Re: Yorum Bilmi

#30435
Anonim
Pasif

KK yorumcuları akıllı birer mermi gibi olmalılar. Uyumun sağlanması için ne yapılması gerektiği konusunda gerekli ayarlamaları yapmalısınız. Tam olarak bu hesaplamaları yapmazsanız. Gerçek hedefi kaçıracaksınız. Rüzgar estiğinde yağmur yağdığında ne olursa olsun hedefi kaçırmasın diye. Bu ayarlamaları KK yorumcuları yapmalılar. Mikro prosesi ne yönlendiriyor. Lazeri takip ediyor. Gerçekten çok uygun bir önder. Akıllı Mikro proses lazeri takip ediyor. Kim var böyle yanılmaz bir önder. Tek yanılmaz önder kimdir. Tabi ki KK. KK KK’ı yorumlar. Bunu KK yapıyor. EA’dan alıyor lazeri ve YA’ya gönderiyor ve ne olacağını gösteriyor. Bunu uyguladığı zaman YA tamamen uygun oluyor o zaman. Mesela Yeşu kutsal savaşa gönderildi. Yeşu’nun yazarı bunu silaha doldurdu. Yeşu’nun kutsal savaşa çağırılması öyküsünü aldı. İlk hedefe göre bir öykü yazdı. Birinci hedefe doğru mermi uçtu. Orijinal okuyuculara. Orijinal okuyuculara bu kutsal savaşı götürüyorlardı. Nasıl savaşacaklarını Yeşu’nun birinci bölümünü okuyarak öğrendiler. Onlara çok açıktı. Kılıçları vardı. Fiziksel düşmanları vardı. Saldırılacak şehirleri vardı. Yeşu’nun olduğu gibi. Böylelikle bir uyum sağlanmıştı. Orijinal anlam silahın içinden hedefe doğru gitti. Ama şunu unutmamalıyız. Bir hedef nokta daha var. siz akıllı mermi içindeki mikro prosessiniz. Ne yapmanız gerekiyor. Bir lazer öncülüğü gerekiyor. İkinci hedefi hedeflemek için bunu izlemek gerekiyor. Modern izleyiciler için. Bu nedenle lazer hedefine bakıyorsunuz. Nedir bu KK öğretisi. KK değişik konulara nasıl uyarlıyor bu savaşı. Uçuyor uçuyor bu kutsal savaş öbür kutsal savaşa çarparak devam ediyorsunuz. Tarihleri okuyorsunuz Zekeriya’yı okuyorsunuz. Sadece benim ruhumla güçle kuvvetle değil okumaya devam ediyorsunuz. Ondan sonra merminiz esas olması gereken yere düşüyor. Burası neresi. İsa’nın geldiği zaman. Gerçekten çok çalışmanız ve rehbere her zaman geri dönmeniz gerekiyor. Bu çok önemli . tekrar buldunuz devam edin Efesliler 6’yı buldunuz. 2.kor.10 2.Kor.2 ne diyor. bedene kana değil görünmez güçlere karşıdır savaşımız. Tanrı’nın kalkanlarını giymelisiniz. İşte bulduk asıl yönlendiricilerimizi. Biraz geri gelelim. Kol.1 İbr.2 Efes. 4 ne anlatıyor bize İsa geliyor. O bizim için Kutsal savaşı savaşıyor. O kutsal savaşın uyduğu bir yol. İsa’nın ölümünde ve dirilişinde şeytan yenildi. Şeytanın gücü İbr.2. bölüm Göğe çıktığı zaman Efes.4.bölüm ve armağanlar yağdırdı kendi halkına. Bu armağanlar neydi. Kutsal Ruh’un armağanları. Öğretmenlik, peygamberlik, önderlik vs. Birincisi İsa ilk uyarlama kendisi kutsal savaşı kendi adı da Yeşu zaten. Efes.6 kendimiz hakkında kutsal savaşçılar olarak söylüyor. Müjde aracılığı ile silahlarla değil savaşımız. Sonuç hedef olarak ikinci geliş var. Vah.19 İsa Mesih geri geldiğinde bir savaşçı olarak, at sürerek, düşmanlarını öldürerek. Ne yazıyor onun kaftanında. Kralların Kralı Rablerin Rab’bi. Beyaz bir kaftanı üzeri kanla dolu. Belki düşmanların kanı. Önemli olan büyük savaşçı olarak gelmiş olması. Son savaş Armegedon diyoruz biz bu savaşa. İmparatorluğun geri çöktüğü. YA bizim yanılmaz rehberimiz. Bize enformasyon verdiğinde o zaman mikro prosesin yeri bulması zor değil. Tabi ki zor olabilir eğer böyle bir lazer öncünüz yoksa. Rehberiniz yoksa. Diğer bir deyişle YA buna benzer şeyler vardır. Eğer YA bize rehberlik etmezse bize söylemezse ne kadar dogmatik ne kadar kesin olabiliriz. Böyle bir uyarlamanın nasıl olacağını YA anlatmazsa. Dogmatik kesin mi olacaksınız yoksa alçakgönüllü mü. YA da bulduğumuzdan daha fazla dogmatik olacaktık. YA yanılmaz rehberimiz. EA’daki her bir konu için bir açıklama yapmıyor bize YA. Eğer yanılamaz bir rehberimiz olmazsa o zaman biz EA konusunda nasıl bir yön bulacağız. Kendimize en uygun olanını yapabiliriz ama çok daha az dogmatik, kesin olmalıyız. Çok inatçı olmamalıyız. YA bize yön vermiyorsa çok katı olmamalıyız. Bulduğumuz zaman da YA’nın anlattığı tarzda olmak durumundayız. Mesela EA bazı suçların cezalandırılmasından bahsediyor. Musa’nın yasası gidiyor İsrail’e. İsrail eğer bir suç varsa öldürüyor. Tam hedefi vuruyor. Ama biz bununla ilgilenmiyoruz. Ama biz bu öldürme görüşünü ne yapacağız. Gidiyor mermi hedefi bulmaya çalışıyor lazeri takip ederek. Bir şey buluyoruz. Ölüm hakkındaki terminolojiyi EA’dan alıyor ve kiliseye uyguluyor. Öldürmek için değil. Nasıl uyguluyor. Disiplin olarak. Kesiyor atıyor kiliseden. Kiliseden kesmek anlamı var. biz bu öldürmeye baktığımız zaman EA’daki yani kilise ne yapmalı. İnsanları öldürmemeli. Bunu bilmemiz gerekli. Çünkü geçmişte bazı kiliseler bunu ölüm olarak aldılar. Aslında çok açık. Bunda güvenimiz yüksek olmalı. Ama hala sorumuz var. hükümet konusunda ne diyeceğiz. Devlet insanları öldürebilir mi? hangi suçlardan ötürü. Bazı liste yapılırsa bu suçlar 12-13 civarında. Maksimum 12 si ölüme tekabül ediyor. Orijinal anlamı koyduk. EA’da ne olması gerektiğini bulduk. Sorumuz YA’da ne yapacağımız. Lazer yönlendiriciye bakıyoruz. Bir rehber yok bu konuda. YA’da bu konuda ne yapacağım konusunda bir şey vardı galiba ama yeterince açık değildi. Ne yapmamız gerekiyor a zaman. Bazı cevaplarla gelebilmeniz için en iyi olanı yapmanız gerekiyor. Politikacıysanız , yargıçsanız ya da jüriyseniz. Bir sonuçla gelmeniz gerekiyor. Ama YA bu konuda kesin bir şekilde konuşmadığı için biz de kesin olamayız. Bu bir seviye meselesi ne kadar az ne kadar çok. Ne kadar açık ne kadar kapalı. Bulabiliyor musunuz rehberi. Tarih zaman birimlerine bölünüyor. Bunlar antlaşma periyotları temel olarak. Biz bu mermiyi alıyoruz. Bu farklı antlaşma periyotlarından geçiriyoruz. Bu bir çeşit değişim. Antlaşma tarihindeki değişim. Tanrı’nın vahiyi. İkinci tarz bir değişim var. aynı dünyada yaşıyoruz. Ama dünyanın kültürü aynı yönde değişmeli. Bazen kültür anlaşılmalı o zamandaki. 1.Kor.9 da elçi Pavlus şöyle diyor. Yahudi olanla Yahudi olmayanla Yahudi olmayan oldum. Herkesle her şey oldum. Kültürel olarak uyumda özgür olmalıyız olgun bir Hıristiyan kendi kültüründe bir hapishanede olmamalıdır. Olgun Hıristiyan esnek olandır. Aynı zamanda bu bölümde yasasız gibi davrandım diyor ama ben yasasız değilim. Yasa altındaki bir kişi gibi davrandım ama ben yasa altında değilim. Pavlus’un sınırları var. esnek olmak ne demek biliyor. Bu kültürel esneklik. Biz aynı dünyada yaşıyoruz. Bugün EA’yı uygulamaya getirdiğimizde de ayını esneklikte olmalıyız. Farkları bilmek içinde hikmeti edinmeliyiz.