Re: İsa’nın duası: “Baba, onlara bağışla!”

#32788
Anonim
Pasif
Quote:
İnsan Yaradanına muhtaç olduğunun farkında olarak ve sadece O’nun yardımına muhtaç olarak Tanrı önünde eğilip dua ederse, bu insanı alçaltmaz; yüceltir. Bu yücelik önünde boyun eğilen Yüce Zât’ın ihtişâmından kaynak bulur.

Sevgili A’raf kardeşim,
Her dönemde insanlar Rab’den uzak kendi başlarına buyruk yaşamıştır, bir kısmı da yaşamları ve yürekleri Rab’den uzak olup dindarlıklarıyla, kendi dinsel işleriyle övünerek gururlanmışlardır. Tanrı bu tür yaklaşımları gösteren kişilerden uzaktır. O, kendisini tüm yürekleriyle arayanlara, Rab’be muhtaç olduklarını, Onsuz asla bir şey yapamayacaklarını anlayanlarla, günahlı olduklarını kabul edip Tanrı’nın önünde diz çökerek O’nu yaşamlarına alanlarla ilgilenir, onlara merhamet eder. Bunu yapanlar, gururlarını, kendi dinsel kurallarını bir kenara bırakıp, alçakgönüllülükle Tanrı’nın önüne gelmiş, yüreklerini O’na açmışlardır, kendilerini alçaltımışlardır. Kutsal Kitap’ta Tanrı:

‘Her kim kendisini yükseltirse alçaltılacaktır, her kim kendisini alçaltırsa yükseltecektir’ demektedir.

Sevgilerle