3. Rabbin Sofrası’nın Gelecekteki Önemi, Yazar: Fikret BÖCEK

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23652
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  • Bakın Pavlus ne 1 Korintliler 11:26’da ne diyor:

  1 Korintliler 11:26 “Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.”

  • Rabbimiz İsa Mesih de öğrencileriyle bu sofrada son yemeğini yerken benzer şeyler söylüyor.

  Markos 14:25 “Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği’nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.””

  • Mesih’e tapınırken Mesih’in gerçekten de bizimle birlikte olduğunu biliriz.

  • Tanrı’nın Kutsal Ruh’u her zaman aramızdadır.

  • Rabbin Sofrası sırasında Mesih’in gerçekten de bizlerle birlikte olduğunu söylüyorum.

  • Mesih’in Ruh’u bizimledir. İmanuel, Tanrı bizimledir anlamına geliyor.

  • Bazen Tanrı’nın bizimle birlikte olduğundan şüphe edebiliyoruz.

  • Tanrı bize çok uzak gibi görünebiliyor.

  • Günahlarımızdan, ilgisizliğimizden, hatta imansızlığımızdan dolayı kendimizi Tanrı’ya uzak hissedebiliriz.

  • Bir gün O’nu yüzyüze göreceğimiz günü bekliyoruz.

  1 Yuhanna 3:2 “Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz.”

  • Rabbin Sofrası işte o günü bize hatırlatıyor. O gün O’nu olduğu gibi göreceğiz.

  • Rabbin Sofrası, Kuzu’nun büyük düğün şölenindeki sofranın gölgesi gibidir.

  • Her Rabbin Sofrası’nda Mesih’in tekrar geleceğini ilan etmiş oluyoruz.

  • Rabbin Sofrası bizi imanda teşvik eder. Ve Mesih’e benzeyip kutsallaşma isteğimizi arttırır.

  • Eski Antlaşma’daki Fısıh Bayramı Mısır’daki zulümden kurtuluşu simgeliyordu.

  Mısır’dan Çıkış12:11-14 “Eti şöyle yemelisiniz: Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu RAB'bin Fısıh Kurbanı'dır. “O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim . Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bu gün sizin için anma günü olacak. Bu günü RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız.””

  • Yeni Antlaşma’da Fısıh Bayramının yerini ise Rabbin Sofrası almıştır.

  • Mesih bizim Fısıh Kuzumuzdur. Fısıh Kuzumuz olan Mesih kurtuluşumuzu sağlamıştır.

  1 Korintliler 5:7 “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.”

  Mısırdan Çıkış 12:46 “Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemiklerin hiçbirini kırmayacaksınız.”

  Yuhanna 19:36 “Bunlar, “O'nun bir tek kemiği kırılmayacaktır” diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için olmuştur.”

  • Çarmıhta tek bir kemiği bile kırılmaya Mesih kurban kuzumuzdur, Fısıh kuzumuzdur.

  • O’nun sayesinde Tanrı’nın huzuruna çıkabiliyoruz.

  • Rabbin Sofrasına Mesih’in bizim için yaptıklarını hatırlayarak alçakgönüllülükle yaklaşmalıyız.

  Luka 22:16 “Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı'nın Egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim.””

  • Rabbin Sofrası cennetten bir görüntüdür. Cennetten bir lezzettir.

  • Biz bu yemeği Mesih geldiğinde tamamlayacağız.

  • Yaşamlarınız O’nu övüyor mu?

  • Ona layık yaşamlar sürüyor musunuz?

  • O’nunla bu Fısıh Yemeğini yemeye hazır mısınız?

  Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin.

  Önce kendimizi sınayalım.

  O’na yaraşır yaşamlar sürelim.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.