Asil Incil, Barnabas İncil'i Değil Mi?

 • Bu konu 4 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24421
  Anonim
  Pasif

  Asıl İncil, Barnabas İncil’i değil mi?

  Bazı insanların zihnine yerleşmiş bir başka masal da asıl İncil’in eskiden beri Vatikan’da saklandığıdır. İddia edilen bu İncil yeni keşfedilen ve bugün bulunup okunması çok kolay olan Barnabas İncil’idir. Aslında Barnabas İncil’inin en eski nüshası İtalyanca olup 16.yy’da yazılmıştır, dolayısıyla tarihe dayandığı söylenemez. Sanılanın aksine, bu İncil içerik bakımından çelişkilerle doludur.

  En basit olarak, Yazar kendini İsa Mesih’in havarisi Barnabas olarak tanıtmaktadır. Fakat ne ilginçtir ki İsa Mesih’in Barnabas adında bir havarisi yoktu. Sonra daha ciddi çelişkiler de ortaya çıkıyor: Barnabas kitabının 152. bölümünde İsa’nın Nasıra’dan gemiye binip Kudüs’e gemiyle gittiğini yazar, fakat ne Kudüs’te ne de Nasıra’da deniz vardır. Nasıra kendisine en yakın göl olan Celile gölünden 25 km. uzaklıktadır ve o gölde gemiyle Kudüs’e ulaşmak mümkün değildir. Bu, “Ben Ankara’dan Diyarbakır’a gemiyle gittim.” demeye benzer. Demek ki yazar İsrail topraklarına yabancıydı. Bir diğer çelişki şöyle: Barnabas İncil’ine göre (bölüm 3 ve 217) Pontius Pilatus İsa’nın hem doğumunda hem de ölümünde Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı Valisiydi. Oysa İncil ve o dönemdeki tarihçilere göre Pilatus M.S. 26 yılında İmparator Tiberius döneminde Vali atandı (Luka 3:1).

  Ayrıca 1961 yılında Filistin’de arkeologlar tarafından yapılan bir kazıda Pilatus’un Tiberius döneminde Vali atandığını kaydeden bir taş levha bulunmuştur. Barnabas gerçekten İsa’nın öğrencisi olsaydı Pilatus’un Vali atandığı tarih konusunda yanılmazdı. Bunlar ve bunlara benzer daha birçok hatadan dolayı teologların ve tarihçilerin bu kitabı ciddi bulmamaları gayet yerindedir ki günümüzde birçok din âlimi bile Barnabas İncil’inin 16. yüzyılında İslamiyet’e geçmiş bir İtalyan papaz tarafından yazıldığını kabul etmektedir.

  (Diyarbakır Kilisesi)

  #28309
  Anonim
  Pasif

  Quote:
  Ahmet Konuk’tan alıntı/ Barnabas incilini okudum, birçok hata ve çelişki var, özellikle kur an la çelişkileri örnek verecek olursak ,göklerin 7 kat yerine ,bu incilde 9 kat olarak ifade edilmesidir, göklerin kur a na göre 7 kat olduğunu her müslüman bilir. eğer sizin de idda ettiğiniz gibi bu incili müslüman birisi uydurmuş olsa. kur an la bu kadar net çelişen ifadeler kullanır mı?. bence kullanmaz ,bunu müslümanlar uydurmuş deyip, kestirip atmak yerine, daha detaylı bilimsel araştırma yapılmalı. Allah hepimize merhamet etsin bizi en doğru yola kavuştursun.

  Teologlar ve tarihçiler bu kitabı gayri ciddi bulmaktadırlar. Günümüzde birçok din alimi bile Barnabas İncil’inin 16. yüzyılında İslamiyet’e geçmiş bir İtalyan papaz tarafından yazıldığını kabul etmektedir.

  Ahmet Konuk’a bir tavsiyem olacak..’Gel, fani bir adamin kafasından uydurarak yazmış olduğu Barnaba kitabına kafa yormayı bırak. Barnaba kitabı diyorum, çünkü Barnaba incili diye birşey yoktur. Tanrı’nın gerçek ve diri Sözü olan Tevrat, Zebur ve İncil’in tamamını kapsayan bir tek Kutsal Kitap vardır. En son kitap İncil’dir. İncil, İsa Mesih’in tüm insanlığın tek Rabbi ve Kurtarıcısı olduğunu müjdeler. Bu müjde senin için de geçerlidir. İsa Mesih senin de Rabbin ve Kurtarıcın olmak istiyor. Gerçek olan dururken, uydurma kitaplarla uğraşarak boşuna zamanını harcama.

  Esenikler diliyorum

  #32495
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap o kadar muazzam ve o kadar eşsiz bir kitap ki; kelimeler yetersiz kalıyor.. Kutsal Kitabın insan üstü bir varlık tarafından oluşturulduğuna inanmamak, gerçekten mantık dışı bir durumu ifade eder.. Kutsal Kitabın içerisinde bulunan peygamberlikler, buna örnektir.. Barnaba incili ise; tamamen coğrafik, tarihsel hatalarla dolu bir kitaptır.. Tanrı esini değildir.. Kendilerini kandırmak isteyenler ise; bu kitabın İsa Mesih’den hemen sonra yazıldığını düşünmektedir.. Halbuki bilimsel kanıtlar bize herşeyi apaçık izah etmektedir.. Tanrı’nın tek bir anayasası vardır.. o da tevrat, zebur ve incil’i kapsayan KUTSAL KİTAP’TIR. Bu iddiayı edenler umarım Rab’be döner ve onun tek gerçek olduğunu anlar..

  Sevgiyle kalın..

  #33303
  Anonim
  Pasif

  Barnabas Kıbrısta doğmuş bir yahudi olup asıl ismi Joseph.kendisi isa ya inananların başında gelmekte ve havarileri arasında mühim bir mevki bulunmaktadır

  Hristyanlık alemi,Barnabası Pavlos ile birlikte hristyanlığı yaymaya giden
  büyük bir aziz olarak tanımlamaktadır.

  Dört İncilde BarnabasIn havariler arasında ismi zikredilmez.Ancak Luka da Resullerin işleri kitabında zikredilmektedir.

  Lukanın beyanına göre İsa nın barnabasla olduğu kesindir.Luka barnabas için şunu söyler

  İsaya iman edenler tek yürek tek can idi.Hiç birisi kendinden olan mllar için benim demiyordu.her şey onlar için müşterekti.Resuller büyük kuvvetle isanın kıyamına şehadet ediyorlardı ve üzerlerinde büyük lutüf vardı.çünkü aralarında yoksul kimse yoktu.Zira tarlaları yahut evleri olanarın hepsi sattıkları şeylerin bedellerini getirerek resulerin ayaklarına koyuyoordu. ve her birine ihtiyaçlarına göre dapıtılıyordu.

  Resuller tarafından barnabas lakabı ile anılan asken kıbrıslı yusufunda tarlası vardı ve onu satttı ve onu resulun önüne koydu Resulların işleri Bab 4 Ayet 32

  #28630
  Anonim
  Pasif

  rüzgar sizi tebrik ederim.bu açıklamanızla sanırım barnabas incilinin ne olduğunu herkes anlamıştır.halen anlamıyorlarsa yapacak bişey yok

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.