Re: İstavroz Çıkarmak ??

#29055
Anonim
Pasif

Sayın orhanant’ın dediklerine katılmakla beraber bir iki tümce de ben ifade etmek istedim.

Haç çıkarmayı adet haline getirenler, bu davranışlarını, hiçbir zaman, Müjde ayetleriyle destekleyemezler.

Hacın maddesel değil, rusal anlamını bilerek değer vermeli bir imanlı. Haç; bir simge, bir hatırlatma niteliğinde kullanılabilir. Ama asla ” ibadet “,” korunma “ve ” güçlenme ” amacı olarak kullanılamaz. Haç; Kurtarıcımızın çoşkun ve sınırsız sevgisini bize anımsatmaktadır.

Kilisenin; Müjde’nin gerçeklerine sadık kalabilmek için ödediği ücret, karşılaşmış olduğu çeşitli baskı, kovalayış ve elemlere göğüs germesidir. Buna ; kısa sözle “haç taşımak ” denir. Gerçek ” haç taşımak” , Müjde’deki gerçeklerden ayrılmamak veya uzaklaşmamak için yapılan tüm baskı, elem ve zorluklara katlanmak, razı olmak demektir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.jesus…