Aziz Pavlus (herkesle Herşey Olmuş)

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24319
  Anonim
  Pasif

  Herşeyle Herşey Olmuş Aziz Pavlus

  :isa:

  1Korintliler

  19. “Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum.

  20. Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa’nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım.

  21. Tanrı’nın Yasasına sahip olmayan biri değilim, Mesih’in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa’ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa’ya sahip değilmişim gibi davrandım.

  22. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Neyapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.”

  Bazı müslümanların iddiasına göre bu ayetlerde ‘samimiyetsizlik’ vardır…

  Günün kültürü ve iletişim yolları bu metod o zamanki kültürde samimiyetsizlik olarak değil iyi bir komünikasyon yöntemi olarak adlandırılıyordu….Bu konu ile ilgili bazı Tevrat ve yahudi tarihi uzmanları da aynı şeyleri söylemektedir…(1)

  Bu iletişim yöntemi Pavlus’a özgü değildi ondan çok daha önce de vardı..Samimiyetsizlik yapmanın değil iyi bir iletişimci olmanın gerekliliği idi….Benzer metod Pavlus doğmadan önce YAHUDİ TALMUDUNDA da anlatılmıştı…

  “yasa altındaymışım gibi davrandım” ya da benzeri ifadeler ” herkese yasa altında olduğumu söyledim bazılarına yahudi bazılarına Grek olduğum söyledim” gibi anlamlar TAŞIMAZ..Zaten böyle bir ifade ayetlerde yoktur..”Gibi oldum” , “gibi davrandım” anlamları Pavlus’un bu kültürlere göre örneğin yahudi ise Yahudilerin anlayabileceği şekilde yani sanki onlardan biri imiş gibi onların kültürüyle hareket biçimleriyle davranarak istediğini anlatması anlamı taşır…

  Buna şu örnek verilebilir..

  Hindistan’daki bir Hindu’nun Hinduizmi müslümanlara anlatırken “gusül abdesti,peygamberlerimiz miraçta bu bilgileri aldılar…..vs” gibi TERİMLERİ kullanarak MÜSLÜMAN GİBİ konuşması ve müslümanların anlayabileceği şekilde ve biçimde dini müslümanlara anlatmaya çalışması gibidir……İşte Pavlus’un yaptığı da bundan ibarettir” iyi bir iletişimci olmak”

  Mesela Pavlus’un Elçilerin işleri bölümünde geçen bir konuşmasında Greklerle konuşurken ya da Greklere Tanrı’yı anlatmaya çalışırken şöyle dediğini görüyoruz:

  Elçilerin işleri 17:

  28. ‘Nitekim, `O’nda yaşıyor ve deviniyoruz; O’nda varız.’ Ozanlarınızdan bazılarının belirttiği gibi, `Biz de O’nun soyundanız.’

  29. «Tanrı’nın soyundan olduğumuza göre, Tanrısal özün, insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz”.

  Bu ayetler konuya iyi bir örnektir..İşte Pavlus Greklerle grek olmuştur..Grek gibi ‘davranmaktadır’, Greklerin anlayabileceği dilden onlara doğruları anlatmaya çalışmaktadır…Onların anlayabileceği terimlerle anlatmaya çalışmaktadır..İşte bu anlamda Greklerle Grek olmuştur samimiyetsizlikle uzaktan ya da yakından ilgisi yoktur..

  (Islama Cevaptan alıntı)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.