BAĞIŞLAYAN TANRI

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23759
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı hataları bağışlar ve merhametten hoşlanır.[1] Tanrı’nın bu bol bağışlayıcı yönü bir Hristiyanı bağışlayıcı olmaya yönlendirir.[2] Bağışlama Tanrı’nın büyük merhametinden dolayıdır ve ancak bizlerin suçlarını Tanrı kapatabilir.[3] Tanrı suçlarımızı bağışlar ve bu bize iyileşme getirir (ruhsal ve fiziksel).[4] Tanrı bağışlayıcılığından dolayı bizlere suçlarımıza göre ve yürek kötülüklerimize göre davranmaz.[5] Doğu ve batının uzaklığı gibi, isyanlarımızı ve onun getireceği yargıyı ancak bizden Tanrı’nın sonsuz olan bağışlaması uzaklaştırabilir.[6]

  Tanrı bu büyük bağışlayıcılığından dolayı O’nu aramamızı (takip etmemizi, itaat etmemizi) ister: Rab’bi bulunabilirken arayın; yakınken O’nu çağırın; kötü kişi kendi yolunu ve fesatçı kendi düşüncelerini bıraksın ve Rab’be dönsün ve ona merhamet eder; Allahımıza dönsün çünkü o bol bol bağışlar .[7]

  Tanrı suçlarımızı nasıl bağışlayacak ya da suçlarımızı cezalandıracak mı? Tanrı bağışlamasını ancak bir bedel karşılığı bizlere verir. Bu bedel Tanrı’nın günahlar için duyduğu kızgınlığın yatıştırılmasını gerekli kılar.[8] Bu yüzden Tanrı bizlerin suçlarına karşılık olan cezayı İsa Mesih’in çarmıhta kan dökmesiyle siler.[9] Bu da bizlerin ödeyemeyeceği kadar ağır bir bedeldir. Yani Mesih bizlerin kendimiz için ödeyemeyeceği fidyeyi kendi kanıyla ödemiştir.[10] Yani günahımızın cezasını İsa Mesih ödemiştir.[11] Böylelikle İsa Mesih’te günahlarının bedeli ödenmiş olanlardan olarak bizlerin doğruluk uğruna yaşaması gerekir. İsa Mesih bizlerin günahının bedelini çarmıhta ödemiştir.[12] Bizler günahın karşılığı olan ölümü hak etmişken yaşama kavuşmamız için İsa Mesih’te bütün günahlarımız bağışlanmıştır.[13] Bu yüzden Elçi Pavlus günahların yalnızca İsa Mesih’te aklanacağını vaaz eder.[14] İsa Mesih’in göğe yükselmeden önce havarilerine verdiği öğretiş de bu yöndedir.[15]

  Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın bağışlayıcılığına ilişkin öğretisi budur. Tanrı bizlerin bağışlanmasını kendi doğruluğumuzdan dolayı, kendi iyi işlerimizden dolayı yapmaz; bunu büyük merhametinden dolayı yapar.[16] Bizim görevimiz günahkarlığımızı kabul edip günahlarımızı alçakgönüllülükle itiraf etmemizdir.[17]

  Tanrı, İsa Mesih’in paha biçilmez kanı[18] vasıtasıyla bizlere huzuruna girme hakkı tanımıştır. Bu O’nun büyük merhametinin eseridir çünkü günahlarımızdan dolayı kaçıp saklanmak, korkmak yerine itiraf için O’nun huzuruna çıkmaya cesaretimiz vardır.[19]  [1] Mika 7:18-19, Yeremya 50:20, Matta 6:14, Markos 3:28

  [2] Matta 7:1-5, Matta 18: 21-22, 23-35

  [3] İşaya 1:18

  [4] Mezmur 103:3-4; 130:8, Hezekiel 18:22

  [5] Mezmur 103:10

  [6] Mezmur 103:12

  [7] İşaya 55:6-7

  [8] Romalılar 8:3-4

  [9] I.Korintliler 1:30, Elçilerin İşleri 5:31; 13:38

  [10] I.Timoteyus 2:5-6

  [11] İbraniler 9:28, İşaya 53:4-5

  [12] I.Petrus 2:24

  [13] Koloseliler 2:13

  [14] Elçilerin İşleri 13:38 (Elçilerin İşleri 2:38)

  [15] Luka 24:47

  [16] Daniel 9:18

  [17] I.Yuhanna 1:9, Mezmur 32:5; 51:2, 5

  [18] Efesliler 1:7, I.Yuhanna 1:9

  [19] İbraniler 10:19-22, Efesliler 2:18


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.