ANASAYFA Forum HRİSTİYAN TÜRKLER Aktüel Gelişmeler İslam Konferansı Teşkilatından Mısır’daki Patrik’e duyarlı Mektup Re: İslam Konferansı Teşkilatından Mısır’daki Patrik’e duyarlı Mektup

#29410
Armagan
Anahtar yönetici

Sevgili Ocean,
Soruların ve açıklamaların için teşekkür ederim. Daha önceki yazılarının hepsini foruma astık. iptal edilen veya asılmayan bir yazın oldugunu hatırlamıyorum.

Kurandan verdiğin savaşla ilgili ayetler müslümanların neye göre savaşıp savaşmayacaklarını açıklıyor olabilir. Üstelik verdiğin savaş ayetleri Kurandaki bu tür ayetlerin sadece bikaç tanesi.. daha onlarca ayet gösterilebilir. Bizim anlayamadığımız şey Tanrının insanlara karşı savaş açılması ve öldürülmeleriyle ilgili inananları savaşa çagırması ve bu uğurda ölmelerini emretmesidir. Tanrının insanların inançları uğrunda ölmelerini veya öldürülmelerini emretmesi İncilin öğretişlerinde görülmez. İncil, inananlara düşmanlarınızı sevin, der.. kılıç tutanlar kılıçla yok olacaktır, der.. yine İsa, Benim krallığım bu dünyadan degildir, der. İzleyicilerine, inanca dayalı bir devlet kurmaları veya inanmayanları yok etmeleri gibi bir görevle görevlendirmez. İnanc veya din uğrunda savaşmak konusu İncil ve Kuran arasında birbirinden doğuyla batı kadar uzaktır.

Sen belki Kuran ayetlerinden savas konusunda yazdığın şeyleri anlıyorsun. Ancak bir savaş sözkonusu olduğunda ne senin düşüncelerin ne de senin gibi düşünenlerin düşünceleri dikkate alınmayacak, birileri yine gidip Allah ugrunda canlı bomba olmaya, ölmeye ve öldürmeye devam edeceklerdir. Müslümanların hepsi tabii ki savaş yanlısı veya terörist degildir, ama şu da bir gerçektir ki, din adına teröre bulaşmış bütün teröristeler nedense hep müslümanlardır.

Seven Tanrı’nın araştırmalarında sana yol göstermesi ve gerçeklerini açıklaması en büyük dileğim ve duamdır..

Esenlikle..