Re: İnsan ve Dinazorlar

#30768
Anonim
Pasif

Dinazorlar – Yaratılış için güçlü bir kanıt

Dinazorlar, şimdiye kadar yaşamış canlılar içinde , insanları ve özellikle de çocukları en çok büyüleyen canlılardır. Bunun nedeni belki de onların, birçok örneğinde görülen büyüklükleri ve sahip oldukları pek çok alışılmadık anatomik özellikleridir ( dinazorların büyüklüğü, bir horozun boyutundan seksen tona kadar bir ağırlığı ve beş katlı bir binaya kadar uzunluğu olan Brachiosaur’un bıyutuna kadar değişkenlik gösteriyorlardı ). Dinazorların fosil kaydı, bugün soyları tükenmiş olan canlılar konusunda mümkün olduğu kadar yaratılışı doğrulamaktadır.

İlk dinazor fosili, 180 yıl önce İngiltere’de bulundu. 1822 yılında, bir fizikçi ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Dr. Gideon Mantell’in eşi tarafından büyük bir diş keşfedildi. Dr. Matell, daha başka fosiller aradı ve birkaç diş ve kemik daha buldu. Bulduğu fosilleri ünlü bir fransız bilim adamı olan Baron Cuvier’e gönderdi. Şimdiye kadar, bununla karşılaştırılabilecek hiçbir fosil görmemiş olan büyük Fransız bilim adamı bu kez yanıldı. Cuvier, dişlerin, eski bir gergedana ve kemiklerin de, soyu tükenmiş bir suaygırına ait olduğunu belirledi.

Daha sonra, Dr. Mantell’in bir arkadaşı, ona, dişlerin yapısının Meksika ve Güney Amerika’da bulunan Hint ( İguana ) kertenkelesilerinkine benzediğini haber verdi. O zaman Dr. Mantell, çok şaşırtıcı yeni bir canlı türünün kalıntılarını bulduğuna karar verdi. Kısa bir süre sonra, kertenkele benzeri büyük bir etçilin fosilleşmiş diş ve kemikleri bulundu ve Megalosaurus olarak isimlendirildi. Iguanodon ve Megalosaurus’un o güne kadar keşfedilmemiş, soyu tükenmiş bir canlı türünün üyeleri oldukları fark edildi. Büyük İngiliz anatomi ve fosil bilimcisi Sir Richard Owen, onlara, ” korkunç kertenkele ” anlamına gelen Dinasaur ismini verdi. ( ” Evrim ” – Nisan 2008 )

Devamı var.

Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.
Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur. isasiyahbeyaz
Dünyayı kazansan neye yarar ?