#28086
Anonim
Pasif

Sadece Yasayı

bilmekle kendimizi günah işlemlekten alıkoyabilir miyiz? On emre uygun yaşayabilir miyiz? Hayır.

Ne kadar çok denerse o kadar zorlar. Sınırlarımızı görüp, vazgeçtikten sonra alçakgönüllülükle İsa’nın bizi kurtaran kanın ve vaftizini kabul edebiliriz.

Tanrı’nın önünde ne yapmalıyız? Günahlarımızı kabul ederek Tanrı’nın kurtarışını istemeliyiz Yasa’nın 613 maddesi de tam ve doğrudur. Fakat, insan, ana rahmine düşğü andan itibaren günahkârdır. Tanrı’nın Yasası’nın doğru olduğunu fakat bizlerin kendi çabamızla doğru olamayacak kadar günahkâr doğduğumuzu

kavradığımızda, Tanrı’nın merhametine ihtiyaç duyup İsa’nun su, kan ve Ruh’la günahımızın bedelini ödeyerek bizi kurtarması gerektiğini de anlayabiliriz. Kendi çabamızla doğru olamaya-

cağımız ve günahlarımız yüzünden cehenneme gideceğimizi görüp sınırlarımızın farkına vardığımızda, İsa’nın kurtarışına güvenmekten başka bir şey yapamayız.

Böylece kurtuluşu alabiliriz. Tanrı’nın önünde kendi çabamızla iyi ve doğru olamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle Tanrı’nın önünde, cehennemlik günahkârlar olduğumuzu itiraf edip O’nun merhameti için dua edebilmeliyiz: “Tanrım, lütfen günahlarımdan beni kurtar ve bana acı. “Tanrı’nın yazdığı Davud’un duas