Barnaba İncili'nin Kutsal Kitap İle İlgili Çelişkileri

 • Bu konu 3 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24415
  Anonim
  Pasif

  Barnaba İncili’nin Kutsal Kitap ile İlgili Çelişkileri

  1- Sahte Barnaba ‘ya göre (bölüm 3 ve 217) Pontiyus Pilatus, Hz. İsa’nın hem doğumunda hem de ölümünde Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı valisiydi. Oysa İncil’e (İncil: Luka 3:1) , İ.S. 1 yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçisi Yosefus’a ve diğer 1. yüzyıl Roma tarih kayıtlarına göre Pilatus, İ.S. 26 yılında, Roma İmparatoru Tiberyus’un döneminde vali atandı.


  2- Sahte Barnaba , 93. bölümde diyor ki, Yahudi başkâhini (en yüksek din görevlisi), kral Hirodes ve vali Pilatus’la birlikte “İsa’nın önünde rükuya varıp tapınmak istiyordu!” Ama başkâhin ile diğer Yahudi din adamları Hz. İsa’nın can düşmanlarıydı. İkiyüzlülüklerini açığa vurduğu için O’nu yakalayıp ölüme mahkûm etmek istiyorlardı. Doğal olarak, kesinlikle O’na tapınmak istemezlerdi! (İncil: Luka 22:47-54, 66-71; 23:1-23)


  3- İncil ‘de Hz. İsa’nın, “Mesih” (Tanrı’nın seçtiği Kurtarıcı) olduğu defalarca belirtiliyor (Tevrat: Danyel 9:24-26; Zebur: Mezmur 22:7-12; İncil: Matta 16:13-17; İncil: Yuhanna 1:41; 4:25-26), ama sahte Barnaba (bölüm 96) bunu inkâr ediyor. Kur’an dahi en azından 7 kere Hz. İsa’nın “Mesih” olduğunu açıkça belirtiyor (3:45; 4:157, 172; 5:17, 72; 9:30- 31) .


  4 İncil ‘e göre Pavlus, İncil ‘de büyük yer tutan mektupların yazarıdır. Oysa sahte Barnaba , Pavlus’un aldatılmış biri olduğunu söylemektedir (bölüm 222). Bunun gibi sözler, sahte Barnaba’nın bu kitabı tamamen Hıristiyanlık karşıtı propaganda maksatlı olarak yazdığını gösterir.


  (İsa Mesih Org’dan alıntı)  #28304
  Anonim
  Pasif

  oksa aslından izler taşıyan bir kopya mı olduğu anlaşılacaktır.GERÇEK HERŞEYE RAĞMEN EN GÜZEL OLANDIR.

  #28313
  Anonim
  Pasif

  Öncelikle bir gerçeğin altını çizmekte fayda var: Karşılaştığımız her metne İncil adını vermekte acele etmemeliyiz. İncil’in Müjde, İyi Haber anlamına geldiğini unutmayalım.

  Sonsuz Kelam’ın, Mesih İsa’da bedenlendiği gerçeğini yadsıyan bir haber, İyi Haber adını almaya layık değildir. Tanrısall kağıdımız Kutsal Kitaptır…

  Aziz falancaya göre diyerek Işık Meleği şeklinde yaklaşanlara karşı da “uyanık olalım”…

  Rab’de esenkalın

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.