Ancak Hakikat’in izharı ile…

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27063
  Anonim
  Pasif

  “ancak hakikatin izharı ile” (2.Korint.4:2)
  İNCİL’de yazılı bu söz, İsa Mesih’in adını çağrıştırdı! Bu sözle ifade edilen şey,derinlemesine doğru düşünmek için dikkatimi ve ilgimi üzerine çekti! Hakikatin görünmesi ile sahtelikler ortaya çıkıyor! Sahtelikleri ortaya çıkaran Hakikat, ne kadar güçlüymüş meğer!

  Öncelikle İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı şu sözünü anımsadım:

  Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” (Yuhanna 14:16).

  Dün, İsa’nın hayatını düşünüyordum! İNCİL’de, İsa’nın hayatı ile daha ziyade kurtulacağımız yazılıdır; bunu şimdi sözlerle paylaşıyoruz; ama İsa’nın hayatı bizim fani bedenimizde görünmeğe başlayınca, hakikatin sözlerden daha ötelere bizi taşıdığına sevinçle tanık oluyoruz. Bu iş, Allah’ın işi olduğu için, onu beklemeği de öğreneceğiz. Hayatın(yaşamın) izharı, yani görünmesi ne ise, hakikatin ortaya çıkması da odur!

  İNCİL’i kendi dilimde okumağa başladığım zaman, 15-16 yaşlarında idim. İsa’nın sözlerini okurken, bu adamı görme ve onu dinleme özlemi oldu içimde! İNCİL okumalarım aralıklarla yıllarca devam etti. Kilise topluluklarına katıldım; çok etkileyici şeylerle karşılaştım; kendim de, etkin olmağa çalıştım. İnsan düzeyindeki etkinliklerin hiçbiri, İsa Mesih ile yüzleşmedeki kadar etkili ve kalıcı olmuyor!

  Kitabı Mukaddes’te ve özellikle İNCİL’de okuduğum sözler, İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğunu tanımlıyor. İsa, bunlara “Kutsal Yazıların Tanıklığı” demiş (Yuhanna 5:39). Ama orada çok ilginç bir söz söylemiş Mesih İsa:

  ‘Beni gönderen Baba da kendisi benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de onun suretini gördünüz. Ve onun sözü sizde durmuyor; çünkü onun gönderdiği zata iman etmiyorsunuz’ (Yuhanna 5:37,38).

  Kitabı Mukaddes’de ve özellikle İNCİL’de okuduğumuz Rabbin sözleri, kimlerin kalplerine ekili ve orada duruyorsa, İsa Mesih’in Rab, Kurtarıcı ve gerçek Yapıcı olduğuna bizzat tanık olacaklardır. Çünkü ona iman etmemizi sağlayan “İMAN KELAMI” dırlar! Bu hakikati düşünürken, Mesih İsa’nın İNCİL’de yazılı şu sözünü anımsadım:

  ‘Vaki olduğu zaman, ben o olduğuma iman edesiniz diye, vaki olmadan önce size şimdiden söylüyorum’ (Yuhanna 13:19).

  Bu söz, Musa’ya “BEN OLANIM” diyen Rab İsa Mesih’ten başkası değildir! (Çıkış 3:14; Yuhanna 13:19).

  Pavlus’a görünen İsa, “hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve tanık atamak için sana göründüm” demiş! (Res.İşl.26:16).

  İnsanların asla göremedikleri bir görümle Pavlus’a gelen İsa Mesih hakkında Pavlus, yazdığı mektupların birinde, “hakikatin izharı” demiş! Bu tanımlama şekli, bedene(insan mantığına) göre bir tanımlama değildir. Mantıklı insanlar, bu ifadeyi akıl dışı sayarlar. Ama İsa, insan ölçülerini aşan varlığı ile, Pavlus’a “görünen şey” olmuş ve Pavlus, İsa’yı bu hali ile tanımış! Hakikatin ortaya çıkışı, İsa Mesih’in bizimle ilişkisinde asıl bu varlığıdır! O, içimizde “Hakikat Olan” varlığı ile sahte ve yalan şeylerden bizi kurtarıyor!

  (1.Yuhanna 1:8). Henüz insan düzeyinde bulunduğumuz şu sıralarda İsa Mesih, “Hakikat “ varlığı ile iç varlığımızda yaşıyor!

  Bu ekranlarda kardeşlerimin ve kız kardeşlerimin yazılarını okurken, inanmayanların tepkili yazılarını da üzülerek okuyorum. Onları içimizdeki “Hakikat”e, yani Kurtarıcımız ve yapıcımız Rab İsa Mesih’e nasıl inandırabiliriz? Bizi Kendisine inandırmayı başarmış olan “Hakikat” yani Rab ve Yapıcı olan İsa Mesih’le onların da yüzleşmesi gereklidir. Bu iş, insana göre bir iş değildir! Bizi buraya kadar taşıyarak getiren Rabbimizin işlerini anmak ve ona teşekkür etmek için geçtiğimiz eski yollara göz atalım. İçimdeki Mesih’le geçmişime bu ışıkta baktığım zaman, benim için yaptıklarına teşekkür ediyorum. Bize tepkili olanlara içimizde kızarsak da, onun onlara olan sevgisi ve sabrı, bize olduğu gibidir! Acaba bu İsa’yı hâlâ yanlış mı anlıyoruz? İsa Mesih’in Rab ve Kurtarıcı olduğuna inanmak, insan işi değildir kardeşler! Hakikat, inanmayan topluluklar ve milletler arasında da, kendi işini mutlaka yapıyordur. Suç dosyaları kabarık mahkemelerde savcılar ve hakimler, hakikati bilmek ve ona göre karar vermek için zorlanırlarken, “Hakikat” kendi işini mutlaka yapıyordur.

  Ve bütün kiliseler bilecekler ki gönülleri ve yürekleri araştıran benim; ve her birinize işlerinize göre vereceğim” diyen Rabbimiz, Kurtarıcımız ve Yapıcımız İsa Mesih, işte, O Hakikattir! (Yuhanna 14:6; Rom. 2:2; 2.Korint. 4:2; Vahiy 2:23).

  Evet, sevgili kardeşlerim; suç işleyenler, suçlarını ne kadar gizleseler de, onu ortaya çıkaracak olan “Hakikat” Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih’den başkası değildir! Birbirimizi yargılamaktan da korkalım; ancak, gözümüzdeki merteği en iyi gören “Hakikat” yani Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih’dir. Hakikati bilmek de, bize onun lütfudur.

  “Siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir’ (Yuhanna 8:32).
  Rab İsa Mesih, bizimledir.

  Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.