"bende olan şehadet"

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26629
  Anonim
  Pasif

  Bu paylaşımımın başlığı, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı sözlerinden bir alıntıdır. Yazılı sözünün tamamı şöyledir: “Fakat bende olan şehadet Yahya’nınkinden daha büyüktür; çünkü Baba’nın bana başarmak için verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba gönderdi diye hakkımda şehadet ediyorlar”(Yuhanna 5:36).
  Yuhanna’nın Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in söylediği ve yaptığı işleri, yazdığı İNCİL’in 5. bölümünde bize aktarışı, dikkatimi ve ilgimi çekti bugün! İsa Mesih’in yüceliğini görüp anlatanların tanımlamaları, birer “İNSAN ŞEHADETİ” niteliğinde ve kuvvetindedir. Görgü tanığı Pavlus’a görünen Rab İsa, “bana ilişkin senin şehadetini kabul etmeyeceklerdir” demiş!(Reds.İşl. 22:18). Rab İsa Mesih’in bu sözü, “ALLAH’IN ŞEHADETİNİN” sözlerden öte, güçlü ve bizi şaşırtıcı bir şey olduğuna dikkatimizi ve ilgimizi çekiyor! İNCİL’de yazılı bu şeyleri eskiden okurken es geçmişim! Şimdi ise, dikkatimi ve ilgimi çekmeğe başladılar! İsa Mesih’in yüceliğine tanık olanların bize anlattıkları şeyler, bazılarının dikkat ve ilgilerini çektiği halde, “İNSAN ŞEHADETİ” niteliğinde oldukları için, çoklarının dikkat ve ilgilerini çekmiyor! Çünkü Allah’ın yaptığı işler çok heybetlidir ve insanları İsa Mesih’in tanıkları yapabilecek güçte ve tesirdedir! “İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğuna iman edin” şeklindeki ifadelerimiz, onlara baskı verici ve dayatmacı gibi geliyor! “ALLAH’IN ŞEHADETİ” nin yüreklerimizde bir işi olan “İMAN”, İNCİL’de şöyle anlatılır: “Bu, Allah’ın işidir”(Yuhanna 6:29). İsa Mesih’i insanlara müjdelemelerimizle bize inanmıyorlarsa, bizim şehadetimiz, yani “İNSAN ŞEHADETİ” olduğu içindir! Üzülmeğe ve onlara kızmağa hiçbir hakkımız yokltur! Çünkü Allah’a iman etmek, insan işi değil; Allah’ın yaptığı iştir! Geçmişimde işlediğim hatalara ve bu inayetten düşüşlerime şimdi bu ışıkta baktığım zaman, düşkünlüğümde bir sesin içimde Allah’a iman ile şöyle yakardığını hatırladım: “Ya Rab! Kendi işini canlandır” İçimde işittiğim o sesin iradesi ve imanı benden değildi! Sonra, kendimi Rab İsa Mesih’e dönmüş ve İNCİL’i zevkle okumakta buldum! Ne harikadır Allah’ın şehadeti! Ne heybetlidir Allah’ın işleri! Çevremde işittiğim “eşhedü…” kelimesi ile başlayan şehadetlerin arkasında gizli ruhun kim olduğunu acaba sorgulayanlar var mı? Halbuki İNCİL’de İsa Mesih’in dünyanın kurtarıcısı ve gerçek Rab olduğuna ilişkin Allah’ın şehadeti anlatılıyor! Bu şehadeti odamın içinde bizzat ben işittim ve İsa Mesih’in Allah olduğuna ikna oldum! Bu işi yapan, Kutsal Ruh Allah’tır ve aynı Rab’dır! Allah’ın şehadeti, insanları en ikna eden şehadettir! Günümüzde aldatıcı ruhların ve cinlerin şehadetlerine inananlar o kadar çok ki!

  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in bu bölümde söylediği şu söz de, ne kadar çok dikkatimi ve ilgimi çekiyor: ” Fakat benim kabul ettiğim şehadet insandan değil, ancak kurtulasınız diye bunları söylüyorum.”(Yuhanna 5:34). Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, aldatıcı ruhların ve cinlerin şehadetlerini asla kabul etmiyor ve onları sözleri ile azarlayıp susturuyor! Öyle düşünüyorum ki, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, insanların kendisine ilişkin şehadetlerini de kabul etmiyor! Bunu da, şöyle söylemiş: “İnsanlardan izzet kabul etmiyorum.”(Yuhanna (Yuhanna 5:41). Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in kabul ettiği şehadet, “ALLAH’IN ŞEHADETİ” dir! Bu şehadetin asıl cereyan ettiği yer, insanın iç varlığıdır! Ve bizim kurtuluşumuzun nedeni, işte o şehadettir! Bizi Rab Mesih İsa’ya yönlendiren ve “RAB” dedirten şehadet! Allah’ın insanda yaptığı bu güçlü ve ihtişamlı işi, İNCİL’de şöyle ifade edilmiştir: “şöyle ki, ‘İsa Rab’dir’ diye ağzınla ikrar edersen, ve Allah’ın onu ölülerden kıyam ettirdiğine yüreğinle iman edersen, kurtulacaksın; çünkü salah için yürekle iman edilir, ve kurtuluş için ağızla ikrar edilir.”(Rom.10:9,10). Kutsal Ruh Allah’ın yaptığı işler o kadar güçlü ve ikna edici oluyor ki, içimizde o işin yankılanması “amin” oluyor! İşte bu şehadet, “ALLAH’IN ŞEHADETİ” dir! Ve kurtuluşumuzdur! Daha bedeninin günlerinde iken Mesih İsa, içimizde ALLAH’IN ŞEHADETİ” nin cereyen edeceğini “kurtulasınız diye söylüyorum” sözü ile mühürlemiştir! Bu mührü insanlardan hiçkimse çözemiyor! Çünkü Kutsal Ruh Allah’ın şehadeti için söylenmiştir!(Yuhanna 5:34).

  Ölüm’den dirilmekle sosuz yaşam varlığımız olduğunu kanıtlayan Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, öğrencilerine görünerek “ALLAH’IN ŞEHADETİ” nin içimizde cereyan edeceğini şu şözle bizlere müjdelemiş: “Ancak Kutsal Ruh üzerinize gelince, kudret alacaksınız; Yeruşalim’de, bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve dünyanın en uzak yerine kadar şahitlerim olacaksınız”(Res.İşl. 1:8).

  Sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim! ‘ALLAH’IN ŞEHADETİ’ nin içinizde cereyan etmesini istiyor musunuz? Yani böyle bir istek, içinize doğdu mu? Bu isteği es geçmeyelim ve Rab’den bu istekle dileyelim. Çünkü kurtuluşumuz böyle oluyor ve olacaktır.
  Rab, sizi bereketlesin ve kendi şehadeti ile sizi pekiştirsin. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.