#29770
Anonim
Pasif

MESİH’İN SONSUZLUĞU :papatya:
(Josh McDowell ve Bart Larson)


Kutsal Kitap’ın Tanrısı sonsuzdur. Zaman ve zaman kaynağının ötesindedir. O’nun olmadığı bir zaman veya olamayacağı bir zaman yoktur. Yalnızca Tanrı sonsuzdur. Kutsal Kitap’ta bu konuyla ilgili bazı ayetlere bakalım:

‚Tanrı, “Ben Ben`im” dedi, “İsrailliler`e de ki, `Beni size Ben Ben`im diyen gönderdi’(Mısır’dan çıkış 3:14).`

‘Duruşuyla dünyayı sarstı, Titretti ulusları bakışıyla, Yaşlı dağlar darmadağın oldu, Dünya kurulalı beri var olan tepeler O`na baş eğdi. Tanrı`nın yolları değişmezdir’ (Habakkuk 3:6).

‘Ey Yeşurun, sana yardım için Göklere ve bulutlara görkemle binen, Tanrı`ya benzer biri yok.
Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı`dır, Seni taşıyan O`nun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak Ve sana, `Onu yok et! Diyecek’ (Yasa’nın tekrarı 33:26-27).

İsa Mesih de sonsuzdur. Yehova şahitlerinin ve Uluslararası Yol üyelerinin iddia etmiş oldukları gibi, Mesih İsa’nın bir ‘başlangıcı’ olmamıştır.

İsa Mesih’in doğumunu önceden bildiren Mika Peygamber şöyle der:

‘Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır’ (Mika 5:2).

Yeşeya, İsa Mesih’in doğumundan söz ederken diğer adların yanısıra bu çocuğa ‘Sonsuz Baba’ denileceğinden söz eder.

‘Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü*fı*, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak’ (Yeşeya 9:6).

İsa Mesih, ‘İbrahim doğmadan önce Ben Varım’ (Yuhanna 8:58) der. Buradaki Grekçe metin kesin bir şekilde ‘Ben vardım’ sözünü değil, şimdiki zaman olan ‘Ben Varım’ sözünü kullanır. F.F Bruce bu ayeti şöyle yorumlamıştır: İsa, sadece daha önceden olmuş bir varlık olsaydı; ‘İbrahim olmadan önce Ben Vardım’ sözünü kullanırdı. İsa daha da öteye giderek, Kendisinin her zaman var olduğunu belirten, ‘Ben Varım’ kelimeslini kullanmıştır.

G.Campbell bu konuda şöyle der: ‘Ben varım’ kelimesi varoluşun sonsuzluğunu, tüm İbrani tarihinde Mesih İsa’nın varlığını iddia eder’.

William Barclay’ın yorumu da önemlidir:

İsa için zaman kavramı yoktur. İsa’dan bahsederken ‘O vardı’ diyemeyiz. Her zaman ‘O var’ demeliyiz… İsa’da zaman kavramının dışında olan bir Tanrı görüyoruz. Bu Tanrı İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı’dır. Bu Tanrı zamandan önce de vardı ve zamandan sonra da var olacaktır’.