“Baba Benden Üstündür”

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23821
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  İsa; “Baba benden üstündür” demiştir (Yuhanna 14:28). Mesih'in tanrısallığına karşı duran birisi; “Bu ayet Mesih'in Tanrı'nın altında olduğunu gösterir” diyebilir.

  İsa'nın, yeryüzünde kul özünde bulunarak yapmakta olduğu hizmette, derece olarak Baba'dan aşağı olduğu doğrudur. Böyle bir derece, O'nun tanrısal doğasını reddetmez. Aynı pasajda İsa, Filip'e şöyle der: “Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl 'Bize Baba'yı göster' diyorsun” (Yuhanna 14:8-9). Bu söz, İsa'nın ve Baba'nın doğalarının bir olduğunu gösterir. Mesih'i görmek, Tanrı'yı görmek anlamına geliyordu (bkz. Yuhanna 12:44, 45). Bu sebeple, İsa'nın Baba'nın üstünlüğüyle ilgili sözleri, yeryüzünde bulunduğu geçici durumdan dolayıdır.

  Burada Arthur W. Pink'in “Exposition of the Gospel of John” (Yuhanna İncili'nin Yorumu) adlı eserinden bir alıntı yapacağız:

  'Babam benden üstündür.' Mesih'in tanrısallığını ve Tanrı'yla olan eşitliğini reddeden 'Üniteryanlar'ın' en çok kullandıkları ayet budur. Kurtarıcı, öğrencilerine Baba'ya gittiği için sevinmeleri gerektiğini söylemiş ve daha sonra 'Babam benden üstündür' demiştir. Bunu inceleyecek olursak tüm zorluğu aşmış oluruz. Baba'nın Mesih'ten üstün olması, Mesih Baba'ya gitmekte olduğundan, öğrenciler için sevinç kaynağıdır. Bu durum, uyuşmazlık yaratan 'üstün' kelimesine anlam kazandırır ve bu ayette hangi anlamda kullanılmış olduğunu gösterir. Kurtarıcı'nın, Baba'yla Kendisi arasında yapmış olduğu bu karşılaştırma, Kendi doğasına yönelik değil, o andaki karakterine ve durumuna yönelikti.

  Mesih, Kendi esas varlığından bahsetmiyordu. Tanrı'ya eşit olduğunu hırsızlık olarak düşünmeyen İsa, sadece kul özünü almayıp, aynı zamanda insan benzeyişinde doğmuştur. Her iki anlamda da resmi statü (Aracı olarak) ve insan doğası olarak, Baba'nın altındadır. Bu konuşma boyunca ve 17. bölümdeki duada (Yuhanna) İsa Mesih, Baba'nın görevlendirmiş olduğu hizmetçiydi. Baba'nın, Oğul'a üstün olmasında daha uygun bir anlam vardır. Beden alıp insanların arasında yaşayarak, utancın ve en keskin acının ortasına inmekle, Kendisi'nin aşağılanmasına göz yummuştu. Artık başını koyacak bir yeri olmayan 'İnsanoğlu' durumundaydı. Zengin olan, bizim uğrumuza yoksul olmaya razı olmuştu. Mesih üzüntüler ve acılar adamıydı. Bunun ışığında, bu ayette Mesih Kendi durumunu, Baba'nın göksel Tapınağı'ndaki durumuyla karşılaştırıyordu. Baba, en yüce görkem tahtında oturuyordu. Görkeminin parlaklığını engelleyecek hiç bir şey yoktu. O'na devamlı tapınmakta olan kutsal varlıklarla çevrilmişti. Beden almış olan Oğul'un durumu bambaşkaydı: insanlarca aşağılanmış, reddedilmiş ve yakında çarmıha çivilenmek üzere en gaddar düşmanlarla çevrilmişti. Bu bağlamda da Baba Oğul'dan üstündür. Oğul'un Baba'ya gitmesi, durumun tamamen değişmesi anlamına gelmektedir. Hiç şüphesiz Oğul için tartışmasız bir kazanç olacaktı. Öyleyse, burada karşılaştırılması gereken, Mesih'in insan bedenindeyken aşağılanan durumuyla, Baba'ya yükseltileceği durumudur! Bu nedenle, O'nu gerçekten sevenler O'nun Baba'ya gideceğini duyduklarında sevinmiş olmalıdırlar, çünkü Baba hem resmi statüsünde hem de çevre şartları açısından, Oğul'dan daha üstündü. Kul özünde yeryüzünde bulunup Kendisini göndereni yücelten Mesih'ti.” 1

  Baba Tanrı Mesih’in “Başıdır”

  Aynı türden bir ilişki 1. Korintliler 11:3'te de anlatılmaktadır: “Ama şunu da bilmenizi isterim: her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı Tanrı'dır.” Bu ayette üç karşılaştırma yapılmaktadır: Bunlar, Erkek ve Mesih, erkek ve kadın, ve Mesih ve Tanrı karşılaştırmalarıdır. Burada üzerinde tartışılan konu, Mesih ve Tanrı'nın karşılaştırılmasıdır. “Tanrı Mesih'in başıdır. Burada bir üstünlük yok mudur? ” Bu karşılaştırmanın yetki konusu üzerinde olduğunu unutmayınız. Üstünlükten veya alçaklıktan bahsedilmemektedir. Tersine; Mesih dünyadayken insan olarak yaşamak için, Kendisini gönüllü bir şekilde Tanrı'nın altına koymuştur.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.