2. Rabbin Sofrası’nın Şimdiki Önemi, Yazar: Fikret BÖCEK

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23651
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  • Mesih tekrar gelene kadar bu kaseden içmeye devam edeceğiz.

  • Bu şekilde Rabbimizin çarmıhtaki ölümünü tekrar tekrar hatırlamış oluyoruz.

  • Ayrıca, Rabbin Sofrası’na gelerek O’na olan imanımızı gözden geçirmiş oluyoruz.

  1 Korintliler 11:28-29 “Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kâseden içsin. Çünkü Rab'bin bedenini farketmeden ekmeği yiyen ve kâseden içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder.”

  • Rabbin Sofrası, Mesih’le paydaşlığımız olduğu anlamına gelir.

  • Rabbin Sofrası’nın diğer bir adı da Komünyondur.

  • Komünyon paydaşlık anlamına gelir. O’nunla bir paydaşlığı olmayan kişi Rabbin Sofrası’na dahil edilmemelidir.

  • Yüreklerimizde devamlı günah barındırıp günah içerisinde yaşıyorsak Rab ile bir paydaşlığımız yoktur.

  • İşte bu nedenle Rabbin Sofrası’na yaklaşırken kendimizi sınamalıyız.

  • Rabbin Sofrası sırasında Mesih’in gerçekten de ekmekte ve şarapta var olup olmadığı Katolikler ve Protestanlar arasında büyük bir sorun olmuştur.

  • Bu konuda üç ana görüş var:1) İsa sofrada değil, bu sofra sadece semboliktir, O’nun ölümünü hatırlamamız içindir. 2) Katoliklerin görüşü. Komünyon sırasında ekmek ve şarap gerçekten de Mesih’in fiziksel bedenine ve kanına dönüşür. Ayinden önce ekmek ve şarap sadece kendi içeriklerinden oluşur. Fakat ayin sırasında rahibin kutsamasıyla ekmek ve şarap Mesih’in bedenine ve kanına dönüşür.

  • Bu konudaki üçüncü görüş ise John Calvin gibi Reformcular’ın ortaya attığı görüştür.

  • Mesih, Rabbin Sofrası’nda bulunmaktadır. Fiziksel olarak değil, ruhsal olarak oradadır.

  • Mesih, ruhsal olarak bu sofranın bir parçasıdır. Bu sofra sadece O’nun ölümünü hatırlamaktan ibaret değildir.

  • Aynı zamanda Mesih’le ruhsal paydaşlıktır. Mesih bizimledir.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.