• Bu konu 1 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24820
  Anonim
  Pasif

  1982 yılında Müjdecilik ve Toplumsal Sorumluluk Arasındaki İlişki adlı bir çalışmada ( Dünya Müjdeciliği üzerine Laysanne Kurulu ve Dünya Müjdesel Beraberlik toplantısı ), yirmi yedi farklı ülkeden gelen ell,i kadar müjdeci imanlı Michigan’da toplanarak, müjdenin toplumsal belirtilerini tartıştılar. Son raporlarında şöyle yazıyordu:

  Müjdeciliğimizi, belirtilerin desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Egemenliğin üçüncü belirtisi, cin çıkarmadır. İsa’nın ve elçilerinin cinlere ilişkin öğretilerini masalsı bir düzleme çekmeyi reddediyoruz. ” Yönetim ve Hükümranlıklar ” ( Ef. 6:12 ), cin kaynaklı ülküleri ve yapılanmaları içerse bile, bunların kesinlikle şeytanın buyruğundaki kötü kişisel aracılar ( cinler ) olduğuna inanıyoruz. Cinlenme gerçek ve korkunç bir durumdadır. Cinlerden kurtulmak ise yalnızca İsa’nın adının anıldığı ve üstün geldiği bir güç çatışmasıyla mümkün olur.

  İsa, sık sık cinlerle karşılaştı., ama bunlardan hiçbirisi hoşuna gitmedi. Cin çıkarmak, İsa’nın şeytana doğrudan duğruya saldırması demektir; İsa’nın hizmetinin ana amaçlarından birisidir. ” Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için çıktı.” ( 1. Yu. 3:8 ). ” Yahudilere göre şeytanın bağlaması, çağın sona erişinin belirtilerinden biri olacaktı. Bu bakımdan Mesih’in dünya görüşü, Yahudilere benzerdir. İsa bu beklentiyi, iblisin ve onun aracılarının işlerini yokederek yerine getirmek için geldi.

  Şeytanın saldırı yöntemleri çeşitlidir; insanları ayartır, bedensel ve duygusal acılar verir, yaşamlarını tehdit eder, cinlerle baskı yapar. Cinler, insanların üzerinde çeşitli etki düzeylerine sahiptir. Örneğin cine tutsak bir kişinin iradesini epeyce denetim altında tutarlar. Kutsal Yazı’da da cinle dilsizliğe ( Mat. 9:32-33 ), bedensel körlüğe ( Mat. 12:22-23 ), sara hastalığına ( Mat. 17:14-21 ) neden oluyorlar. Markos 5’teki Gerasalı cinlinin durumunda akıl bozukluğu da söz konusudur, çünkü artık giyinmiş aklı başında olduğu ( önceden böyle değildi ! ) söylenmektedir. Elbette, bedensel, duygusal ve ruhbilimsel sorunların hepsi şeytandan kaynaklanmasa da, birçok olayın arkasında o vardır. ( John WIMBER – Kevin SPRINGER )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.tanri sevgidir

  #28729
  Anonim
  Pasif

  İsa, şeytanın çlödeki saldırılarına karşı direndi, hemen sonra Tanrı’nın Egemenliğinin yaklaştığını öğretti (Mar.1:15). İsa, çöldeki denenmenin hemen ardından ilk öğretişi sırasında (Kefernahum’daki havrada), bir adamdan cin çıkardı (Mar:21-28). Cin çıkmadan önce ‘bizi mahvetmeye mi geldin?’ diye sordu. Bu soru Tanrı’nın , çağın sonunda cinlere yapmayı tasarladıklarının bilindiğini gösteriyor. İsa, eylemleriyle cinleri mahvetmeye geldiğini gösterdi, ancak bu mahvoluşun tümüyle gerçekleşmesi, çağın sonunda olacaktı.

  İsa cine, “Sus, çık o adamdan! “ diye seslendi. Cini azarladı, onun eylemine son verdi. İsa’nın söylediği ‘Dur! Yeter!”, anlamına geliyordu. Cine soluk aldırmadı ve adamı bırakmasını sağladı. İsa, adamı gözle görülmeyen bir gücün kurbanı olarak görüyordu, bu yüzden ruhla acımasızca savaştı.

  Öğrenciler de cinleri çıkardı. Biz de Tanrı’nın Egemenliğini aynı şekilde ilerletiyoruz: karşı gelen her ruhu Kralımızın adında kovuyoruz. Birçok imanlı cinlerle nasıl savaşılacağını bilmiyor. Kötü ruhlardan korkuyor. Kötü ruhlar üzerindeki yetkimizin ve gücümüzün Kutsal Yazı’ya dayanan temelini bilmiyor. Kötü ruhlara acımasızca davranmalıyız. Onlarla nerede karşılaşsak, bağlamalı, azarlamalı ve kovmalıyız. ( Yahuda 9, imanlıların cinleri azarlayamayacağı ya da kovamayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine öğrenciler, İsa buyurdukça böyle davranmışlardı. Bu ayetlerde “Rab’bin yetkisini hiçe sayan” veyüce varlıklara dil uzatan” sözdinlemez kişilerden söz ediyor (Yah:8). Yahuda, baş melek Mikail’in bile bunu yapmadığını, Rab’bin yetkisine güvendiğini söylüyor. )

  Cinler üzerindeki yetki, Mesih’in imanlılara karşılıksız olarak verdiği güçtür. Yetmişler görevden döndüklerinde, “Rab” dediler, “senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor’. İsa, onlara şöyle dedi:

  “Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben, size yılanları ve akrepleri ayal altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir’ ( Luka 10:17-19 ).

  Cinleri yenmek için gerekli olan bütün yetkiye sahip olduğumuza kuşku yoktur (Mar. 16:17-18; Elç. 1:8 ; Esin.12:11). İsa, öğrencilerine, “tüm cinleri kovmak için güç ve yetki “ verdi (Lu. 9:1; Ef. 6:10-18 ; Yak. 4:7; 1. Pe. 5:9; 1. Yu. 4:4 ).İsa, içinde bulunduğumuz savaşı anlıyordu, Tanrı’nın şeytanı gökyüzünden attığını kabul ediyor. O’nun gücünden korkmamamız gerektiğini söylüyordu. (J. WIMBER – K. SPRINGER)

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28821
  Anonim
  Pasif

  1981 yılında İngitere’deki bir Anglikan kilisesinde konuşma yapıyordum. Toplantılardan birisinde yirmi yaşlarında görünen genç bir kadınla karşılaştım. Kadın, kilisenin arka taraflarında tuhaf bir şekilde davranıyordu. Ürkmüş bir hayvan gibi hareketler yapıyordu. ( Daha sonra kadının metabolizmasında ciddi bozukluklar olduğunu ; ruhbilimsel sorunları ve uyuşturucu alışkanlığı bulunduğunu öğrendim. Bedensel ve duygusal acılarla sürekli olarak kıvranıyordu. )

  Eğilip kadının yüzüne baktım. Gözbebekleri geriye kaymıştı, yalnızca gözakları görünüyordu. Kendi ruhumda bir duyarlılık ve rahatsızlık hissettim, bunun yalnızca duygusal bir sorun olmadığını anlamıştım. ( Bu duyarlılığı tanımlamakta güçlük çekiyorum, çünkü ruhsaldır, bedensel ve doğal değildir.) Kadın benimle kalın bir erkek sesiyle konuşmaya başladı. Bu ses, Rab’be ve bana küfür etti. İsa Mesih’in ve benim, hiçbir güç ve yetkiye sahip olmadığımızı söyledi. ” Bu kadın benimdir ” dedi. ” Onu alamazsınız. Uzak durun ” . Bunları işittiğimde; kadının cinlenmiş olduğunu kesinlikle anlamıştım.

  Kadının bilincini denetim altında tutan cine seslenip, ” İsa’nın adıyla kızı bırakmanı buyuruyorum ” dedim. Gözler anında normale döndü, ses ve kişilik yeniden genç kıza aitti.

  Ağlamaya başladı ve ” Korkuyorum ” dedi.

  ” Biliyorum ” diye yanıt verdim, ” Yardım ister misin ? “

  ” Yardım istersem beni öldüreceklerini söylüyorlar ” dedi.

  Ona zarar veremeyeceklerini söyledim. Eğer isterse kendisine yardım edebileceğimi anlattım.

  ” Yardım istiyorum ” dedi.

  Benimle birlikte gelmesini söyledim. Cin o anda kadının kişiliğini yeniden ele geçirmek ve uzaklaştırmak istedi. Ona yine susmasını buyurdum. ( J. W. – K. S. )

  Devamı var.
  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla:

  #28855
  Anonim
  Pasif

  Kalabalıktan geçerek çoban David Watson’u buldum. Ona durumu anlattım ve kadına hizmet edebilir miyim diye sordum. David onayladı ve kendisi de bana katılmak istedi. Yanımıza kilisenin takım üyelerinden on ya da on iki kişi kadar alıp başka bir odaya geçtik. Sonra ortaya çıkan cine adını ve bu kıza ne yaptığını sordum. Bana adını ve kızda uyuşturucu içme isteği tarattığını söyledi. Cine bu kez adıyla seslenerek çıkarttık.

  Kız yedi saat boyunca öyküsünü anlattı ve biz dua ettik. Ortaya çıkan çeşitli cinlere adlarını ve yaptıklarını sorduktan sonra onları kovduk. Sonuçta toplam olarak kırk kadar cin çıktı. Kız, bütün yaşamı boyunca devlet hastahanelerine girip çıktığını, altı yaşından başlayarak tecavüze uğradığını ve ciddi bir şekilde büyücülükle ( vb. ) uğraştığını anlattı.

  Bu süreçten sonra günahından tövbe edebildi ve Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etti. Yaşamı hemen değişti ( David Watson bu konuda ayrıntılı bir rapor yazarak kendi gözetmenine verdi. )

  Kız 1982 yılında üç aylığına Yorba Linda’ya geldi ve kilise üyelerimizden birisinin evinde kaldı. Artık cinli değildi, ama hala toplumsal ve duygusal sorunları vardı. Yorba Linda’da ve İngiltere’de danışmanlık yardımı aldı; bu sorunların bir çoğunu alt etti. 1985 yılının Ekim ayında İngiltere’de Sheffield’deydim ve kendisiyle zaman geçirdim. Üniversiteyi yeni bitirmişti ve öğretmenliğe başlamak üzereydi. Cin kaynaklı ciddi sorunları olan genç bir adam getirmişti. Vineyard’dan gelen bir hizmet takımı onun için dua etti ! ( J. W. – K. S. )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.isamesihyasiyor

  #29009
  Anonim
  Pasif

  Cinlerle güç çatışmaları, müjdeleme alanında dikkat çekici meyveler vermiştir. Batı Afrika’daki müslümanlara müjdeleyen John Weed, 1987 yılında bir cinle karşı karşıya geldi. Eşi Ruthie’yle birlikte Fildişi sahillerindeki 4 milyon nüfuslu bir kentte hizmet ediyordu. Bir gün, 16 yaşındaki Muhammed kendisine yaklaşıp hristiyanlık hakkında sorular sormaya başladı.

  Bir müslüman olan Muhammed, arkadaşlarından biri iman edince , Mesih’le ilgilenmeye başlamıştı. John, Muhammed ile bir kaç saat konuştuktan sonra ona fransızca bir Yeni Antlaşma verip evine gönderdi.

  Muhammed ertesi hafta daha fazla soruyla birlikte geri döndü. Konuşmalarının sonunda oldukça sakinleşmişti, sonra şöyle dedi.” John, sana birşey söylemek istiyorum. Bana verdiğin kitap çok iyiydi ( daha önce hiç İncil görmemişti ). Ama beş dakika kadar okuduktan sonra midem bulanmaya başlıyor.O zaman kitabı kapatıyorum. Gece uykuya dalınca korkunç rüyalar görüyorum ve hasta bir şekilde kalkıyorum. Neden ? “ John, Muhammed’i dinlerken yıllarca önce Mucizeler ve Kilise Gelişimi üzerine aldığı dersleri hatırladı. Muhammed’in yaşamında cin kaynaklı düşünceler olabileceğini düşündü.

  ” Muhammed ” diye sordu,” bunları başka imanlılara anlatmak ister misin ? Sanırım sana yardımcı olabilirler. ” Muhammed bunu kabul etti. John, yeni iman eden diğer birkaç müslümanın kendilerine katılmalarını istedi. Muhammed’in öyküsünü dinledikten sonra, onun için dua etmeyi önerdiler. O da kabul etti.

  John, o anda başlayan olaylarla bütün müjdeci hizmeti boyunca hiç karşılaşmamıştı. Muhammed için dua etmeye başladıklarında gözleri geriye doğru kaydı, yere düştü ,ağzı köpürdü. ” Bilinçsiz görünüyordu. Korkutucuydu. ” Bir saat kadar dua ettikten sonra Muhammed kendine geldi. Yaşadığı şeyleri ” parmağını elektrik prizine sokmak gibi bir şey ” diye tanımladı. John, Muhammed’in kendisine işkence eden cinlerden o zaman tam olarak kurtulduğuna emin değildi. Kendisine eve gidip iki ayet ezberlemesini, gelecek hafta danışmanlık ve dua için yeniden gelmesini söyledi. ( J. W. )

  Devamı var.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.