Büyük Karışıklık

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24184
  Anonim
  Pasif

  Büyük Karışıklık (J. Oswald SANDERS)

  Çağın sonunda Mesih’in ikinci gelişiyle bağlantılı olan eşi görülmemiş bir karışıklık ve bunalım döneminin yaşanacağından kesinlikle emin olabiliriz.

  Peygamber Daniel`in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin* kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiye`de bulunanlar dağlara kaçsın.

  Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin.

  O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!

  Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü`ne* rastlamasın.

  Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır’ (Matta 24: 15-21).

  ‘O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.`

  O zaman İnsanoğlu`nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu`nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler’ (Matta 24: 29-30).

  ‘Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: “Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler?”

  Sen bunu biliyorsun, efendim dedim. Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu`nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir’ (Esinleme 7:13 .14).

  Büyük karışıklık, Mesih’in yücelik içinde dönerek Mesih karşıtını alt etmesinden hemen önce gerçekleşecek olan korkunç olaylar dönemidir. Genellikle Daniel’in peygamberliğiyle özdeşleştirilir:

  ‘O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın -adı kitapta yazılı olanlar- kurtulacak’ (Daniel 12:1).

  ‘Karışıklık’ için kullanılan İbranice sözcüğün Eski Antlaşma’da çok sayıda anlamı vardır, ancak özel bir nitelik taşımayan genel sıkıntıları dile getirmek için kullanılmıştır. İncil’de kullanılan Grekçe karşılığı için de aynı şey geçerlidir.

  ‘Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak’ (Matta 13:21).

  Çünkü Tanrı`nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir’ (Yuhanna 6:33).

  Bu karanlığın doğasına ve zamanına ilişkin büyük tartışmalar olmuş ve yazık ki bunların bir kısmı sevgi ruhunu bozmuştur.

  H.Z. Cleveland üç ana görüş belirtiyor: ‘ Büyük karışıklık, Tanrı’nın amaçlarının yerine gelmesi için yeryüzüne gönderilen büyük sıkıntılardır. Bin yıllık egemenlik öncesi görüş bu dönemi Mesih’in bin yıllık egemenliğinden sonra gerçekleşeceğini öne sürer. Bin yıllık egemenliğin karşısında yer alan görüş ise bunun yeni gökyüzü ve yeryüzü yaratılmadan hemen önce olacağını iddia eder. Sıkıntı döneminin geçmişte ya da gelecekte bir benzeri olmayacaktır.

  Bazı yorumcuların, Matta 24:21’de adı geçen ‘büyük karışıklığın’ Vahiy 7:14’te söz edilen ‘büyük karışıklıkla’ özdeşleştirilebileceği konusunda kuşkuları vardır. Çünkü Matta bu olayı ‘Yahuda’da bulunanlara’ bağlamaktadır (ayet 16). Bu peygamberliğin Kudüs’ün İ.S.70 yılında yıkılmasıyla bağlantılı olduğuna inanmaktadırlar.

  Bu süre içerisindeki tanrısal yargının yoğunluğu ve boyutları, insanlığın üçte birinin ölümüyle sonuçlanacağı göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir.

  ‘Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm`dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi’ (Esinleme 6:8).

  İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten, bu üç beladan öldü’ (Esinleme 9:18).

  Böyle bir yıkım düşüncesi elli yıl önce hem inanılmaz hem de olanaksız görülürdü. Ancak nükleer çağ, insanlığa öz yıkım konusunda sınırsız bir yetki vermiştir. Laik yazın bile böyle korkunç bir olasılığı kabul etmektedir.

  Tanrı’nın bu dönemdeki yargıları, O’nun düşmanı olan ve yenilgisinin yaklaştığını bilen iblis’in kötülüğü ve öfkesiyle birleşecektir.

  ‘Bunun için, ey gökler ve orada yaşayanlar, Sevinin! Vay halinize, yer ve deniz! Çünkü İblis zamanının az olduğunu bilerek Büyük bir öfkeyle üzerinize indi’ (Esinleme 12:12).

  Kilise’nin ‘büyük karışıklıktan’ geçip geçmeyeceği çok tartışılan bir konudur. Her iki taraf da kendi konumlarını desteklemek için Kutsal Yazı’yı kullanmaktadır. Olay gerçekleştiğinde neyin doğru olduğunu göreceğiz; büyük olasılıkla o zamana dek herhangi bir görüş birliği olmayacaktır.


  #29418
  Anonim
  Pasif

  Good writing. Keep up the good work.A good beginning is a half doneI love this site, just do it! Power levelingl up, Runing a runescape money store ,Mini sell ,Making more money. Good luck, and enjoy it!

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.