Bereketler Ve Lanetler

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24330
  Anonim
  Pasif

  Bereketler tanri sevgidir

  28:1. “Eğer Tanrınız RAB’bin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklarına uyarsanız, Tanrınız RAB sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır.


  28:2. Tanrınız RAB’bin sözünü dinlerseniz, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak.


  28:3. “Kentte de tarlada da kutsanacaksınız. 28: 4 “Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü -sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları- bereketli olacak.

  28:5. “Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak.

  28:6. “İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız.


  28:7. “RAB size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak, ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar.

  28:8. “RAB’bin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte RAB sizi kutsayacak. Tanrınız RAB size vereceği ülkede sizi kutsayacak.


  28:9. “Tanrınız RAB’bin buyruklarına uyar, O’nun yollarında yürürseniz, RAB size içtiği ant uyarınca sizi kendisi için kutsal bir halk olarak koruyacaktır.

  28:10. Yeryüzündeki bütün uluslar RAB’be ait olduğunuzu görecek, sizden korkacaklar.


  28:11. RAB atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak: Rahminizin meyvesi kutsanacak;hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü verimli olacak.


  28:12. RAB ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız

  28:13. RAB sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Tanrınız RAB’bin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız, altta değil, her zaman üstte olacaksınız.

  28:14. Bugün size ilettiğim buyrukların dışına çıkmayacak, başka ilahların ardınca gitmeyecek, onlara tapmayacaksınız”.


  Lanetler

  28:15.”Ama Tanrınız RAB’bin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim
  buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak:

  28:16. “Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız.

  28:17. “Sepetiniz ve hamur tekneniz lanetli olacak.
  28: 18 “Rahminizin meyvesi, toprağınızın ürünü, sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları lanetli olacak.

  28:19. “İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız; dışarı
  çıktığınızda da lanetli olacaksınız.

  28:20. “RAB’be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el
  attığınız her işte O sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek ve çabucak yok olacaksınız.

  28:21. RAB, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede sizi yok edinceye
  dek salgın hastalıkla cezalandıracak.

  28:22. Veremle, sıtmayla, iltihapla, yakıcı sıcaklıkla,
  kuraklıkla, samyeliyle, küfle cezalandıracak. Siz yok oluncayadek bunlar sizi kovalayacak.

  28:23. Başınızın üstündeki gök tunç*, ayağınızın altındaki yer
  demir olacak.

  28:24. RAB siz yok oluncaya dek gökten yağmur yerine ülkenize toz
  ve kum yağdıracak.

  28:25. “RAB sizi düşmanlarınızın önünde bozguna uğratacak. Onlara
  bir yoldan saldıracak, ama önlerinden yedi yoldan kaçacaksınız.Yeryüzündeki bütün uluslar için dehşet verici bir örnek olacaksınız.

  28:26. Ölüleriniz bütün kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak;
  onları korkutup kaçıran kimse olmayacak.

  28:27. RAB sizi iyileşemeyeceğiniz Mısır çıbanıyla, urlarla,
  kaşıntıyla, uyuzla vuracak.

  28:28. RAB sizi delilikle, körlükle, şaşkınlıkla cezalandıracak.

  28:29. Öğle vakti körlerin karanlıkta el yordamıyla yürüdüğü gibi yürüyeceksiniz. Yaptığınız her şeyde başarısız olacak, süreklisıkıştırılacak, yağmalanacaksınız. Sizi kurtaran olmayacak.

  28:30. “Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla
  yatacak. Ev yapacak ama içinde oturmayacaksınız. Bağ dikecek amaüzümünü toplamayacaksınız.

  28:31. Öküzünüz gözünüzün önünde kesilecek ama etini yemeyeceksiniz. Eşeğiniz zorla sizden alınacak, geri getirilmeyecek. Davarlarınız düşmanlarınıza verilecek. Sizi kurtaran olmayacak.

  28:32. Oğullarınız, kızlarınız gözlerinizin önünde başka bir ulusa verilecek. Her gün onları gözlemekten gözlerinizin gücü tükenecek. Elinizden bir şey gelmeyecek.

  28:33. Tanımadığınız bir halk toprağınızın ürününü ve bütün
  emeğinizi yiyecek. Sürekli sıkıştırılacak, ezileceksiniz.28: 34 Gözlerinizle gördükleriniz sizi çıldırtacak.

  28:35. RAB dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen
  ağrılı çıbanlarla vuracak.

  28:36. RAB sizi ve başınıza atayacağınız kralı sizin de
  atalarınızın da bilmediği bir ulusa sürecek. Orada ağaçtan,taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız.

  28:37. RAB’bin sizi süreceği bütün uluslar başınıza gelenlerden
  dehşete düşecek; sizi aşağılayacak, sizinle eğlenecekler.

  28:38. “Çok tohum ekecek, ama az toplayacaksınız. Çünkü ürününüzü
  çekirge yiyecek.

  28:39. Bağlar dikecek, bakımını yapacak, ama şarap içmeyecek, üzüm
  toplamayacaksınız. Onları kurt yiyecek.

  28:40. Ülkenizin her yerinde zeytinlikleriniz olacak, ama
  zeytinyağı sürünmeyeceksiniz. Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek.

  28:41. Oğullarınız, kızlarınız olacak, ama sizinle kalmayacaklar,
  sürgüne gönderilecekler.

  28:42. Bütün ağaçlarınızı, toprağınızın ürününü çekirgeler yiyecek.

  28:43. “Aranızdaki yabancılar yükseldikçe yükselecek, sizse
  alçaldıkça alçalacaksınız.

  28:44. O sana ödünç verecek, ama sen ona ödünç vermeyeceksin. O
  baş, sen kuyruk olacaksın.

  28:45. “Bütün bu lanetler başınıza yağacak. Yok oluncaya dek sizi
  kovalayacak ve size erişecek. Çünkü Tanrınız RAB’bin sözünü dinlemediniz, size verdiği buyrukları, kuralları yerine getirmediniz.

  28:46. Bu lanetler siz ve soyunuz için sonsuza dek bir belirti,
  şaşılası bir olay olarak kalacak.

  28:47. Madem bolluk zamanında Tanrınız RAB’be sevinçle,
  hoşnutlukla kulluk etmediniz,

  28:48. RAB’bin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız; her şeye gereksinim duyacaksınız. RAB sizi yok edinceye dek boynunuza demir boyunduruk vuracak.

  28: 49-50. “RAB uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir ulusu -dilini
  bilmediğiniz bir ulusu, yaşlılara saygı, küçüklere sevgi beslemeyen acımasız bir ulusu- birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek.

  28:51. Siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, ne sığırlarınızın buzağılarını, ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar; ta ki, siz ortadan kalkıncaya dek.

  28:52. Güvendiğiniz yüksek, dayanıklı surlar yerle bir oluncaya
  dek ülkenizdeki bütün kentlerde sizi kuşatacaklar. TanrınızRAB’bin size verdiği ülkedeki bütün kentleri kuşatacaklar.

  28:53. “Kuşatma sırasında düşmanınızın vereceği sıkıntıdan rahminizin meyvesini, Tanrınız RAB’bin size verdiği oğulların, kızların etini yiyeceksiniz.

  28:54. Aranızdaki en yumuşak, en duyarlı adam bile öz kardeşine,
  sevdiği karısına, sağ kalan çocuklarına acımayacak;

  28:55. yediği çocuklarının etini onların hiçbiriyle paylaşmayacak.
  Çünkü düşmanın kuşatma sırasında sizi sıkıştırması yüzünden kentlerinizde hiç yiyecek kalmayacak.

  28:56-57. Aranızda en yumuşak, en duyarlı kadın -yumuşaklığından
  ve duyarlılığından ayağının tabanını yere basmak istemeyen kadın- bile sevdiği kocasından, öz oğlundan, kızından, plasentayı ve doğuracağı çocukları esirgeyecek. Çünkü kuşatma sırasında düşmanın kentlerinizde size vereceği sıkıntıdan, yokluktan onları gizlice yiyecek.

  28:58. “Bu kitapta yazılı yasanın bütün sözlerine uymaz, Tanrınız
  RAB’bin yüce ve heybetli adından korkmazsanız,

  28:59. RAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli
  belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak.

  28:60. Sizi ürküten Mısır’ın bütün hastalıklarını yeniden başınıza
  getirecek; size yapışacaklar.

  28:61. Siz yok oluncaya dek RAB bu Yasa Kitabı’nda yazılmamış her
  türlü hastalığı ve belayı da başınıza getirecek.

  28:62. Gökteki yıldızlar kadar çok olan sizler, sayıca az
  bırakılacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB’bin sözüne kulak vermediniz.

  28:63. Size iyilik yapmak, sizi çoğaltmak RAB’bi nasıl
  sevindirdiyse, sizi yıkmak ve yok etmek de öyle sevindirecektir.Mülk edinmek için gideceğiniz ülkeden sökülüp atılacaksınız.

  28:64. “RAB sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bütün halklar
  arasına dağıtacak. Orada sizin de atalarınızın da tanımadığı,ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara tapacaksınız.

  28:65. Bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir
  yeriniz olacak. Orada RAB size titreyen yürekler, umutsuzluk vebakmaktan yorulmuş gözler verecek.

  28:66. Sürekli can kaygısı içinde yaşayacaksınız. Gece gündüz
  dehşet içinde olacaksınız. Yaşamınızın güvenliği olmayacak.28: 67 Yüreğinizi kaplayan dehşet ve gözlerinizin gördüğü olaylar yüzünden, sabah, ‘Keşke akşam olsa!, akşam, ‘Keşke sabah olsa! diyeceksiniz.

  28:68. Bir daha görmeyeceksiniz dediğim yoldan RAB sizi gemilerle
  Mısır’a geri gönderecek. Orada erkek ve kadın köle olarak kendinizi düşmanlarınıza satmaya kalkışacaksınız; ama satın alan olmayacak.”

  (Tesniye 28)
  (Yasanın Tekrarı 28)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.