Acıların Adamı..Yeremya Peyganber.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27784
  Anonim
  Pasif

  YEREMYA
  Tanrı, Yeremya’ya söyle seslendi.

  “Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni.
  Doğmadan önce seni ayırdım.”
  Yeremya:1.4

  Yeremya:
  Konuşmayı bilmiyorum Çünkü gencim diye karşılık verdi.

  RAB, “‘Gencim’ deme” dedi, “Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.”
  Yeremya 1:7-8

  Yeremya:”Rab tayin eder” anlamına gelmektedir.
  İ.Ö.647’de Anatot’ta doğdu.Burası Yaruşalim’in 5 Km kuzey batısında bulunan ve kahinler memleketi olan bir kent’tir. Manaşşe’nın krallığı sırasında dünya’ya geldi.Manaşşe Putperest bir kraldı.(2 Krallar 23:26)
  Babası Hilkiya dır.Tanrı Yeremya’yı, peyganber olarak ruhsal hizmetine, 20 yaşındayken atadı.

  Yeremya Rab’bin buyruklarına uyarak evlenmedi.Peyganberlik hizmetinin 40 yılı Yaruşalim’de, son beş yılı ise Mısır’da devam etti.Yaşadığı bu dönemlerde de 5 krala danışmanlık yaptı.

  İnce ruhlu,duyarlı ve çok merhametli kişiliği, Tanrı’nın,ona bildirdiği yıkım ve kaçınılmaz sonu halkına bildirirken,Tanrı’nın onu peyganber olarak atadığından dolayı acı çektiğini, yeremya ‘yı okurken anlıyabiliriz.

  “Beni bıraktılar,
  Başka ilahlara buhur yakıp
  Elleriyle yaptıklarına tapındılar..
  Yeremya 1:16

  Yeremya, Tanrı yargısını bildirdiğinde kendi halkı onu,hain gibi gördü. ve kimse uyarılarına kulak asmadı.
  Yoşiya’nın krallığı sırasında, yeremya bir taraftan büyük yeniliklerin görüldüğü ilk 18 yıl boyunca,diğer taraftan da büyüyen ruhsal çöküntünün yaşandığı son 22 yıl boyunca Tanrısal hizmeti devam etti.
  Tanrı’nın sözüne karşı gelen asiler tarafından İ.Ö.586’da Mısır’a zorla götürüldü.Mısır’da da hizmetine 5 yıl devam etti.Mısırdaki putperestliği kınadı ve onlara Nebukadnessar’ın topraklarını ele geçireceği haberini verdi. ve bu söylediği İ.Ö.568’de gerçekleşti.

  Bu peyganberlik kıtab’ının amacı ,Ruhsal ve sosyal çöküntüden ve Yahuda’nın üzerine gelmekte olan, Tanrı’nın yargısı ile ilğili onları uyarmaktı.

  “Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse,Sende bana öyle ihanet ettin.”Yeremya 3:20

  “Yaptıklarından ötürü neden bağışlayayım seni?
  Çocukların beni terk etti,
  Tanrı olmayan ilahların adıyla ant içtiler.
  Onları doyurduğumda zina ettiler,
  Fahişelerin evlerine doluştular.
  Şehvet düşkünü, besili aygırlar!
  Her biri komşusunun karısına kişniyor.
  Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?” diyor RAB,
  Yeremya 5:7


  Yeremya’yı,Yeşaya Peyganberden ayrılan bir özellik ,Yeşaya’da Halk
  Tanrı’ya dönmeye ve O’nun kurtarışını görmeye çağrılırken,Yeremya’da Tanrı’nın kararlaştırdığı,Babil sürgününü kabullenmeye ve Yaruşalım’i ve yahudayı yok olmaktan kurtarmaya çagırmasıdır.

  “Defalarca azarladığı halde dikbaşlılık eden,ansızın yıkıma uğrayacak,çare yok.”
  Özdeyişler 29:1

  Kutsal KItap’ta Yeremya Yeşeya’dan sonra gelir. ve O’nun haber verdiği
  “Acıların adamı”nın canlı bir örneği gibidir.
  İnsanlarca hor görüldü,
  Yapayalnız bırakıldı.
  Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.
  İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,
  Ona değer vermedik.
  Yeşaya:53.3

  Kendini “Kesime götürülen uysal bir kuzu “gibi görür.

  Benim için kurdukları düzeni RAB bana açıkladı. Haberim vardı, çünkü ne yaptıklarını bana gösterdi.
  ” Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklarını anlamamıştım. Şöyle diyorlardı:
  “Ağacı da meyvesini de yok edelim,
  Bir daha adı anılmasın diye
  Onu yaşayanlar diyarından kesip atalım.”
  Adaletle yargılayan,
  Yüreği ve düşünceyi sınayan,
  Her Şeye Egemen RAB,
  Davamı senin eline bırakıyorum.
  Yeremya 11:19


  Başka peyganberler halkı uyardılarsa ,hiç kime bunu Yeremya’nın duygusu ve gözyaşlarıyla yapmamıştır.


  “Halkımın öldürülenleri için
  Ağlasam gece gündüz!
  Keşke halkımı bırakabilmem,
  Onlardan uzaklaşabilmem için
  Çölde konaklayacak bir yerim olsa!
  Hepsi zina ediyor,
  Hain bir topluluk!
  “Yalan söylemek için ülkede
  Dillerini yay gibi geriyor,
  Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar.
  Kötülük üstüne kötülük yapıyor.
  Yeremya :9


  Yeremya gibi İSA Mesih’te Yaruşalımın ikinci yıkımını haber verirken ağlamıştı.


  “Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin ,Ama bu şimdi senin gözlerinden gizlenmiştir.
  Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar.
  Seni ve sende oturan çocuklarını yere çalacak, sende taş üstünde taş bırakmayacaklar.
  Çünkü Tanrı’nın senin yardımına geldiği zamanı farketmedin.
  Luka 19:41

  Yeremya Tanrı’nın önceki antlaşmalarına(Vaatler)bağlı kalacağını söylerken yapacağı yeni antlaşmanın (İNCİL’in) haberini verir.
  Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,
  “Atalarını Mısır’dan çıkarmak için
  Ellerinden tuttuğum gün
  Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.
  Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.
  Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,
  “Yasamı içlerine yerleştirecek,
  Yüreklerine yazacağım.
  Onların Tanrısı ben olacağım,
  Onlar da benim halkım olacak.
  Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,
  ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek.
  Çünkü küçük büyük hepsi
  Tanıyacak beni” diyor RAB.”
  Yeremya 31:31.34


  İlk antlaşmanın şartları vardı.
  Bu şart itaat’di.
  İkinci antlaşma şartsızdır.İnsanlığın yanlışlarına değil,Tanrı ‘ya olan sadakat, bağlılık ve inanç İmana bağlıdır.

  “`İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla
  yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor’
  diyor Rab.
  Bu, atalarını Mısır diyarından çıkarmak için
  onların elinden tuttuğum gün
  kendileriyle yaptığım antlaşma gibi olmayacak.
  Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar,
  ben de onlardan yüz çevirdim’
  diyor Rab.
  `O günlerden sonra’ diyor Rab,
  `İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur:
  yasalarımı onların zihnine işleyeceğim,
  yüreklerine yazacağım.
  Ben onların Tanrısı olacağım,
  onlar da benim halkım olacaklar.
  Hiç kimse kendi yurttaşına,
  kendi kardeşine,
  Rab’bi tanıyın diye akıl öğretmeyecek.
  Çünkü küçüğünden büyüğüne kadar,
  onların hepsi beni tanıyacak.
  Kötülüklerini bağışlayacağım,
  günahlarını artık anmayacağım.
  İbraniler 8:7:12

  Bu antlaşma İsa Mesih’in çarmıh’ından sonra ,Kutsal Ruh’un imanlıların yüreğine dökülmesiyle gerçekleşti.

  43 yıl boyunca kendi halkının suçlamaları,hapis,zincirler ve benzeri tepkilerinin yanı sıra kuşatmalar,yeruşalımın yıkımı,İsrail’in sürgünü
  Mısır’a zorla götürülüşü..ve orada putperestleri kınadığı için kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüşü..
  Bu acıların adamı Yüzyıllar sonra yine Yaruşalım için ağlayacak Mesih’in yaşayacaklarının benzerini önceden yaşadı.
  (Luka 19:41.43)

  Bütün akan gözyaşlarının son bulması umudu ile ..Tanrı’nın sevgisinde kalın.
  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.