• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24646
  Anonim
  Pasif

  Barıştırmak, bir ilişkiyi doğru ya da normal haline getirmek, daha önce düşmanlık olan yerde esenliği hakim kılmak anlamlarını taşır. Kutsal Kitap hiçbir zaman Tanrı'nın insanla barıştırılmasından söz etmez, ancak insanın Tanrı'yla barıştırılmasından söz eder. Benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. ( Rom. 8:7 ), bu nedenle insanın barıştırılmaya gereksinimi vardır.

  Günah dünyaya girdiğinde , insan Tanrı'ya karşı düşmanca bir tavır takındı. Dolayısıyla da barıştırılmaya gereksinim duyar hale geldi. Ancak günah, yalnızca insanlığı değil, tüm yaratılışı etkiledi.

  – Geçmişte bazı melekler de günah işledi. Bununla birlikte Tanrı sözünde bu meleklerin Tanrı'yla barıştırılacağına ilişkin hiçbir şey yoktur. Onlar ” çözülmez bağlarla bağlanarak karanlığa hapsedilmişlerdir “( Yahuda 6 ) Eyüp 4:18'de de Elifaz Tanrı'nın meleklerinde de hata bulur.

  – Günahın yeryüzüne girişi hayvanları da etkilemişti: ” Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz ” ( Rom. 8:19-22 ). Hayvanların hastalanması, acı çekmesi ve ölmesi gerçeği onların de günahın lanetinden muaf olmadıklarının kanıtıdır.

  – Adem günah işledikten sonra Tanrı toprağıda lanetlemişti ( Yar. 3:17 ). Bunun kanıtları da zararlı otlar ve dikenlerdir.

  – Eyüp kitabında Bidad bize, yıldızların bile O'nun gözünde temiz olmadıklarını ( Eyü. 25:5 ) söyler ; dolayısıyla günah yıldızlar alemini de etkilemiştir.

  – İbraniler 9:23, gökteki şeylerin daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerektiğini bildirir. Burada söylenmek istenenin ne olduğunu tam bilmiyoruz, ancak bu, belki de kardeşlerin suçlayıcısı olarak Tanrı'ya yaklaşan şeytanın varlığı yüzünden gökteki şeylerin kirlenmiş olduğunu ima etmektedir ( Eyü. 1:6,7 ; Va. 12:10 ). Bazıları bu bölümün Tanrı'nın bulunduğu yere göndermede bulunduğunu düşünmektedir. Bu, şeytanın Tanrı'ya yıldızlara ait alanlardan yaklaştığı düşüncesini akla getirir. Durum her ne olursa olsun, herkes Tanrı'nın tahtının günahla kirletilmediği konusunda aynı düşüncededir.

  Mesih ölmesinin ardındaki nedenlerden biri, kişilerin ve herşeyin Tanrı'yla barıştırılmasını mümkün kılmaktı. Bunu yapabilmek için düşmanlık ve yabancılığın nedenini ortadan kaldırmak zorundaydı. Mesih bunu, günah sorununu, Tanrı'yı tümüyle memnun edecek bir biçimde hallederek yerine getirdi.

  Barıştırmanın kapsadığı alan, Koloseliler 1. bölümde aşağıdaki gibi belirtilir :
  1) Rab İsa Mesih'e iman edenlerin hepsi zaten Tanrı'yla barıştırılmıştır ( 1:21
  ).Mesih'in barıştırma işi tüm insanlar için yeterli ise de, yalnızca bundan yararlananlar için barıştırılma geçerli olacaktır ( 1:20 ). Burada, günahla kirletilmiş olan hayvanlara ve cansız maddelere göndermede bulunulur. Şeytana, diğer düşmüş meleklere ya da inanmayan insanlara değil… Onların kötü sonu Kutsal Kitap'ta açıkca belirtilmiştir.

  Barıştırmanın ” yerin altındaki şeylere ” kadar uzandığı belirtilmez. Barıştırılma ve boyun eğdirme arasında fark vardır. Boyun eğdirme, Flp. 2:10'da şöyle tanımlanır: ” İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yeraltındakilerin hepsi diz çöksün.” ya da Darby'nin çevirirsine göre: ” Gökteki, yerdeki ve cehenneme ait varlıklar diz çöksün.” Düşmüş olan melekler dahil tüm yaratıklar sonuçta Rab İsa'nın önünde diz çökeceklerdir, ancak bu, onların barıştırılacakları anlamına gelmez. Bunu vurgulamamızın nedeni, Kol. 1:20'nin sahte evrensel kurtuluş öğretisini desteklemek için kullanılmasıdır. Bu öğreti, sonuçte şeytanın, düşmüş meleklerin ve iman etmeyenlerin de Tanrı'yla barıştırılacağını öne sürer. 1:20. ayet, barıştırmayı yerdeki ve gökteki şeylerle sınırlar. ” Toprağın altındaki ” ya da şeytani şeyler buna dahil edilmemiştir. ( William MacDonald )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.