Re: İsa’nın duası: “Baba, onlara bağışla!”

#32789
Anonim
Pasif
Quote:
İnsan Yaradanına muhtaç olduğunun farkında olarak ve sadece O’nun yardımına muhtaç olarak Tanrı önünde eğilip dua ederse, bu insanı alçaltmaz; yüceltir. Bu yücelik önünde boyun eğilen Yüce Zât’ın ihtişâmından kaynak bulur.

Sevgili A’raf kardeşim,
Her dönemde insanlar Rab’den uzak kendi başlarına buyruk yaşamıştır, bir kısmı da yaşamları ve yürekleri Rab’den uzak olup dindarlıklarıyla, kendi dinsel işleriyle övünerek gururlanmışlardır. Tanrı bu tür yaklaşımları gösteren kişilerden uzaktır. O, kendisini tüm yürekleriyle arayanlara, Rab’be muhtaç olduklarını, Onsuz asla bir şey yapamayacaklarını anlayanlarla, günahlı olduklarını kabul edip Tanrı’nın önünde diz çökerek O’nu yaşamlarına alanlarla ilgilenir, onlara merhamet eder. Bunu yapanlar, gururlarını, kendi dinsel kurallarını bir kenara bırakıp, alçakgönüllülükle Tanrı’nın önüne gelmiş, yüreklerini O’na açmışlardır, kendilerini alçaltımışlardır. Tanrı da onları bağışlamış, kutsamış ve kutsal kılıp yüceltmiştir. Kutsal Kitap’ta Tanrı:

‘Her kim kendisini yükseltirse alçaltılacaktır, her kim kendisini alçaltırsa yükseltecektir’ demektedir.

Bunun en büyük örneğini İsa Mesih’in yaşamında görüyoruz. O, kendisini alçalttı. Gökteki tahtını, yüceliğini ve görkemini bir kenara iterek insan bedenine bürünerek kul sureti aldı, dünyamıza geldi, acı çekti, dövüldü, yüzüne tükürüldü ve korkunç bir şekilde canını verdi. Neden? Günahlı olan biz insanları ölüm ve cehennem yargısından kurtarmak için. İsa Mesih bunu yaptı. Kendisini alçaltmışlığın bundan daha büyük bir örneği olabilir mi?

Sevgilerle