Re: İngiltere’de şeriat mahkemeleri oluşturuldu

#30906
Anonim
Pasif
Evangelist;9804 wrote:
Hristiyan türkler olarak seriata ihtiyacimiz yoktur.

Yazınızın ana fikri bu cümlenizde odaklanıyor. Kendi inancımdan değil, kutsal kitap ayetlerine dayanarak sahip olduğum düşüncelerimi geniş bir vaktim olduğumda yazmak isterim.

Kısaca sizden şunu isteyeceğim.
Yazdıklarınızı
Şeriat=Yasa=Kanun
denklemine göre tekrar gözden geçirin. Göreceksiniz ki, incilin ve İsa mesihin öğretilerine aykırı şeyler yazmışsınız.