• Bu konu 2 izleyen ve 9 yanıt içeriyor.
10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24639
  Anonim
  Pasif

  BEKARLIK

  Hristiyan inancı, evliliğin yanında bir başka yasal durumu daha tanımakta ve bu konu hakkında görüşler bildirmektedir. Bu, bekarlıktır. Evlilik nasıl bazı kişiler için bir armağansa, bekarlık da başkaları için bir armağandır. Elçi Pavlus, Korintliler’e yazdığı mektupta hem evliliği hem de bekarlığı bir armağan olarak değerlendirmiştir:

  ” Herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı’dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır; kiminin şöyle, kiminin böyle. ” ( 1. Kor. 7: 7)

  Bekarlık hakkındaki yaygın olan iki öğreti bulunmaktadır. Bunlardan her ikisi de oldukça büyük bir yanlış anlamayı beraberinde getirmektedir.

  a) Bu yalnışlardan ilki bekarlığın evlilikten daha aşağıda görülmesidir.

  Evlilik bölümü üzerinde çalışırken Tanrı’nın Adem’in yalnız olmasından hoşnut olmadığını ve kendisine bir eş yarattığını görüyoruz. Tanrı’nın bakış açısına göre yetişkinlerin evlenmesi en iyi olanıdır. Böyle bir öğretişe bakan insanlar Tanrı’nın bekarlık konusuna bakış açısını öğrenmeden bekarlığı yargılamaya başlamaktadırlar. Evet Tanrı’nın bakış açısında evlilik yetişkinler için güzel olanıdır. Ama bu Tanrı’nın bekarlığa kızdığı, onu ikinci sınıf gördüğü anlamına gelmemektedir.

  Hem İsa hem de elçi Pavlus kendi öğretilerinde bekarlık çağrısı almış kişilerin, onurlu bir çağrı aldıklarını belirtmektedirler. Mesih İsa’nın boşanma konusundaki ciddi öğretişlerini duyan öğrenciler oldukça şaşırmışlardı. Bu nedenle bekar kalmanın daha hayırlı olacağını bile düşündüler. Bunun üzerine Mesih İsa şöyle cevap verdi :

  ” İsa onlara, ‘ Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı’nın güç verdiği kişiler kabul edilebilir ‘ dedi. ‘ Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin ! ” ( Mat. 19:11, 12 )

  Bekarlığın kendisine özgü yararları vardır. Bunun başında Tanrı sözüne, Tanrı hizmetine ve doğal olarak hizmet için insanlara daha çok zaman ayırabilir. Bütün bunlar birçok evli inanlıların isteyip her zaman yapamadıkları şeylerdir. Bu nedenle bekarlık evlilik yanında daha alt bir düzeyi oluşturmamaktadır. Özellikle Tanrı’yı daha çok sevmek isteyen ve O’na bütün yüreği ve dikkati ile hizmet etmek isteyenler için evliliğin yanında birçok avantajlar sağlayan bir durumdur. ( Rev. Turgay ÜÇAL – Derek MALCOLM / ” Ahlak ” )

  Devamı var.
  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28461
  Anonim
  Pasif

  Armağan olarak bekarlık

  Bekarlık bir armağan olarak görülmektedir. Tanrı birine bekarlık armağanını verirse, bu kişi Tanrı hizmetinde daha adanmış olarak çalışabilir. Tanrı’nın krallığı için hizmet etmekte Tanrı’nın yüreklendirmesiyle böyle bir yola baş konabilir. Ama bu baş koyuşta, düşüncelerin bütün dünyasal kaygılardan, özellikle cinsel düşüncelerden arınması ve temiz kılınması gerekmektedir. Cinsel arzular kişiyi raharsız ederken, zorla bekar kalınmaya çalışılması oldukça ağır sorunları doğurabilir. Bu bir çağrı, Tanrı’nın güçlendirmesiyle yüklenilebilecek bir sorumluluktur. Bu armağana sahip kişiler artık zamanlarının tamamını Tanrı için harcayabilir. Evliler gibi ev geçindirme kaygıları yoktur. Ev ve ailenin getirdiği sorumluluklardan uzaktırlar.

  Bir kişi kendisinde bekarlık armağanı olduğunu nasıl bilebilir ? Elçi Pavlus’un şu öğretisi bu konuda yardımcı olabilir :
  ” Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim: Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Ama kendilerini denetliyemiyorlarsa, evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir. ” ( 1. Korintliler 7: 8-9 )

  Eğer bir bekar sürekli olarak cinsel sorunlar içindeyse, cinsel düşünceler kendisini rahatsız ediyorsa, bu kişinin böyle bir armağanı olmadığı belirgindir. En güzeli bir eş için sürekli dua etmesidir. Ama bunu yanı sıra kendisini bu konularda denetlemeli, iyi ve sağlıklı arkadaşlıklar kurmalıdır. Böylelikle tamamen kendisini Tanrı hizmetine verebilir. Eş için yılmadan dua etmek aynı zamanda büyük bir karakter gelişmesi de sağlayabilir. Başkası için dua etme konusunda daha çalışkan bir karakter kazanabilir.

  Bazı bekarlar uzun yıllardan beri dua ettikleri halde cevap alamamanın kaygısı içindedirler. Adeta umutları kesilmiş, bezgin düşmüşlerdir. hatta evlilik konusunun açılmasından rahatsızlık bile duyarlar. Bu durumlarda Tanrı’nın yetkinliği unutulmamalıdır. O dualarımıza evet ya da hayır şeklinde cevap verebilir. Bizim için farklı planları olabilir. Bizim karakterimizi değiştirme konusunda bizi eğitmek isteyebilir.Sabrımızı geliştirmeyi düşünebilir. Bizim iyiliğimiz için yanlış bir evlilik yapmamıza engel olmak isteyebilir. Bizden iyi bir eş olmayacağını bildiği için bizim kendi kendimizi ateşe atmamamızı durdurmak isteyebilir. Kısacası cevap gelmemesi belki de bizim daha sonra çok iyi görebileceğimiz gibi kendi faydamız içindir. Belki cevapsız gibi görünen durum içinde çok cevaplar vardır. Bize düşen Tanrı’ya olan sevgimizi, saygımızı sadık bir biçimde korumak ve O’nun bütün vaatleri yerine getiren Tanrı olduğunu anlayarak sabır içinde beklemektir. Eğer bu sabır ve bekleyişimiz Tanrımıza bir övgü ve ibadet olarak sunulursa, alacağımız bereket hesap edilemez. ( T. ÜÇAL – D. MALCOLM )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28481
  Anonim
  Pasif

  Evlenmek isteyen ama bunu bir türlü gerçekleştiremeyen kişi ne yapacaktır ? Zamanınmızda bu durumda olan birçok kişi vardır. Bu kişiler yukarıdaki yazdıklarımızı göz önünde bulundurarak umutla Tanrı'ya yakarışlarını sürdürmelidirler. Özellikle cinsel düşüncelere karşı kendilerini dua, oruç, yalvarışla Tanrı'nın sözünü ezberlemekle korumalıdırlar. Aynı zamanda inanlı arkadaşlıktan bereket ve teşvik alabilirler. Ne durumda olduğumuz önemli değildir. Her durumda Tanrı tarafından bize verilmiş sorumluluklar vardır. O bize karşılıksız kurtuluş lütfunu sunmuştur. Bizden beklediği O'nun çocukları olarak kutsal bir yaşam yaşayarak O'nun tanıkları olmamızdır.

  Bekar inanlıların özellikle çevrelerindeki evli kişilere bakarak kendilerini başarısız ve yalnız hissetmemeleri gerekmektedir. Tanrı'nın kurtardığı kişiler yalnız değillerdir. Hiçbir şekilde de başarısızlığa uğramamışlardır. Onlar için Tanrı'nın hazırladığı bir plan vardır. Tanrı'ya bakarak yaşamlarını sürdürmelidirler. Hem de tam olduklarını, Tanrı ile birlikte yaşadıklarını bilerek, Tanrı'nın bekarlık armağanını gönenerek yaşamalıdırlar.

  Evliler evlilik armağanını gönenerek yaşamalıdırlar. İki taraf dünyaya, onun öğretilerine özellikle cinsel sapkınlıklara yenik düşmemelidirler. Bu arada bekar inanlılar evlileri iyi anlamalıdırlar. Kendi özgürlük avantajlarını kullanamayan evlileri bir takım konularda kendilerine katılmadıkları için yargılamamalıdırlar. Evlilerin kendi aralarındaki diyalog içinde bekarlar yalnış yapmamaya, karı-kocayı tedirgin edecek söz ve davranışlardan kaçınmaya çalışmalıdırlar. Bekarlığın kendine göre rahat bir yaşam programı vardır. Evliler bu konuda bağımlıdırlar. Bekarlar bu konuda hassas olmalıdırlar. Örnek vermek gerekirse sinemaya gitmek isteyen bir bekar bunu yerine getirme konusunda daha büyük bir hareket özgürlüğüne sahiptir. Evli arkadaşına baskı yapabilir, hatta kendisine katılmadığı için kızabilir. Oysa evli kardeşinin durumunu iyi anlamalıdır. Bekarlıkta yapılan bazı davranışlar evli çiftlerin yanında, çiftlerden biri en yakın arkadaş olunsa bile, yapılmamalıdır.

  Bu bekarları anlama konusunda da aynıdır. Evlilerin bekarları anlaması, onların ruhsal hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Aile yaşamında bir takım sorumluluklar taşımadıkları gözönünde bulundurulmalı ve aile içindeki sorumluluk kavramlarından bazılarını kolaylıkla anlayabilmeleri beklenmemelidir. ( ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28619
  Anonim
  Pasif

  İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve daima sosyal bir ortam içinde yaşamaya çaba göstermektedir. Bu nedenle bir bekarın her iki cinsle arkadaşlık kurması en doğal hakkıdır. Ama inanlı bir bekar için arkadaşlık tamamen cinsel düşünce ve yaklaşımların dışındadır. Kutsal Yazılar iyi arkadaşlığın önemi üzerinde durmaktadır:

  ” İki kişi bir kişiden iyidir. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline ! Onu kaldıran olmaz. ” ( Vaiz 4: 9-10 )

  Bekar kişinin etrafında dostluk kurduğu kişiler, kendi yetişmesi ve gelişmesi açısından çok önem taşımaktadır. Aklı başında bekar arkadaşlar bulması, olgun evli çiftlerle arkadaşlık kurması, özellikle çocuklu ailelerle vakit geçirmesi bir bekar için büyük bir emniyet ortamının oluşması demektir. Böylelikle bekar yalnız kalmamış olur. Aynı zamanda sevilir ve kabul görür. Bu ruhsal anlamda bekarlığı sağlıklı kılar.

  Yalnızca arkadaş çevresi değil, aile çevresi de bir bekar için oldukça önem taşımaktadır. Ailenin bekar fertlere olan sevgisi ve kabulü çok önemlidir. Onlar ihmal edilmemelidir. Evlilik ve Aile bölümümüzde , ailelerin her zaman ailesizleri kucaklayan bir yapıda olması gerektiğinden bahsettik. Bu nedenle özellikle Doğuş bayramı, Diriliş bayramı gibi belli günlerde bekarlar aile içine daha bir sevgi ve samimiyetle kabul edilmelidir. ( ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28653
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap’a göre cinsel ilişki yalnızca evlilik içinde geçerlidir. Bekarların başkalarıyla ilişkisi ancak dostluk ve arkadaşlık ilişkisidir.Bu ilişkilerde hiçbir zaman cinselliğe yer yoktur. Bu Tanrı’nınn bir öğretisidir. Bunun kolay olmadığı, özellikle modern toplum yaşamı içinde iyice güçleştiği kesindir.

  Cinselliği yaratan da Tanrı’dır. Cinsellik iki karşı cinsin sevgiyi derinlemesine algılaması, evlilik yaşamının pekişmesi, neslin devamı gibi bazı nedenlerden oluşmuştur. Cinsellik kötü bir şey değildir. Ama önemli olan cinselliği Tanrı’nın arzuladığı şekilde kullanabilmektir. Tanrı’ya göre cinselliğin rahatlıkla yaşanabileceği kurum evlilik kurumudur. Bekar bir kişinin birçok cinsel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığı bilinmektedir. Yine de dünyada birçok bekar Tanrı’ya yaraşır bir yaşam sergileyebilmektedirler. Eğer dünyaya bakar ve dünyasal bir yaşam sürmeye kalkarsak, temiz bir cinsel yaşam sürmemiz mümkün olamaz. Bizi bütün bu cinsel yozlaşmadan kurtarabilen yalnızca Kutsal Ruh’tur. Ancak Tanrı ile, O’nun Sözü ve Ruh’u ile bizler kendimizi günah çukuruna girmekten koruyabiliriz.

  Tanrı cinsel yaşamı bir kenara itmemiştir. Bu konuda bizim ne kadar bocaladığımızı bilmmektedir. Tanrı ölçütlerine göre yaşam, dünyanın her ölçütünde üstündür. Bizi bizden daha iyi tanıyan Tanrı bu ölçütlere ne kadar zor uyabileceğimizi bildiği için Kutsal Ruhu’nu bize yardımcı olarak vermiştir. ( ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #28682
  Anonim
  Pasif

  Cinsel konulardan çok rahatsız olan bir bekarın ilk yapacağı şey kendisini meşgul edecek faydalı hobiler, ilgi alanları ya da iş bulmasıdır. Aynı zamanda bütün yüreği , aklı ve kalbi ile Tanrı’ya hizmeti de amaç edinmiş olmalıdır. Böylelikle cinsel arzular kısmen ya da tamamen kontrol altına alınmış olacaktır. Duayla üstesinden gelinemeyecek zorluk hemen hemen çok azdır. Dua aynı zamanda bekarı daha olgunlaştıracaktır. Özellikle pornografiden kaçınması gerekmektedir. Pornografi, zihinde bir takım düşünce ya da hayallerle kişinin kendi kendini tatmine kalkması, kişinin gerçek dünyanın dışına çıkması gibi bir şeydir: Bu da Tanrı’ya bir yücelik getirmeyecektir. Ayrıca cinselliği evliliğe saklamak evliliğin daha sağlam temeller üzerinde kurulmasını sağlayacaktır. Cinselliği önceden yaşamamış çiftlerin ilişkileri ,sürekli olarak farklı farklı kişilerle ya da kendi başlarına cinselliği yaşayan kişilerin ilişkilerinden daha derin ve iyidir. Çünkü yaşamlarında başkaları olmadığı için farklı zevk anlayışları da yoktur. Bu karı-koca arasında daha bir sadakat ve bağlılık doğuracaktır. Ayrıca eşlerin birbirlerini başkaları ile kıyaslamalarını da engelleyecektir.

  Bazen çok zor ya da istisna durumlarda şehvetsiz olarak , hayal gücünü kullanmadan bir cinsel boşalma kişi için bir koruma tatmini olabilir. Böylelikle kişi cinselliğin kendini sürekli olarak rahatsız etmesinden kurtulmuş olabilir. Ama bu yalnızca bir siboptur. Sürekli başvurulursa sürekli peşinden koşulan bir alışkanlık halini alır. Yeniden söylemek gerekirse mastürbasyon, pornografi ve hayal kullanılmadan yalnızca çok büyük cinsel baskı ve uyarı durumlarında kişinin kendini günahtan koruması için bir siboptur. ( ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.

  #28728
  Anonim
  Pasif

  Kiliselerimizde bazen evlilikler üzerinde birçok vaazler verilmekte ve ailelere ilgi gösterilmektedir. Bu aynı şekilde bekarlar için de söz konusu olmalıdır. Bazı kiliselerimizde bekarların sayısı evlilerden daha çoktur. Kilise bekarları bağrına basmalı ve onları birçok etkinliğin içine almalıdır. Böylelikle bekarlar kendilerini büyük bir aile içinde bulacaklar ve dışlanmaktan kurtulacaklardır. Kilise önderleri öğretmenler evliler üzerine eğildikleri kadar bekar üzerine de eğilmelidirler.

  Bekarların belli başlı danışmanlık sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar dikkatli bir biçimde ele alınmalı ve kilise olarak ilgilenilmelidir. Ülkemizde birçok bekar aileleri ile birlikte yaşamaktadırlar. Bu bir yere kadar bekar kişinin bazı sorunları için iyi olmakla birlikte, özellikle incil inancında yaşamlarını sürdürenler için her zaman iyi değildir. Üstüne üstlük modern çağın getirdiği yeni şartlar ülkemizde bile bekarların artık kendi başlarına yaşamaları durumunu beraberinde getirmiştir. Kendi başlarına yaşayan bekarların daha da hassas olduğu gözlemlenebilir. En çok hissettikleri sanki kendilerine fazla değer verilmemesidir. Oysa bu çoğu zaman yalnıştır ama onlar böyle değerlendirebilirler. Onlara verilecek değer, Tanrı’nın onlara verdiği armağanları değerlendirmek, onlarla iyi dostluk kurmak bekarlara toplumda layık oldukları yeri verecektir. ( ” Ahlak ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28797
  Anonim
  Pasif

  Elçi Pavlus’un Korint kilisesine söylediği gibi, bekar kişilerin tek bir kişi olarak Tanrı’ya hizmet etmesinde büyük bir özgürlükleri vardır. Evli kişi yanında oldukça avantajlıdırlar. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın sadık hizmetlilerinden bazı kişilerin bekar olduklarını görüyoruz.Yeremya’nın bir eşi yoktu ve Tanrı’ya büyük sadakatle hizmet etti. Hezekiel evlilik yapmıştı ama eşi ölmüştü. Eşinin ölümünden sonra bekar olarak sürdürdüğü yaşamda Hezekiel, tanrı tarafından çok etkin bir biçimde kullanıldı. Elçi Pavlus’un da evli olmadığını görüyoruz. Tanrı, elçi Pavlus’u ne kadar geniş bir alanda kullandı.Böylelikle Tanrı’nın Müjde’si uluslara duyurulmuş oldu. Elçi Pavlus evli olsaydı belki bu kadar geniş bir hizmeti yapması söz konusu olmayacaktı. Tanrı’nın evlileri kullandığı gibi bekarları da ne kadar etkin bir biçimde kullandığını görüyoruz. Elçi Pavlus örneğinde gördüğümüz gibi bekar kişinin kendi enerji, düşünce ve duygusunu Tanrı yolunda daha fazla kullanabilmesi daha çok hizmetin yerine getirilebilmesini sağlamaktadır.

  Tanrı’nın yetişkinler için genel arzusu Tanrı’ya yaraşır bir evlilik yapmaları ve ömür boyu eşleri ile birlikte Tanrı’ya onur getirmeleridir. Bu arada bazı kişileri de bekar olarak kalmaları ve kendi hizmeti için daha yoğun bir biçimde gayret göstermeleri için çağırmıştır. Bu da Tanrı’nın arzusudur. O zaman genel için arzuladığı evlilik de, bazı kişiler için arzuladığı bekarlık da Tanrı’ya onur getirmek için yaşanacak bir durumdur.
  ……..

  Bekarlık da evlilik gibi Tanrı’nın bir armağanıdır. Ne evlilikten aşağı ne de evlilikten yukarı bir konumdur. Bekarlık bazen Tanrı hizmetinde etkin hizmet fırsatı doğurmaktadır. Böylelikle başkalarının bir anlamda bereket almasına neden olurlar. ( T. Ü. – D. M. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #29609
  Anonim
  Pasif

  Hem İsa hem Pavlus, bekar kişiyi, evlenerek, sadakatlerin bölünmesi yerine, kendilerini tüm yürekleriyle Rab’be hizmet etmeye adamaları için teşvik etmektedirler. Ancak, her ikisi de doğal insan koşulları nedeniyle evliliği kabul eder ve bekar kalmanın bir sonucu olan ayartmalar yüzünden bekarlığın riskli olduğunun farkındadırlar. Bekar kalma kararı iyidir, ama herkes için uygun olmadığı açıktır. Bekarlık, her zaman bir ” karar” olmayabilir; bazen insanlar uygun eş bulamadıklarından bekar kalırlar. Bu durumda, Kutsal Kitap bizi Tanrı’nın iyiliğine ve egemenliğine ( Tanrı’nın bizim için hazırlayabileceği eş için kendimizi hazırlamak ) güvenmeyi sürdürmemiz için teşvik eder ve bu arada, bekarlık konumuzdan Rabbe hizmet etmek üzere yararlanmamız için isteklendirir

  Pavlus, aynı zamanda, yaşadığımız zamanın bilincinde olmamız gerektiğini vurgular. Rom. 13:11-13 ve 1. Ko. 7:25-31’de, okuyucularına bu dünyada sahip olduğumuz zamanın kısalığını ciddiye almaları için ısrar eder ve öncelik verdiğimiz konuları buna uygun olarak düzenlememiz için uyarır. ( Terry BLOWES )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !fish :elsalla:

  #30636
  Anonim
  Pasif

  Beni çok güldüren bir o kadar da düşündüren konulardan birisidir aslında kiliselerde ki evlilik durumları.Kiliselerde rabbe evlenmek için dua eden o kadar çok insan var ki kendi kilisesinde ki bayan yada baylara kardeş gözü ile baktığı için malesef kendi kilisesinin içinde evlenmesi nerdeyse imkansız gibidir.AZ rastlanan evlilktir türü aslında ülkemizde kendi klisesinden evlenen insanlar.Bunun için dönem dönem vaazlarda verilsede çeşitli nasihatlar verilsede malesef başarıya ulaşamadı.En üzücü olanı da rabde yıllarca kalmayı başarıp aile baskısı yüzünden mesih imanlısı olamayan kişilerle evlenen insanlardır.Bu konu için umarım başarılı bir çalışma yolunu tanrı açar gerçekten çok ironik bir durum.

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.