• Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 0 Antworten.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Autor
  Beiträge
 • #26361
  Anonym
  Inaktiv

  ____________________________

  Quote:
  Mar.9,38 Yuhanna O’na, ‚Öğretmenim‘ dedi, ’senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.‘
  „Ona engel olmayın!“ dedi İsa. „Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan, bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih’e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır.“

  “ Bize karşı olmayan, bizden yanadır.“

  Bu gün bu ayet üzerinde biraz tefekkür ettim. Yıllarca evvel değerli bir öğretmen arkadaşım, yaptığım hatalı bir davranış üzerine beni şu söz ile uyarmıştı.

  ‚İnsana karşı olunmaz; insanın yanlış davranışlarına karşı olunur.‘

  İsa MESİH’te hata/kusur/günah/yanlış davranış olmadığına göre, ‚Bize karşı olmayan, bizden yanadır‘ sözünün anlamı daha netleşmekte.

  Gerçekten bu gün bu ayrımı hangimiz doğru dürüst yapabilmekteyiz ?

  İnsanlar, inanmadıkları, kabul etmedikleri hususlara saygı duymazlar; bu, gâyet doğaldır. Fakat konu inanç/iman ekseninde ise, kabul etmediğimiz fikir/düşünce ve inanç sistemlerine saygı duymasak da, başkalarının bunlara inanma haklarına saygılı olmak mecburiyetimiz vardır. Bu saygı, toplumsal barış için hayâti önem arz etmektedir.

  Fakat maalesef; önceki çağlara oranla insanlar arasında okuma yazma oranı son derece yüksek olmasına ve eğitimli insan sayısında büyük artışlar görülmesine rağmen, cehâlet adetâ ‚Paçamızdan‘ akmaktadır. Biligi arttıkça, teknoloji geliştikçe bu artışa paralel olarak insan egosu da kuvvetleniyor. Okullar da ahlâki eğitim ‚Yok‘ mesâbesinde. ÖSS sınavında derece yapanları, toplumda iyi bir sosyo-ekonomik statü kazandıran mesleklere sahip olanları el üstünde tutarken, ahlâki değerlere dikkat etmez olduk.

  Bakın yıllar evvel bir aşık sazıyla ne demiş ?

  Göğde uçar huma kuşu
  Bilmeyenler atar taşı
  Enginliktir gönül işi
  Engin ol gönül engin ol.

  Bizim gibi inanmadığı, bizim gibi düşünmediği için başkalarını hor görme, aşağılama, istihzâ etme ve hatta daha da ileri giderek ‚Potansiyel düşman‘ görme eğilimleri had safha da. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz ortama ‚Medeni Dünya‘ diyenler var.

  Ekonomik rant için çıkarılan savaşları katliamları artık saymıyorum.

  Demem o ki; ‚Bize karşı olmayan‘ sözünden ne anlamamız gerekiyor ?

  Dini açıdan mı, ahlâki açıdan mı değerlendirmek gerekir ?

  Kanaat-i acizânem; burada insani ve ahlaki özellikler kasdedilmektedir. Çünki, dinler bir takım kurallar bütünüdür. Bu kurallar ve ön kabuller (Gayb) bâzen birbiriyle çelişebilir. O zaman da içinden çıkılmaz durumlar meydana gelir.

  Saygılar.

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.