• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25611
  Anonim
  Pasif

  N YILLIK EGEMENLİK (J.Oswald SANDERS)


  Eşit derecede tanrısal, bilgili ve müjdeci olan Kutsal Kitap öğrencileri arasında düşünce farklılıkları oluşturan yorum. ‘Bin yıllık Egemenlik’le’ ilgilidir. Kutsal Kitap’ta bin yıllık bir dönemden söz edilen tek metin Esinleme 20:1-8’dir. Bin yıllık egemenlik düşüncesinin Rab’bin ya da Elçilerin öğretilerinde görülmemesi ilginçtir, ama ilk kilise öğretişinde vardır.

  Bin yıllık Egemenlik genellikle yeryüzünün geçireceği büyük bir bereket dönemi olarak anlaşılır. İsa, Kudüs’teki Davut’un tahtı üzerinde hüküm sürecektir.

  Dr. J.O Buswell bu konu üzerindeki ana görüşlerini aşağıdaki sözlerle açıklamıştır:

  ‘Mesih’in bin yıllık egemenlikten önce gözle görülür bir şekilde döneceğini bekleyenler, gerçeği en yalın şekliyle ele alarak ve gramer-tarih yöntemini uygulayarak yorumlarlar. Ancak bir de bin yıllık egemenlik gibi belirgin olmayan olağandışı metinleri ruhsallaştırma egilimi vardır. O, bin yıllık egemenlikten sonra dönecektir. Bin yıllık görüşün karşısında yer alanlara göre ise yeryüzünde bin yıllık bir egemenlik olmayacaktır’.


  BİN YILLIK EGEMENLİK SONRASI GÖRÜŞ


  Bu görüşe göre, Mesih bin yıllık egemenlikten sonra gelecektir. Zaten gelmiş olan Göklerin Egemenliği, Müjde’nin duyurulmasıyla ilerlemektedir. Kilise, bir maya gibi bütün yeryüzüne işleyecek ve bütün dünya iman edecektir. Bunun sonucunda evrensel bir kardeşlik yaşanacaktır. Müjde’nin duyurulmasının ardından sınırsız uzunluktaki bin yıllık egemenlik gelecek ve kötülük patlak verecektir. Mesih’in gelişinde kötülüğün güçleriyle korkunç bir çatışma olacaktır. Ölülerin dirilmesi ve son yargı aynı anda gerçekleşecektir.

  Ne var ki bu görüşe sahip olanların çoğu, Tanrı’nın Egemenliği’nin yeryüzünde insanlığın ilerlemesiyle ve toplumsal gelişmelerle kurulmasını ümit etmezler. Egemenliğin yeryüzünde kurulması, Müjde’nin duyurulması aracılığıyla doğa üstü bir süreç olacaktır.


  Ancak bu resim, çağın sonundaki hasada kadar bir arada büyüyeceği buğday ve deliceler benzetmesine çok uygun düşmemektedir.Yirminci yüzyılın sert gerçekleriyle de pek uyuşmamaktadır. Son yirmibeş yıl içinde olan iki yıkıcı savaş, atom bombası ve hızla kötüleşen dünya artık gözden düşen bu görüşü pek desteklemiyor.


  BİN YILLIK EGEMENLİK ÖNCESİ GÖRÜŞ

  Bu görüş müjdeci inanlılar arasında en yaygın olanıdır. ‘Esinleme 20.1-8 yorumlanmadan olduğu gibi kabul edilmekte, Rab’bin ikinci gelişinin bin yıllık egemenliği başlatacağına inanılmaktadır. Bin yıllık egemenliğin karşısında olanlar gibi bu imanlılar da ikinci gelişten önce imandan sapış olmasını beklerler. Ancak Rab’bin dönüşü tek bir geliş olarak değil, iki evreye sahip bir olay – kendi halkı için dönüşü ve halkıyla birlikte dönüşü – olarak görürler.

  Buna göre, Rab gizlice gelecek, ölmüş olan kutsallar dirilecek ve canlı olanlar sonsuza dek O’nunla birlikte olmak üzere alınacaktır. Buna genellikle ‘gizli alınış’ ‘denir. Ardından eşi görülmemiş bir karışıklık ve sıkıntı dönemi gelecek – büyük olasılıkla bu yedi yıl sürecektir. Mesih karşıtı bu süre içinde yeryüzüne hükmedecektir. İmanlılar bu karışıklıktan kaçacak, Rab geldiğinde havada buluşacaklardır.


  Yedi yıllık bu dönemden sonra Mesih, güç ve yücelik içinde herkesin görebileceği bir şekilde gelecektir. Filistin’de Armegedon savaşı olacak, Mesih-karşıtı ve kötülüğün tüm güçleri yenik düşecek, Mesih yeryüzündeki egemenliğini Kudüs’te oluşturacaktır. Bin yıllık egemenliğin ardından bağlı olan şeytan çözülecek ve Mesih’in yönetimine karşı isyan başlatacaktır. Mesih, onu altederek yardımcılarıyla birlikte ateş gölüne atacaktır. Aynı anda kötüler dirilecek, dev beyaz tahtın önünde yargılanacaktır. Ardından sonsuzluk başlayacaktır.


  Genel olarak kabul edilen bin yıllık egemenlik öncesi görüş budur. Ancak bu görüşün belli başlı özelliklerini kabul ederek Rab’bin gizlice geleceğini ya da Kilise’nin karışıklık döneminden kaçacağını reddeden birçok kişi vardır. Mesih’in açık bir şekilde gelip kutsallarını alacağına, Mesih-karşıtını alt edeceğine, İblis’i yeneceğine ve yeryüzünde bin yıllık egemenliğini oluşturacağına inanmaktadırlar. Mesih’in gelişinin iki evreden olmadığına inanırlar, çünkü Kutsal Yazı’dan buna herhangi bir destek göremezler.


  BİN YILLIK EGEMENLİĞİN KARŞISIDA OLAN GÖRÜŞ

  Bu görüşe sahip olan kişiler Tanrı’nın görkemli egemenliğinin yeryüzünde kurulacağı düşüncesine sahip değildirler. Rab yücelik ve yargı için dönmedikçe bin yıllık egemenlik için herhangi bir Kutsal Kitap temeli görmezler. Esinleme 20:1-8’i simgesel olarak yorumlarlar, bin yıllık egemenliğin dünyasal ve geçici değil, ruhsal olduğunu düşünürler.

  Onlara göre Mesih’in ikinci gelişinden hemen önce imandan yaygın bir sapma olacak, Mesih-karşıtı ortaya çıkacaktır. Rab bu isyanı gelişiyle birlikte bastıracak, ölmüş olan imanlıları dirilterek sonsuza dek kendisiyle birlikte olmaları için yanına alacaktır. Aynı anda kötüler de dirilecek ve yargılanmak üzere hazır olacaklardır. Yeryüzü ateşe verilecek, doğruluğun hüküm süreceği yeni yeryüzü ve yeni gökyüzü yaratılacaktır.


  Bu görüş müjdeci inanlılar arasında yaygın bir şekilde kabul görmektedir.

  Bu çelişkili konuda araştırma yaparken farklı görüşlerin eşit derecede tanrısal ve aydın kişiler tarafından çağlar boyunca savunulduğunu vurgulamalıyız. Bu görüşlerin hiçbiri Hristiyan inancının temel gerçeklerini reddetmemektedir. Görüş farklılıkları peygamberlik takvimindeki olayların zaman yorumlarından kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki düşmanımız imanlıları peygamberlik yorumlarının küçük ayrıntılarını kullanarak bölmeyi başarmıştır.


  Biz de böylece ona üstünlük sağlamış olduk. Bu tuzağa düşmeyi kararlıkla reddedelim. Diğer imanlılara kendimizin de sahip olduğumuz yorumlama özgürlüğünü tanıyalım. Kendi aralarında görüş birliği olmasa bile yukarıda sözü edilen görüşe sahip olanların tümü Mesih’in tekrar geleceği konusunda kesin bir ümite sahiptir. Ana gerçeği savunma ve duyurma konusunda da ortak bir arzuları ve kararlılıkları vardır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.