ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Barnaba İncil’i Nedir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25963
  Anonim
  Pasif

  Barnaba İncil’i Nedir?
  (Daniel Wickwire)


  Barnaba adlı edebiyat ile ilgili iki tane eski eser vardır. Birincisi M.S. 100 civarına aittir.Bu eser 21 bölümden oluşan bir mektup (ancak 13 sayfa) ve Roma İmparatorları Trajan (M.S. 97-117) ve Hadriyan (M.S. 117-138) dönemlerinde yazılmıştır. Barnaba mektubunun 16. bölümü Kudüs’ün M.S. 70 yılında harap edilmesinden bahsetmektedir. Bu mektuba bakmak isteyen bu kitaba başvurabilir:


  Bu Barnaba mektubu, Kutsal Kitap’ın ayetlerini hemen hemen 110 kez aktarır. Eski Ahit’ten hemen hemen 95 aktarma, İncil’den 15 aktarma bulunmaktadır. Barnaba’nın mektubu içinde bulunan aktarmalarda ilk dönem Hristiyanların doktirinleri ile ilgili birçok terim bulunmaktadır.


  Rab: 67 kez
  Tanrı: 31 kez
  Rab Tanrı: 7 kez
  İsa: 15 kez
  Mesih: 3 kez
  Rab İsa Mesih: 2 kez
  Baba: (Tanrı olarak) 3 kez
  Tanrı’nın Oğlu: ifadesi 10 kez
  Tanrı’nın Ruhu ve Kutsal Ruh ifadesi 12 kez

  İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi: (bir kefaret olarak) 11 kez
  İsa Mesih’in ölümden dirilişi: 2 kez.

  İkinci olarak ortaya atılan Barnabas İncili orta çağa ait tamamen sahte bir üründür. Bu sahte Barnabas ise 366 sayfa ve 222 Bölüm’den oluşan bir kitaptır. Barnabas İncili adıyla basılmış olan bu kitap incelenirse, yazarının İsa Mesih’in elçisi değil, İsrail’i hiç görmemiş birisi olduğu ortaya çıkar. Barnabas İncil’ini yazan kişi, kendini ‘Mesih denilen Nasıralı İsa’nın elçisi Barnabas olarak tanıtıyor (sayfa 55). Ancak İsa Mesih’in 12 elçisi arasında ‘Barnabas’ adında biri yoktur. (Bkz. Matta 10:2-4 * Markos 3:16-19 * Luka 6:14-16 * Elçilerin İşleri 1:12-13 ve 26).


  Bu kitap aslında 15. yüzyılda İtalya’da yazılmıştır ve yazarının İslamiyet’e geçmiş biri olduğu bilinmektedir. Büyük bir olasılıkla keşiş Fra Marino olarak yetiştirilmişti. Barnabas İncili, Hristiyanlığı kötülemek ve Müslümanlığı yüceltmek için M.S. 15. yüzyılda yazılan sahte bir eserdir. 17. yüzyıla kadar, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, hiçbir yazar bu eserden aktarma yapmamış, adından bile söz etmemiştir! Bu eserin sahteliği inkar edilemeyecek şekilde kanıtlanmıştır.

  #32254
  Anonim
  Pasif

  Barnabas İncili’nin Sahtekarlığı


  1. Barnabas İncili’nde, ‘İsa Galile denizine gitti ve bir gemiye binerek Nasıra’ya doğru yola çıktı… Nasıra kentine gelince denizciler, İsa ne yaptıysa hepsini yaydılar’ diye yazıyor (Bölüm 20). Hem de 151. bölüme göre İsa’nin bindiği gemi Nasira ‘limanından’ (!) çıkıp uzaklaşıyormuş. Bu gemi yolculuğu nerede son buluyormuş? Kudüs’te! 152. bölümde şöyle okuyoruz: ‘İsa Kudüs’e gelip de…’ Halbuki Nasıra ve Kudüs civarında herhangi bir göl ya da bir deniz yoktur.

  2. Barnabas İncili’nin 54. bölümünde ’60 minuti’ye bölünen bir altın dinardan söz ediliyor. Ancak İsa’nın zamanında ise, Roma İmparatorluğunda dinar altından değil, gümüşten yapılırdı. ‘Minuti’ denilen para birimi yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmış ve Roma İmparatorluğunda değil, İspanya’nın Vizigot döneminde (M.S.75), Barnabas İncili’nin yazarı hiç bilinmeyen bir parayı kullanmakta ve uydurma kitabında para birimi olarak bunu göstermektedir.

  3. Barnabas İncili’nin 222. bölümünde oluşan bu eserin İtalyanca metni Toskanya’lı ve Venedik’li Diatessaron’ları örnek almıştır. M.S. 13 ve 14. yüzyıllarda hazırlanan bu Diatessaron’lar (yani, İncil’in dört anlatımını özetleyip tek cilt haline getiren eserler) İtalya’da çok rağbet görmüştü. Bu ebatta Diatessaron’lar ilk olarak 13. yüzyılda yazıldığına göre, Barnabas İncili’de ortaçağda yazılmış olsa gerek. Sahte Barnabas sık sık büyük Hristiyan bilgini Jerom’un M.S 385 yılında yaptığı Tevrat, Zebur ve İncil’in Latince Vulgatta çevirisinden aktarmalar yapıyor. Ayrıca, Barnabas İncili’nde 78. bölümün sözleri Dante’nin (M.S. 1265 – 1321) şiirlerinden bir sürü aktarımının bulunması, bu eserin ortaçağda yazıldığına ilişkin başka bir kanıt oluşturur.

  4. İncil’e göre İsa, ‘Mesih’ (Tanrı’nın atadığı kral ve Kurtarıcı)olduğunu defalarca belirtiyor. (Matta 16:13-17 * Yuhanna 1:4 ve 4:25-26). Ama sahte ‘Barnabas’ burasını inkar ediyor (bölümler 42,70,82,93 ve 96) Kur’an dahi en azından yedi kez İsa’nın ‘Mesih’ olduğunu açıkça belirtiyor. (Maide 5:17 ve 72 * Al’i imran 3:45, Nisa 4:157 ve 172 Tevbe 9:30-31).

  5. İncil’de Barnaba ve Pavlus Müjde’yi yaymak için ortak olarak çalıştılar. Onlar aynı cemaatten olarak Mesih inanlılarıyla birlikte bu inancın yayılmasına çalışıyorlardı (Elçilerin İşleri 13:1-3 ve 42). Ancak Barnaba İncili’nin 222. bölümünde Pavlus’un öğretişlerinin sahte olduğunu söyler.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.