ANASAYFA Forum HRİSTİYAN TÜRKLER Türklük, Hristiyanlik Batı ülkelerinde yaşayan kişiler Hıristiyan’dır. Türkler ise Hıristiyan olamaz

 • Bu konu 6 izleyen ve 6 yanıt içeriyor.
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25401
  Armagan
  Anahtar yönetici

  Şablon

  Türkiye’de genel kanıya göre, İsa peygamberin öğretilerini izleyen, özellikle batı ülkelerinde yaşayan kişiler Hıristiyan’dır. Türkler ise Hıristiyan olamaz.
  Bu genel düşünce oldukça önemli yanlışlar içermektedir. Başta Amerika ve çeşitli Avrupa ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerde çok sayıda Hıristiyan’ın yaşadığı doğrudur. Ancak bu ülkelerde yaşayanların hepsi Hıristiyan değildir. Hıristiyanlık batılılara özgü bir inanç değildir.

  “Hıristiyan” sözcüğü ilk olarak İ.S. 40’lı yıllarda Antakya’da kullanılmıştır. “Mesihçi” anlamındaki bu sözcük İsa’yı izleyenleri küçümsemek amacıyla ortaya atılmıştır. Bilindiği gibi yaklaşık olarak iki bin yıl kadar önce Orta Doğuda gelişen bu inancın ilk yaygınlaştığı yer bizim yurdumuzun bir bölümü olan Anadolu’dur. Daha sonra Trakya ve Avrupa’ya yayılmıştır. Günümüzde dünyanın bütün ülkelerinde Hıristiyan vardır. Bazı ülkelerde Hıristiyanların oluşturduğu kilise, büyük ve güçlüdür. Türkiye gibi kiliselerin yeni baştan kurulduğu ülkelerde ise küçük ve gelişmektedir.hıristiyanlık nedir? hıristiyanlar
  Hıristiyanlık kimseye ana-babadan geçen bir din değildir. Kişinin nüfus kayıtlarında Hıristiyan yazması onun ruhsal durumunu göstermez. Bir kişinin Hıristiyan olabilmesi için Tevrat-Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Kitap’ta yazılanlara inanması, kişisel olarak Kurtarıcı İsa Mesih’e iman etmesi gerekmektedir. İsterse asırlardır içinde Hıristiyanların yaşadığı bir aileden gelsin, bu kararı vermeyen kişi Hıristiyan değildir.

  Hıristiyanlık, biz Türkler için yeni bir din değildir. Hıristiyanlık’ın ilk başlarından bu yana çeşitli dönemlerde Türkler İsa inancı ile karşılaşmış ve Hıristiyan olmuşlardır. Günümüzde Moldova’da yaşayan Gagavuzlar büyük bir Türk-Hıristiyan topluluktur. Ayrıca diğer Türk soylu topluluklardan olan Peçenekler ve Hazarlar da geçmişte büyük gruplar halinde Hıristiyan olmuşlardır. Türkiye Türkleri’nden Hıristiyanlık’ı seçenler de tarihte hep var olmuştur. Ayrıca günümüzde diğer Türk soylu ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerde de Azeri, Kazak ve Türkmen kiliseleri vardır.

  Hıristiyanlar Neye İnanırlar?


  Tanrı insanları iyi amaçlarla yaratmıştı, bütün insanların Kendisiyle birlikte cennetinde mutlu ve esenlik içinde yaşamasını istiyordu. Her türlü olumsuzluktan, kötülükten uzak olan kutsal Tanrı insanların da böyle yaşayarak O’nu yüceltmesini istiyordu.

  Ancak insanlar günah işleyerek O’na başkaldırdı. Yeryüzünde günah işlemeyen kimse yoktur. çünkü herkes şu ya da bu biçimde Tanrı’nın hoşuna gitmeyecek sözler söylemekte, eylemleri gerçekleştirmekte ya da aklından olumsuz düşünceleri geçirmektedir. Bunların hepsi günahtır. İnsanlar günah işledikleri için Tanrı’dan uzaklaştılar. Giderek daha çok mutsuzluk, yalnızlık ve çözümsüzlük içinde yaşamaya başladılar. Günahın bedelini ödüyorlardı. Tanrı adil olduğu için günahları yargılamak durumundadır ve günahın cezası ölümdür. Bu ölüm insanın Tanrı’dan ayrı, uzak olması anlamındadır.hıristiyanlı
  Ancak Tanrı insanları sevdiği için onların yine cennete girebilmesi amacıyla bir yol bulmak istedi. Ve Kendisinden bir öz olan İsa’yı dünyaya yolladı. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

  İsa Mesih bir insan olarak bu dünyaya geldi. Bir bebek olarak doğdu, gençliğini yaşadı ve her zaman Tanrı’nın arzusuna göre davrandı. Hiç günah işlemedi. Konuşmalarında bu dünyadaki insanları kurtarmaya geldiğini vurguluyordu. Sonunda bu kurtarma eylemini ölerek gerçekleştirdi. Bütün insanların günahı için İsa çarmıhta öldü. İşledikleri günahlar, suçlardan dolayı insanların almaları gereken cezayı İsa üstlendi. Artık hiç kimse günahlarından dolayı acı çekmek, baskı görmek, ölmek zorunda değildir. çünkü İsa çarmıhta bütün dünyanın uğruna öldü.
  İsa’yı bir mezara koydular. üçüncü gün ölümden dirildi. Böylece İsa’nın sağladığı kurtuluşun gerçek olduğu kanıtlandı. İsa dirildiğine göre O’na inanan herkese sahip olduğu sonsuz yaşamı verebilir.

  Kutsal Kitap’ta şöyle yazar: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). Bu ayetin anlamı şudur: Eğer İsa’nın sizin günahlarınız için öldüğüne ve size sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanıyorsanız ve İsa’yı yaşamınızın Efendisi, her şeyin üzerindeki en üstün Yetkili olarak kabul ederseniz O’nun sağladığı kurtuluşa kavuşabilirsiniz. İsa yakında tekrar gelerek yeryüzünde yaşayan halkına sağladığı kurtuluşu her yönüyle gerçekleştirecektir. Bu nedenle Hıristiyanlar İsa’nın bütün buyruklarına uyarak yaşar ve O’nun tekrar gelişini dört gözle beklerler.

  #30034
  Anonim
  Pasif

  bu teori yalnış her müslüman türk değil ama her türk müslümandır teorisi yalnıştır.bu italyanlara benzer bir olaydır onlarda her katolik italyan değildir ama her italyan katoliktir. bunlar düzeltislmesiş gereken yalnışlarımızdır.

  #30038
  Anonim
  Pasif

  Sayın izmirligizem;İtalyanlarla birlikte Akdeniz bağlantımız var ya ! Neyse, bu bir latife. İşin doğru tarafına bakarsak ki; vaftiz olmuş yürekten inanlı insanların bile, zaman içinde düştüğünü görüyoruz ( Düşmek mecazi, anlamda. İmanından sapma ya da dönme ) Özellikle protestanlarda görülen bir özellik var ( Bu söylemimin yalnış değerlendirilmeyeceğini umarım. ): ” Tamam tövbe ettim, vaftiz oldum, kurtuldum.” Bu, yalnış. Niye bunları ifade ediyorum ? Şu nedenle: Zamanla Tanrı ile ilişkisi kaybolan inanlı; günahkarları İsa’ya getirecekken; toplumun tabularını, geleneklerini, yaşam biçimini ki, kısaca dünyasal yaşamı yaşamaya başlıyor ve de Rab’den uzaklaşıyor.Sizin ifadelerinizde bulunan ” Her türk müslümandır ” felsefesini kendine bayrak ediniyor. Hani Müjde’de, “kaybolan oğul ” öykülemesi vardır ! Tekrar bulunabilse düşenler ! Bu, Rab’be güven yanında insanın kendi istemine de bağlıdır. Rab, günahkarların yüreklerine dokunsun.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve şalom – RAB, esenliktir.

  Yahve yire – RAB, sağlar.hisusa

  #30039
  Anonim
  Pasif

  benim düşünceme göre imanın inancın ırkı olmaz kıtası olmaz ülkesi olmaz.bugün ülkemizde bi sürü inanaca mensup insanlar var en basit örneği kürt kökenli vatrandaşlarımız içide alevi olan var sünni olan var süryani kadim kilisesine bağlı olan var keldani olan var zerdüşt olan var ırk bir fakat inançlar çeşit çeşit. inanç konusunda insanların gönlüne asla kilit vurulmaz.ibrahim as derki ben rabbi sevmişim bütün alem düşman olsa bana ne.bir insan bir inanca inanmışsa bunu kalbinden alamasın.

  #32181
  Anonim
  Pasif

  Hristiyan değilim ama bunu kim demişse saçmalamış.Ne alaka? İnanç iman işidir.kıta ırk..vs değil.Elin afrikalısıda hristiyan olur, italyada ki insan da müslüman.Bunu açıklamak için başlık açmak bile zahmet bence,gereksiz.Bunu bilmeyen varsa harbi cahildir zaten.

  saygılar.

  #33517
  Anonim
  Pasif

  Evet. kiliseyi ziyarete geldiklerinde siz türk müsünüz? veya siz hristiyan mısnız? diye soruyolar. Rab çocuklarını secerken türk ameriakn ingilz diye seçmez ta 2000 yıl önce avuçlarına ismimizi kazıdı. HALELUYA yar RAB teşekkkürker bizi seçtiğin için

  #33531
  Anonim
  Pasif

  @Asil 12351 wrote:

  Hristiyan değilim ama bunu kim demişse saçmalamış.Ne alaka? İnanç iman işidir.kıta ırk..vs değil.Elin afrikalısıda hristiyan olur, italyada ki insan da müslüman.Bunu açıklamak için başlık açmak bile zahmet bence,gereksiz.Bunu bilmeyen varsa harbi cahildir zaten.

  saygılar.

  Sevgili Asil,
  Siz böyle düşünüyor olabilirsiniz ama şu bir gerçektir ki ülkemiz insanlarının büyük bir çoğunluğu sizin deyişinizle “harbi cahildir zaten”.

  Türk olmak ile Müslüman olmak birleştirilmiş sanki birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak insanlarımıza gösterilmiştir.
  Toplumumuzda yetişen insanlar daha doğdukları günden itibaren Uyruğu T.C. inancı İslam olan bir yaftalama ile karşı karşıyadırlar.
  Yıllar sonrasında kendi iradesi ile istediği inancı seçme yoluna giden araştırmaya karar veren kişiler olsa da maalesef bu sayı, araştırmayan, kendisine yakıştırılana inanmakta ısrarlı sabit fikirli insancık(!)larla orantılandığında yok denecek kadar azdır…
  Türk olmak ayrı birşey, bir inanca inanmak, ona bağlanmak ayrı birşeydir.
  Ben birçok ortamda hristiyan olduğumu söylediğim zaman insanlar “Türk değil misin?” sorusunu sorarlar çoğu zaman ya da ailemin de mi hristiyan olduğunu sorarlar. Hayır derim, sadece ben imanlıyım ailemde (hamdolsun Rab’e ki son dönemlerde annem de iman etti) derim. O zaman o kişilerin aklında ben “dönek” olarak yaftalanırım hemen.
  Nedenini mi merak ediyorsunuz? çocukken izlediğiniz filmleri hatırlayın, hristiyanları bizlere birer cani yaratıklarmış gibi anlatan filmleri ve o filmler aracılığı ile aklımıza yerleşen hristiyan düşmanlığını…
  Hamdolsun ki yeni yetişen nesil büyük ölçüde böyle değil…
  Kardeşlere kızmayın böyle şeyler paylaştıkları için çünkü buna hakkınız yok…
  İsa’ya iman eden, O’nun adıyla vaftiz olan, O’nda kutsanan, O’nun Ruh’una sahip olan herkes inancını diğer insanlarla paylaşmak, yanlış düşüncelere karşı koymak zorundadır…
  Rab’imiz Mesih İsa adıyla size lütuf ve esenlik diliyorum…

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.