Re: İngiltere’de şeriat mahkemeleri oluşturuldu

#30931
Armagan
Anahtar yönetici

Hic sorun degil Abdülkadir kardesim,

Seriat de desek, yasa da desek, kanun da desek sonuc aynidir. Isa Mesih hac üzerinde öldügü zaman yasanin gücünü etkisiz hale getirerek gecersiz kilmistir.

Incilde bu konuyu destekleyen cok sayida ayet oldugu halde bunlardan sadece Galatyalilar mektubunun ücüncü bölümünün tamamini getirmeyi uygun buldum. Bölüm dikkatli bir sekilde ele alinirsa, seriatle, yasayla kurtulmak isteyenlerin lanet altinda olduklari; ama Tanri’nin günahli insani lütufa dayali iman yoluyla kurtarip akladigi acikca anlasilacaktir.

Galatyalilar 3. Bölüm

1 Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi?
2 Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum: Kutsal Ruh’u, Yasa’nın gereklerini yapmakla mı, yoksa duyduklarınıza iman etmekle mi aldınız?
3 Bu kadar akılsız mısınız? Ruh’la başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?
4 Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı?
5 Size Kutsal Ruh’u veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu Yasa’nın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor?
6 Örneğin, «İbrahim Tanrı’ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı.»
7 Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim’in gerçek oğulları iman edenlerdir.
8 Kutsal Yazı, Tanrı’nın diğer ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim’e, «Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacaktır» müjdesini önceden verdi.
9 Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim’le birlikte kutsanırlar.
10 Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.»
11 Açıktır ki, hiç kimse Tanrı katında Yasa’yla aklanmaz. Çünkü «imanla aklanan insan yaşayacaktır.»
12 Yasa imana dayalı değildir. Tersine, «Yasa’nın gereklerini yapan, bunlarla yaşayacaktır.»
1314 İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, «Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir» diye yazılmıştır.

Kutsal Yasa ve Tanrı’nın vaadi

15 Kardeşler, insan yaşamından bir örnek vereyim. Onaylanmış bir antlaşma, sadece insanlar arasında bile yapılmış olsa, kimse bunu geçersiz sayamaz ve buna bir şey ekleyemez.
16 İşte, vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi. Tanrı, birçok kişiyi kastediyormuş gibi, «senin soyundan olanlara» demiyor, «soyundan olana» demekle tek bir kişiyi, yani Mesih’i kastediyor.
17 Şunu demek istiyorum: dört yüz otuz yıl sonra gelen Yasa, Tanrı’nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz, vaadi ortadan kaldırmaz.
18 Çünkü miras Yasa’ya bağlıysa, artık vaade bağlı değildir. Ama Tanrı, mirası İbrahim’e vaatle bağışlamıştır.
19 Öyleyse Yasa’nın amacı neydi? Yasa, suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim’in soyundan olan Kişi gelinceye dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla, bir aracı eliyle düzenlendi.
20 Aracı tek bir tarafa ait değildir; Tanrı ise birdir.

Kutsal Yasa’nın amacı

21 O halde Kutsal Yasa Tanrı’nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır! Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbette insanlar yasa ile aklanacaktı.
22 Halbuki İsa Mesih’e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye, Kutsal Yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor.
23 Bu iman gelmeden önce, biz Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.
24 Yani, Yasa imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek eğiticimiz oldu.
25 Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın eğiticiliği altında değiliz.
26 Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.
27 Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.
28 Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.
29 Ve eğer Mesih’e aitseniz, o zaman İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız.