamaya koyabilir hale getiriyor. İnsanlar okuduğunu anlasın ne okursa okusun bu hiç fark etmez. Sonunda tüm yollar her zaman doğru olan ve saf bilgiye doğru gider. Yani Scientology bilgisine.

  ÖNEMLİ NOT

  Bu kitabı okurken, bir tek sözcüğü bile bütünüyle anlamadan geçmediğinizden emin olun.

  Kişinin; bir çalışmayı yarıda bırakmasının, kafasının karışmasının, veya bir şeyi öğrenmekte zorlanmasının tek nedeni, bütün içindeki tek bir kelimeyi tam anlamadan geçmiş olmasıdır.

  Kafa karışıklığı, bir şeyi kavrama veya öğrenmede güçlük çekme, kişinin o bir tek kelimeyi tanımlayıp anlayamadığı noktada başlar.

  Bir sayfanın sonuna gelip de, ne okuduğunuzu bilmediğinizi fark ettiğiniz oldu mu hiç? Öyleyse, o sayfanın yukarılarında bir yerde anlamını bilmediğiniz ve tanımı verilmemiş veya yanlış tanımlanmış bir kelimeyi anlamadan geçmişsinizdir.

  İşte size bir örnek. “Fecir zamanı çocukların daha bir sessiz oldukları, fecir geçtiğinde ise daha canlı bir hale deldikleri görülmüştü.” Ne olduğunu gördünüz mü? Bu cümleden hiçbir anlam çıkartamadığınızı düşünüyorsunuz. Oysa cümleyi anlayamamanızın nedeni, alacakaranlık veya karanlık olarak tanımlanabilecek tek bir fecir kelimesinin anlamını bilmiyor olmanızdır.

  Bu tür sözcükler ille de yeni karşılaştığınız veya alışılmadık sözcükler olmaları nedeniyle sözlüğe bakmak gereğini duyacağınız kelimeler olmayabilir.Çok bilinen ve sık kullanılan bazı kelimeler de pekala yanlış anlaşılıp karışıklığa yol açabilir.

  Üstünde çalışılan konuyu bir bütün olarak anlayabilmek açısından en önemli unsur yukarıda sözünü ettiğimiz, bir tek sözcüğün bile anlamadan geçilmemesi gerekliliğidir. Üstünde çalışmaya başlayıp ta devam ettiremediğiniz her konu, anlamını kavrayamadığınız sözcükler içeriyor olmalıdır.

  İşte bu yüzden, bu kitabı okurken, anlamını tam olarak anlayamadığınız bir sözcüğü atlamadığınızdan mutlaka emin olmalısınız. Eğer kitabın içeriği kafanızı karıştırmaya başlar ve kavramlara nüfuz edemediğinizi sezerseniz, bilin ki hemen az önce okuduğunuz bir yerlerde anlamını tam olarak anlayamadığınız bir sözcük mevcuttur. Bu durumda okumayı sürdürmek yerine, sorun yaşadığınız yerin ÖNCESİNE dönerek yanlış anlaşılan kelimeyi bulup çıkarın ve anlamını tam olarak belirledikten sonra devam edin.

  Tüm dünyada en başarılı dershaneler ve eğitim kurumları. Bu teknolojiyi detaylarıyla uyguluyor. Bu bilgiler herkese ait öğrenmesi ve uygulaması da basit.

  4. Scientology Ahlak.
  Her grubun bir genel ahlak anlayışı vardır. Ülkelerde söylenmiş veya söylenmemiş ahlak kurallarına sahiptir. Scientology ile yetenekleri ve hayattaki becerileri artan insanlar ait oldukları gruba daha ahlaklı davranmaya başlar. İnsan genel Ton skalasını (ruh halini) yükselttikçe. Lütfen Ton Skalasına bakıver. Daha az yıkıcı olur. Hem mutlu ve skalada yüksek bir yerde olup hem de banka soymaya veya yanlış olduğunu bildiğin şeylere teşebbüs etmezsin. Ne zaman ton skalada aşağılara gittin hayat daha çekilmez ve zor olur. Giderek daha az hareket ve düzgün iş yapma imkanın olur.

  Auditor kuralları.
  Her auditor veya auditing alan kişi bunları bilir. Auditing sırasında oluşan her olay orada kalır kişilerin kendi isteği dışında dışarıya taşınılmaz. Hipokrat yemini gibidir. Dianetik kitabında auditor kuralı bölümünden bakabilirsin. Scientology’de verilen sözler mutlaka tutulur. Bu en temel yasadır. Her auditor bu konuda sıkıca eğitim alır. http://www.scientology.org/en_US/religion/auditing/pg004.html

  Scientology ve etik
  Scientology’ye göre yaşam dinamiklerinin çoğuna zarar veren kötü bir davranış yaparsan bu sana bir kötülük olarak geri döner. Bu bir kaza, kayıp veya istenmeyen durum olabilir. İş yerinden para çalarsan er geç bu anlaşıldığından işinden kovulursun. Scientology’de insanlar etik konusunda da eğitilirler. Eğer biri kendi çevresinde etik dışı işler yapıyorsa öncelikle bu etik dışı durumları düzeltmesi istenir. Hubbard’ın o konu ile ilgili yazdığı yazılar okutulur. Ve anlayıp anlamadığı sıkı biçimde kontrol edilir. Bu konuda görevli insana etik ofiser veya etik çalışanı denilir.

  5. Mutluluk yolu
  The way of the happiness kuruluşu, tıpkı narconon gibi bir scientolog tarafından kuruldu ve yürütülüyor. http://www.twth.org/about/

  Hubbard dinsel olmayan öğretilerini bu kitapla tüm insanlarla paylaşmıştır.
  http://www.twth.org/ kuruluşu dünyaya bu ahlak kurallarını yaymakla meşgul. Scientology ahlakın olmadığı bir yerde ilerlemesi veya işlemesi mümkün olmuyor. TWTH (the way to the happiness kuruluşu) özellikle İsrail ve Ortadoğu bölgesinde insanlara bu bilgileri ulaştırarak daha sakin bir ortam yaratmayı hedefliyor.
  http://www.twth.org/news/story/news-and-press,2d193a0c96be9f6098ac256782d6e252,the-way-to-happiness-middle-east-peace-campaign-update.html
  Scientology’ye göre savaş hali 0.05 e geliyor ton skalada. Yani çok düşük duyarsızlık veya apati hali. Dünyanın da bir ton skalası var. Eğer savaş hala sürüyor ve dünya buna seyirci kalıyorsa bu en iyi 0.05 demek. Scientologlar çok duyarlı insanlardır.

  Kendileri bir porje yaratıp teknolojiyi beraberinde götürüp güzel sonuçlar getirebiliyorlar. 2000 yılında Los angeles’da tanıştığım scientolog birisinin ıslahanede çocuklarla ilgili çok başarılı çalışmaları olduğunu öğrenmiştim. Orada çocuklara mutluluk yolu kitabını okutturuyor ve öz saygılarını geri kazanmaları için çalışmalar yapıyordu.
  Ben mesela mutlulukyolu.info sitesini açmaya karar verdim. Geçenlerde Malatya’da yaşanan bazı üzücü olaylar beni üzdü ve harekete geçirmeye karar verdim. O dönem TWTH ile bağlantıya geçerek bu kitapların Türkçesini sordum ve dağıtmak istediğimi bildirdim. Konuştuk anlaştık ve o sitemde yayınlamaya başladık. Şu an itibarıyla haftalık 500 kitap indiriliyor. Hedefimiz 1 milyon rakamına ulaşmak. Bu kitap da yazılan kuralları çocuklarımızın, herkesin öğrenmesi ve bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

  Dünyada yaşanan felaketler ve scientologların tutumları:
  Nerede bir doğal afet olsun veya büyük şiddetli olaylar. Deprem, Tsunami ve terör 11 eylül gibi. Scientologlar %100 gönüllü olarak bu bölgelere işlerini bırakarak gelir ve ücret almadan yadım yaparlar. Assist (yardım) dediğimiz ruhsal iyileştirme teknolojisi. Kısa süre içinde ilaçlarla mümkün olmayan kazanımlar elde ettirirler. O şiddetin şokunu ve tüm etkilerini ortadan kaldırırlar. Bu Asistleri öğrenmek ve uygulamak çok kolaydır. Scientology el kitabında anlatılan bu bilgi ile şifa bulan binlerce insan vardır. 1999dan beri Türkiye’deki tüm deprem faaliyetlerinde scientologlar gelmişlerdir. Yine olsa gene gelirler. http://www.scientologyhandbook.org/SH6.HTM

  Bu kitabın bir parçası da ders çalışma teknolojisidir. Daha bir çok çeşitli böyle bilgiler var insanların hizmetine sunulmuş.
  Her türlü kitaplar orjinalleri ve çeşitli dillerdeki versiyonları Scientology organizasyonunda ve internetten sipariş edilebilir durumdadır.

  Scientology ve psikiyatrik su istimaller ve psikiyatrik ilaçlarla mücadele
  Dünyada gizli kalan en büyük soruna scientologlar parmak basıyor. http://www.cchr.org/ sitesinde. Tüm dünyadan psikiyatri mağdurları. İlaçlarla tecavüze uğramış, yani çözüm bulmak için gittikleri bir yerde cinsel açıdan kötüye kullanılan masum insanlar buraya başına gelenleri bildirirler. Aldıkları kimyasal ilaçlarla durumları daha da kötüleşmiş ve artık geri dönülmez duruma gelmiş Amerikadaki psikiyatri otoritesinin oylama yoluyla belirlediği uydurma hastalık mağdurlarının kendilerini korumak ve haklarını savunmak için yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Kimse bu insanların ne yaptığını bilmiyor ve onların ahlaki sapmalarını denetleyecek bir kurum bulunmuyor. CCHR bu mağdur insanlara yasal süreçlerinde sahip çıkar. Psikiyatrinin geçmişi ve işlediği suçlar saymakla bitmiyor. Lütfen psikiyatri DVD’sinde bunlara dikkat et. Bu dvd 1 milyon tane basılıp bütün dünya üzerinde gereken yerlere dağıtılacak kısa bir süre içinde. Şu an CCHR bu konu için Scientolog olsun olmasın herkesten gönüllü bağışlar topluyor.
  Psikolojik deneyler için harcanan paralar. Bu deneylerde hayatları kararan insanlar. Başarısız sonuçlara rağmen devam ettirilen arayışlar hep toplumun sırtından ödenenen vergilerle yapılmıştır. DVd’de örnek su istimal olayları bulabilirsin. Scientology bir çok psikiyatrik su istimalleri ortaya çıkardı. Dünya gündemine taşıdı. Buna karşılık çokça saldırılara maruz bırakılıyor. Yine de büyük bir hızla her gün daha çok insana servis verebilir hale geliyor.

  Criminon nedir?
  Suçlu insanları tekrar topluma kazandırmak için bir scientolog tarafından yürütülen bir başka kuruluştur.
  http://criminon.org/about-us/?PHPSESSID=4882bc82bbb91c89fd8d46c218f2b026
  http://criminon.org
  Scientology’deki bilgilerle suç işlemiş insanlara başarılı yardımlar yapılıyor. İnsan özünde iyidir. Onu kötü hale getiren deneyimlerle tekrar yüzleşmesini sağlayıp öz saygısını kazandırdıktan sonra yeniden bir temiz sayfa açabiliyor hayatında. Tabi bu ayrı bir teknoloji ve L. Ron Hubbard’ın keşiflerine başvuruyor. İleride scientologlar artınca bu insanlar bu konuda da tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi faaliyetlere başlayacaklar.

  L. Ron Hubbard Yönetim teknolojisi, wise:
  L. Ron Hubbard’ın teknolojisi iş dünyasında uygulamak isteyen scientologlar bir araya gelerek scientology etik veya ahlakını iş dünyasında yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Yeryüzünde binlerce firma bu teknolojiyi kullanarak başarılarına başarı katıyorlar. Sadece firmalar değil daha büyük kurumlar kendi yapılarını ve düzenlerini geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktalar. L. Ron Hubbard’ın yönetim, organizasyon, pazarlama kitapları eşsiz değerli bilgiler içeriyor. Her kuruma ve organizasyona uygulanabiliyor. Örneğin 4 tane ürün vardır
  1) karşılığı hiç alınamayan ürün
  2) karşılığı eksik alınan ürün
  3) karşılığı tam olarak alınan ürün
  4) karşılığı fazlasıyla alınan ürün
  “Eğer size biri gümüş yüzük parası verdiyse ona altın yüzük gönderin”.. her zaman beklentileri fazlasıyla aşmayı hedef edinin yönünde bilgiler var tabi bu kadarla sınırlı değil.
  http://www.wise.org/en_US/membership/about/index.html

  Scientolog olan bir insan hayatı ve insanları daha çok anlamaya ve sevmeye başlar. Genelde güler yüzlü ve başarılıdırlar. Tabi ki Scientology bir süreç dahilinde işliyor. İlk başlardaki durumun ve birkaç kurs yaptıktan sonraki durumun aynı olmuyor. Başlarda daha mutsuz ve sorunlu olabiliyorsun. Giderek yeteneklerin artıyor ve iyiye gidiyorsun. Belirli bir aşamaya gelmeden diğer aşamayı başaramıyorsun ayrıca. Her şey belirli bir düzen ve sistem içinde duruyor Scientology’de. Beyin yıkama, hipnoz, dünyayı ele geçirme temizleme gibi konulara değinmedim ama artık kendinde görebiliyorsun. Bu gibi konuları bir bilim ile bağdaştıramayız. Ve diğer sorulara cevaplar Scientology sitesinde yer verilmiş. Araştırdığın diğer kaynakları bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum o kaynaklarda elde edilen başarılardan ve hayatları iyi yönde değişmiş yüz binlerden bahsedilmiyor 

  Gizleyecek bir şeyleri olan insanların korkularının neticesi bunlar. Scientology yine de herkese kapısını açmış suçlular hatta uyuşturucu bağımlıları dahil. Onların neden o halde oldukları ve temel sebepleri kitaplarda açıklanıyor.

  Şimdilik bunlar aklıma geldi umarım bu bilgiler işine yarar. Lütfen yer verdiğim bağlantılardaki bilgileri okumayı unutma.

  Daha fazla bilgi ihtiyaç olan konuları buraya https://www.scientology.org/html/en_US/feature/contact/communicate.html ingilizce olarak ve daha iyi bana yazabilirsin.
  Yukarıdaki bilgiler kendi gözlemlerimle elde ettiğim konulardır.

  Selamlar
  umut

  Tarikat kelimesi Türk dil kurumunca asagidaki sekil anlatilmis:

  Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri:
  „Mevlevi tarikatı. Bektaşi tarikatı.“- .

  Scientology herhangi birlikten ayrilma degildir, Türk Dil Kurumu anlayisina göre, Gercegide öyleki, Tarikat degildir. Insanlarin düsüncelerinde yanlis resim yaratmaya calismayin lütfen.

  Almanca sözlüklerde asagidaki sekilde tarikat sözcügü yer almakta:
  “Bir dinin ilk anlayisini farkli yorumlayip din birliginden ayrilmis olan birlik.“ (Tercümesini kendim yaptim, sahislar farkli sekilde yorum yapabilirler. Benim tercümem kelimelerin manalara dayanikli tercüme.)

  Türkce sözlüklerdede aynen bu sekil ve diger dillerde sözlüklere baktigimiz zaman sürekli ayni sekilde anlatilmis tarikat kelimesi. Dikkat ceken olay: Büyük toplumdan ayrilmis olan ufak birlik söz konusu.
  Soru: Dianetik ve Scientolog olan insanlar hangi toplumdan ayrilmis veya hangi dini farkli yorumlamis ve Scientologye tarikat deniliyor?
  Tarikat kelimesi Scientology ile alakali yanlis manalarla kullanilmakta. Bu oyun Almanya´da da ayni bu sekil yapilmaktadir! Sebebi: Insanlarin düsüncelerini yanlis yerlere tasiyip, düsüncelerini yönetmektir!
  Nicin insanlar kendi iradelerince düsünemesinler? Bu insanlarin Dianetik ve Scientology´i anlayip scientolog olacaklarindan dolayi korkumu yasiyoruz?
  Her devlette oldugu gibi sayet Scientology´e karsi talep var ise ve Türkiye´de Scientologlarin sayisi cogalirsa, Devlet Kanunlarinin cercevesi icinde Scientology´nin ne oldugunu belirler. Sayisini tam bilemiyorum ama belki 160 Devlette Dianetik ve Scientology mevcuttur, asagi yukari 100 Devlet capinda din olarak taninmis ve kabul edilmis sekildedir, adeta devletler tarafindan önerilir ve desteklenir.

  Dianetik ve Scientologynin icindeki görev paylasimi ve kendisine ait calistirma sistemi, Scientology olan insanlarin orada neler yaptigi asla bilinmiyor gibi yazilar görünmekte. Her kurumda oldugu gibi calistirma sistemine göre görev paylasimi vardir ve kamuoyuna acik kurumlarda bile olsa bu calistirma sistemi herkes tarafindan bilinmez ama yinede isiniz görülür. Misalen: Universitelerde olan Profesörler, sekreterleri, sinif ögretmenleri, ders ögretmenleri, sinifsiz ögretmenler, sinif baskani, veliler, okul aile birligi temsilcileri v.b. diger görevliler, müstehtamlari v.b.. Imalat Firmasinin Sahibi/Sahibleri, Yönetici Müdürü/ leri, Ihale alisveris sorumlulari, tüm imalatin parcasi olan imalat guruplari ve grup sefleri, yardimci iscileri, Organize sistemi olmadan hic bir kurum yürümez ama, Scientology söz konusu olunca sanki anormal bir durum varmis gibi yazilar cikmaktadir. Scientology´nin kendisine ait calistirma sistemi vardir ve kendi sisteminide kamuoyuna aciklamak zorunda degildir. Maliye ve Devlet güvenligi haric. Üstelik Dianetik ve Scientology´nin kendine ait olan sistemi her zaman ve her ülkenin kanunlarina uyumludur ve bu sistemin kurucusu L. Ron Hubbard´in kendisidir ve bu konuda telif ve ruhsal haklari RTC´ye verilmistir ve burada saklidir. Bu arada görüyoruzki, sakli, gizli, yasadisi olan hic bir sey yok. Scientolog olan insanlarin orada neler yasadigi bilinmiyor? Nasil bilinmiyorki? Herhangi toplumda yasanmis olan hersey biliniyormu? Örnegin Diyanet icinde yasanan her sey biliniyormu? NASA´da yasanan her sey biliniyormu? Dünya Sirketleri bazinda yasanan her sey biliniyormu? Bu soruyu bu sekilde yazmak sadece insanlarin düsüncelerinde Dianetik ve Scientology´i bilinmeyen ve korkulmasi gereken birseymis gibi göstermeye calismaktir. Mesela söyle bir tutum: Iki bayan bir arada konusurken birisi digerine diyorki: Senin kocan dün is görüsmesine degilde baska bir yere gitmis olmasin, acaba nereye gitmistiki, son zamanlarda (bir bayan ismi) durmadan gülüstüklerini izleyenler olmus!
  Dianetik ve Scientology´nin calisma sistemi bellidir ve devletler tarafindan bilinmektedir. Scientolog olanlarin burada yasadiklarini aciklama hissi yasarsalar aciklarlar, bu sekil his yoksa aciklamak zorundada degiller.
  Amerika´da 1950´li yillarinda Psikiyatri, psikoloji ve bunlarin Devlet bazindaki temsilcileri arti Amerikan Devletinin ta kendisi L.Ron Hubbard´i söylemis olduklarini isbatla diye zorlamislar ve L.Ron Hubbard söyledigi her bir seyi isbatladiktan sonra bu ispatlari isteyenler istemis olduklarina pisman olmuslar. Ispatlanmis bir seyi ortadan yok etmekte cok zor. Bilhassa bu kadar güclü ve büyük grup arti Devlet görevlileri karsisinda! Bu anlamda, Scientologlarin suskun kalmalari cok daha iyidir, Scientologlar yasadiklarini aciklamis olsalar bütün herkes Scientolog olmak icin basvuruda bulunur.

  Karsiliksiz hic bir sey yok.

  Bu basligi tasiyan yaziya yanit vermek istiyorum. Acaba Türkiyede okula gitmek ücretsizmi? Carsiya gittiginiz zaman elbise alirken ücretini ödemeden alip gitme imkaniniz varmi? Hastaneye girdiginiz zaman belli oranda masraflari ödemiyormusunuz? Insana faydasi olmayip sürekli insanlari ölmeye yöneten ve yer yer hizlica öldüren veya intihar etmesine sebeb olan Psikiyatri icin bile ücretini ödüyorsunuz. Adeta saglik sigortalari karsiliyor psikiyatrinin masrafini. Türkiye´de Camiye gittiginiz zaman sizden para alinmiyor ve siz yinede hoca ile görüsüyor ve yardim alabiliyorsunuz evet haklisiniz. Yillik raporlara göz atin, Türkiye Cumhuriyetinin yillik bütcesi ne sekilde dagitiliyor. Diyanet Bakanliginin bütcesinin miktarini görünce sok olmayin. Diyanet Vakfinin cirosuna hic bakmayin dünyanizi sasirabilirsiniz. Size bir sorum var: Scientology kimler tarafindan destek aliyorda ücretsiz hizmet verebilsin? Eger ben bir hizmet almak istiyorsam o halde ödemeliyim buda gayet normaldir! Sahsi tecrübelerime dayanarak sunu yazayim. 100 Euroluk bir kurs aliyorsam, bunu bitirene kadar belki 300 Euroluk benzin kullanmak zorunda kaliyorum. Benzin beni sadece gezdiriyor, yaptigim kurslar ise beni cok farkli ve degeri ölcülmez anlayislara tasiyor. Neyi tartisiyoruz biz bu arada?

  ‚KöPage Rankü‘

  Bir Avukat veya Hukukcu sinif sinif ilerleyerek avukat yada hukukcu olmazmi?
  Mühendis olmak isteyen birisi liseye yazilmakla Mühendislik diplomasina sahip oluyormu?
  Doktor olmak isteyince kac yil okumak gerekiyor acaba?
  Hayatin her dalinda basamak basamak ilerlenir. Merdivenleri cikarken on basamak bir anda yukariya cikabilirmisiniz?
  Rivayet odurki….(diye baslayan yazi…) Bu bilgiler L.Ron Hubbard´in yazmis oldugu kurgu kitap serisinden alinmadir ve Scientologlarin düsüncesi veya inanci olarak tanitilmasi yanlistir!

  Cruise´un kizi Scientology üsülü ile dogdu

  Herkes kendi dogru buldugunu uygulamazmi? Tabi bu Plazentasini yeme olayi haric. Insanlar nasil bu kadar baskalarina iftira atmayi, birbirlerini rencide etmeyi, baskalarinin evvela kötü yönlerini anlatmayi severler, sasiriyorum. Bu olay kendi inancinda veya görüs birliginde olmayan topluma atilan iftiralara benziyor. Mesela; Almanlar gavur, Israilliler Yahudi veya her Amerikali emperyalisttir gibi yanlis düsünceler yaratilarak baskalarinin rencide edilmesine benzer. Bu tutum normal halimiz ise gülmekten baska bir sey yapamiyorum bu durumda!

  Herkesle düsüp Kalkmayin.

  Bu yazi zaten “MutlulukYolu“ kitabinin sayfasindan kopya yapilmistir. Iyiki bunu degistirmeden kullanmis yazar arkadaslar. Herseye ragmen bu konuya ilgi gösteren herkese insanlik adina tesekkür ediyorum…

  Scientology´nin inanmakla hic bir alakasi yoktur, sizi kendi yasadiginiz ve kayidini yapmis oldugunuz arsiv ile yüzlestirir. Oradaki kayitlar sizin gerceklerinizdir. Kendi dogrulariniz icin neler yapmadiniz bu güne kadar?

  Saygilarimla

  Zafer yilmaz

  Dianetik@msn.com

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.