#31526
Anonim
Pasif


Tanrı’nın Değişmezliği
(Josh McDowell ve Bart Larson)

Tanrı, kişilik olarak değişilmezdir. Zaman içerisinde hareket etmesine ve zaman içerisinde insanlarla ilişki içerisinde olmasına rağmen, niteliklerini içeren özünde asla değişmez:

‘Ben RAB`bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!’ (Malaki 3:6).

Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir’ (Yakup 1:17).

‘Ama RAB`bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez’ (Mezmur 33:11).

Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok!
Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, `Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim’ (Yeşeya 46:9-10).

Bizi sonsuza dek seveceği ve vaatlerini tutacağı konusunda O’na güvenebiliriz. Tabii ki Mesih İsa, insanın geçirmiş olduğu bedensel gelişine evrelerinde değişim geçirmiştir. Yine de, Kutsal Yazılar’da O’nun doğasıyla ilgili şöyle yazılmıştır: ‚İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır’ (İbraniler 13:8). İsa ve Baba, özlerinde değişmez olarak kalmaktadırlar.

Gördüğümüz gibi, Kutsal Yazılar’da İsa Mesih’in Tanrı’nın sonsuz niteliklerine sahip olduğu birçok kez yazılıdır.