Davutun Seküler Liderligi Bize İsa Mesihin Gelişinimi Işaret Ediyor?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24185
  Anonim
  Pasif

  Çünkü bir kralımız olmasına alışmıştık.Kişiler güçlü olmasalar bile kraliyet çizgisi hala güçlüydü. Dört yüz yıl sürdü.
  Bu yüzden daha sonra gelen peygamberler gelecekte bir kralımız olacagını söylerler.Ama bu gözlemleri dikkkatle okursa-
  nız,özellikle
  işaya 11 “İşay`ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.”
  mika 5 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma yönetecek
  olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
  “Pek çogu Davuttan bahsetmez.Babası İşay dan ya da dogdugu şehir Beytüllahimden sözederler.Ama özellikle davut-
  tan degil; çünkü Davut kusursuzluk tan uzaktır.”
  Diger bir deyişle Davut'un hayatı Davut gibilerin tekrarına karşı bir uyarıdır.Belkide bu onun en kutsal mirasıdır.Kutsal
  kitapta ilk kez kilise ve devleti birleştiren kişi,kilise ve devletin ayrı olması gerekliligine örnek oluşturur.Seküler liderler ,ru-
  hani işlerden kesinlikle uzak tutulmalıdır.
  Buna eniyi örnek peygamber Zekeriya'da bölüm 9 dur.
  Zekeriya 9:9 “Ey Siyon kızı*, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı*! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçak-
  gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!”
  Kralla ilgili yeni fikir onun kibar olmasıdır.Bir ata binmiyor.Krallar ata biner.Bir at askeri gücün temsilidir.Eger bu kehaneti
  İncilde'ki herhangi bir digeriyle karşılaştırırsanız,krala konan sınırları anlayabilirsiniz.Zengin olmamalıdır.Bir atı bile olma-
  malıdır.Sadece bir eşegi olmalıdır(o bile ödünç alınmıştı).Tanrının gerçek güç sahibi oldugunu anlamalıdır,kendisinin degil
  Biz bu peygamberliklerin kutsalkitapta İsa Mesihte gerçekleştigini görüyoruz. (devamı diger yazıda.)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.