DANİEL Peygamber.

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24332
  Anonim
  Pasif

  DANİEL :
  İsmi.”Tanrı Hakimdir” yada “Yargıcımızdır anlamına gelir.

  Kral soyundan olup İ .Ö 623 yılında Yoşiya’nın krallık ve yeremya’nın peyganberlik döneminde Yaruşalimde doğdu.
  Üç yıl boyunca saray hizmeti için çok özel bir eğitiminden geçti,ismi Babil ilahlarından biri olan Belteşassar olarak değiştirildi.
  Yaklaşık 70 Yıl kadar Daniel , 6 Babil Kralı ve 2 Fars kralına hizmet etti.
  İ.Ö 603 ‘te yirmi yaşlarında, Babil iline vali oldu ve bilginlerin başı olarak atandı.

  Danilel Kıtap’ındaki ana mesaj:
  Tanrı’nın bütün uluslar üzerindeki, mutlak eğemenliği ve uluslarla ilğili olarak 4.dünya krallığını ve İsrail ile ilğili olarak ” 70 hafta”lık bir döneme ilişkin ,Tanrısal tasarıyı açıklamaktır.

  Danilel kıtap’ında tarih, yanlız siyası, ekonomik ve kültürel gelişmelerin tarihi değildir.Tarihi belirleyen ana etken insanların ve ulusların çabaları değil,vahiyler aracılığı ile bildirilen Tanrı’nın tasarıdır.
  Bu nedenle,kehanetler,geleceğin tarihsel gelişmelerine ilişkin çok açık bilgilerde içermektedir.
  Örneğin,peyganberlikler tekrarlanan bir kaç temel konu üzerinde, odaklanır.
  En önemli olanları:
  *–Ulusların dönemleri.
  *–Dört büyük dünya İmparatorluğu.
  *–70 Haftalık bir döneme ait(İsraille ilğili olarak)Tanrı’sal tasarı.
  *–Mesih Karşıtının öğretisi ve,
  *–Mesih’in sonsuz Krallığıdır.

  Tanrı’nın bu evrensel yönetimi sadece sözle değil,Kralları bile bertaraf eden olağan üstü mücizelerle,ve sırları çözen rüya yorumlarıyla Tanrısal bilgelik ve tasarı açıklanmıştır.Yazılı olan mucizeler, doğaüstü olaylarla art arda gelir.
  Kutsal Kıtap’ımızda bulunduğu Ayet’ler.1 :17.20– 2:28– 3:25– 4:33.34
  5:5–6:22
  Cebrail’in bildirdiği gelecek olaylar.(8:16– 9:21) ve Mikail’in göksel savaşına(1o:21–12:1) ulusları etkileyen ruhsal güçlere (10:13-20) ilişkin
  olağan üstü olay bulunur.

  Bir saray adamı olarak, yaptığı peyganberliklerinde,Tanrı’nın ulusların üzerindeki yönetimi ve bunun sonuçları üzerinde odaklanır.

  Daniel kıtap’ında, iki ana bölüm söz konusudur.
  1-Rüyalar,Kralların Baskısı ve İmanlının zaferi
  2-Görünümler,ulusların baskısı ve Tanrı Halkının zaferi.

  Birinci bölümde rüya’lar ve peyganberlikler ulusların geleceğine,ikinci bölümde de görünümler ve peyganberlikler ise,İsrail’in geleceğine ve dünya’nın sonuna ilişkindir.
  Bölümler Kutsal Kıtap’ımızda:
  *–Heykel Rüyası 1.3
  *–Aslanlar Çukuru.4:6
  *–Görümler ve zafer.7:8
  *–Yetmiş hafta va Son.

  Daniel 1, Bölümde,Daniel ve arkadaşlarının ruhsal paklık ve adanmışlığını öğreniyoruz.
  2 Bölünde heykel rüyasının açıklanmasını.
  Heykel Rüyası, baskılarıyla Tanrı halkını etkileyecek art arda gelen 4büyük dünyasal krallığı simgelenmektedir.
  Beşinci Krallık döneminde ise:

  “Göklerin Tanrı’sı hiç yıkılmacak..Bir Krallık kuracak.Bu krallık önceki kralları ezip yok edecek,kendisi sonsuz dek sürecek.”(2:4)

  Bundan önceki 5 Krallık,dünyanın sonuna yakın bir dönemde kurulacak olan ve bir kaç devletten oluşan bir ittifaktan söz edilir.

  Okuduğumuzda 1’inci bölümde kızgın fırına atılan üç arkadaş olayında ,insandan kaynaklanan hiç bir tehlikeye karşı yılmamayı ve kendisinden korkmaya değer olanın sadece, Göklerin Tanrı’sı olduğunu anlıyoruz.Tanrı ,insanların yaktığı ateşten bile bizleri koruyabilir.Ama kendisini reddedenleri cehennem ateşine atabilir.

  “Bedeni öldüren,ama can’ı öldürmeyenden kormayın.Can’ı da beden’ı de cehennemde mahfeden Tanrı’dan korkun.”Matta 10:28

  Rab’bin halkı için her zaman bir planı olduğunu anlıyoruz Daniel bölümünü okurken ,Tanrı’nın bu planı gerçekleştimek için, dünya tarihini ve ulusların yaşamını bile etkilediğini anlıyoruz..
  Tanrı’nın bir tek imamlı aracılığıyla dünya’nın imansız krallarının üzerinde nasıl bir güç’e sahip olduğunu ve Kral Nebukadnessar’in kibri yüzünden krallığını kaybederek ne duruma düştüğünü okuyoruz.

  9’uncu Bölüm,
  İsrail’in kaderini belirleyen”Yetmiş hafta”peyganberliği ,Tanrı’sal tasarının tamamlandığını bize anlatır.Yeremya peyganber sürgünün 7o yıl süreceğinden bahsetmişti.
  70 “Haftalık “dönem (yani 490 Yıl)
  Yedi “Hafta”(49Yıl) Yaruşalim’in yeniden kuruluşu.
  Yetmiş iki “hafta”(434) Yıl Bu sürenin sonunda Mesih öldürülür .
  Son bir hafta(7 Yıl) zamanın sonunda gelecek olan.
  Yarım “hafta”(3,5 Yıl) bir önceki haftanın son yarısında yıkıcı iğrenç şey ve büyük sıkıntı.

  Tanrı için daha olaylar gerçekleşmeden tarihi yazmak zor değil.
  Tanrı’nın tarih üzerindeki yönetimi özellikle Uluslarla ilğili görünümler ve
  70 hafta peyganberliği , tüm görünüm ve anlatılardaki olağan üstü vahiyler sadece bizleri bilğilendirme maksadını da taşımaz.,merakımızı gidermede değildir burdaki amaç.
  Bizleri ruhsal ve adanmış yaşama teşvik etmedir verilen Mesaj.
  İman gayretine dayanan ruhsal gelişim,ve O’nunla yakın ilişki ve örnek alıncak güçlü bir yaşam örneğidir.

  “Tanrı’sını tanıyan halk var güçüyle O’na(Mesih karşıtı) karşı duracak” Daniel 11:32

  esenlikle..

  Yardımcı Kaynak:
  Eski Antlaşma Mesajı.
  Carlos Madrigal

  #36969
  Anonim
  Pasif

  Tarihin akışının bir gecede değişmesi ender görülen bir olaydır. Fakat MÖ 539’da Medler ve Persler Babil İmparatorluğunu sadece birkaç saat içinde yıktığında böyle oldu. O yıla kadar, Tanrı’nın peygamberi Daniel yaklaşık 80 yıl bir Yahudi sürgün olarak Babil’de yaşamıştı. Daniel tahminen 90’lı yaşlarındayken Tanrı’ya olan bütünlüğü konusunda en büyük denemelerden biriyle karşılaşmak üzereydi.

  Babil’in düşüşünden sonra, başlangıçta Daniel için her şey yolunda gidiyor gibiydi. Yeni kral, Daniel’e inayetle davranan 62 yaşındaki Med Darius’tu. Kral olarak Darius’un ilk icraatlarından biri 120 satrap atamak ve üç adamı üst düzeyde görevlere getirmek oldu. Daniel lütuf gören bu üç adamdan biriydi. Hatta Darius, Daniel’in olağandışı potansiyelini fark ederek onu başbakanlık konumuna getirme niyetindeydi. Bununla birlikte o sırada, kralın planlarını aniden değiştiren bir şey oldu.

  Sinsi Bir Plan

  daniel-lions-prayer.jpg

  Daniel ile birlikte çalışan üst düzey yetkililer, kalabalık bir satrap grubuyla birlikte ilginç bir fikirle krala yaklaştı. Darius’dan, şunu şart koşan bir yasa çıkarmasını rica ettiler: “Bir ilâhtan, veya insandan, senden başkasından, ey kıral, kim otuz güne kadar bir dilekte bulunursa, aslanlar çukuruna atılsın.” (Daniel 6:7) Darius, bu adamların vefalarını göstermeye çalıştıklarını sanmış olabilir. Ayrıca bu yasanın, bir yabancı ve ülkenin başı olarak kendi konumunu güçlendirmeye yarayabileceğini de düşünmüş olabilir.

  Bununla birlikte, üst düzey yetkililer ve satraplar bu buyruğu kralın çıkarları için önermediler. Onlar “Daniele karşı ülke işleri yüzünden şikâyet fırsatı aramağa çalıştılar; fakat ne şikâyet fırsatı, ne de suç bulabildiler, çünkü o sadıktı, ve kendisinde ne bir yanlışlık, ne de suç bulundu.” Dolayısıyla bu sinsi adamlar şöyle düşündü: “Bu Daniele karşı, kendi Allahının şeriati yüzünden bulmazsak, ona karşı şikâyet fırsatı bulmıyacağız.” (Daniel 6:4, 5) Daniel’in Tanrı’ya her gün dua ettiğini bildiklerinden, bunu ölüm cezasını gerektiren bir suç haline getirmeye çalıştılar.

  Belki de bu üst düzey yetkililer ve satraplar Daniel’e karşı düşmanlık besledi, çünkü onlardan “üstün oldu, çünkü kendisinde âlâ bir ruh bulundu; ve kıral onu bütün ülke üzerine koymağı tasarladı.” (Daniel 6:3) Daniel’in dürüstlüğü, yozlaşma ve rüşvete karşı hoş karşılanmayan bir engel yaratmış olabilir. Durum ne olursa olsun bu adamlar, kralı bu buyruğu imzalamaya ikna ederek ‘Medlerin ve Farsların değişmez kanununun’ parçası haline getirdiler.—Daniel 6:8, 9.

  Daniel Kararlılığını Sürdürüyor

  Yeni yasayı öğrenen Daniel, Tanrı’ya dua etmekten vazgeçti mi? Asla! Evinin çatı katında, günde üç kere “önceleri yaptığı gibi” diz çökerek dua etti. (Daniel 6:10) Bunu yaparken düşmanları, “bir araya üşüştüler, ve Danieli Allahının önünde, dua etmekte ve yalvarmakta buldular.” (Daniel 6:11)

  Konuyu kralın dikkatine sunduklarında Darius, imzaladığı yasa Daniel’i etkilediği için çok üzüldü. Kayıt bize şöyle söyler: “Onu azat etsin diye güneş batıncaya kadar çalıştı.” Fakat kral bile çıkardığı yasayı iptal edemezdi. Böylece Daniel aslanlar çukuruna, alçakta ya da yerin altında olduğu anlaşılan bir yere götürüldü. Kral, Daniel’e şu güvenceyi verdi: “Durmadan (tutarlılıkla) kendisine kulluk ettiğin Allahın, seni o kurtaracaktır.”—Daniel 6:12-16.

  Uykusuz ve oruç tutarak geçirdiği bir geceden sonra Darius, aceleyle çukura gitti. Daniel yaşıyordu ve zarar görmemişti! Kral hemen harekete geçti. Daniel’in düşmanlarını aileleriyle birlikte cezalandırarak aslanlar çukuruna attı. Ayrıca Darius bütün ülkeye şöyle bildirdi: “Bütün kırallığım ülkesi içinde bulunan insanlar, Danielin Allahından titresinler ve korksunlar.”—Daniel 6:17-27.

  Nasıl ders alabiliriz???

  Daniel sadakat konusunda iyi bir örnekti. Tanrı’ya tapınmayan kral bile Daniel’in O’na ‘tutarlılıkla’ hizmet ettiğini fark etti. (Daniel 6:16, 20)

  ‘Tutarlılık’ olarak çevrilen sözcüğün Aramice kökü aslında “bir daire içinde hareket etmek” anlamına gelir. Süreklilik belirtir. Bu sözcük, Daniel’in Tanrı’ya karşı bozulmayan bütünlüğünü gerçekten iyi bir şekilde ifade eder!

  Daniel aslanlar çukuruna atılmadan çok önce tutarlılık konusunda örnek duruma gelmişti. Babil’de genç bir esir olarak, Musa Kanunu tarafından yasaklanan veya putperest ayinlerde kullanılarak kirletilen yiyecek ve içecekten almayı reddetti. (Daniel 1:8) Daha sonra Tanrı’nın mesajını Babil kralı Nebukadnetsar’a cesaretle bildirdi. (Daniel 4:19-25) Babil’in düşüşünden birkaç saat önce Daniel, Kral Belşatsar’a Tanrı’nın hükmünü korkusuzca ilan etti. (Daniel 5:22-28) Daniel aslanlar çukuruna atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, önceden pekiştirdiği sadık yaşam tarzını korudu.

  Karşılaştığımız her deneme Tanrı’ya tutarlı şekilde hizmet etmeye azimli olduğumuzu gösterme fırsatı verdiğinden, asla vazgeçmeyelim.

  —Filipililer 4:11-13.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.