Re: İNCİL’de yazılı bir belirti!

#35542
Anonim
Pasif

TANRI’nın RUH’u, İSA MESİH’i arayan her yürekle ve MESİH’i tanımış tüm kardeşlerimle,birlikte olsun.

Önce,Jerry Brıdges’in’ kitab’ından alıntıladığım yazıyı sizle paylaşmak,
istiyorum.

Çifci,son analizde kendi dışındaki güçlere(tabiatın güçlerine) tamamen bağlı olduğunu bilerek tarlasını sürer,tohumu eker,toprağı gübreler ve ona bakar.Tohumun büyümesine kendisinin neden olamıyacağını ve ekinlerin büyümesi ve hasada hazır hale gelmesi için yağmuru kendinin yağdıramayacağını ve güneş açmasını sağlayamayacağını bilir.
Başarılı bir hasat ve bu şeyleri kendisine vermesi için,Tanrı’ya bağımlıdır.Tarlasını sürmek,tohumu ekmek,gübrelemek ve tarlaya bakma konusunda sorumluluklarını yerine getirmezse,sezon sonunda ürün elde etmeyi ümit edemiyeceğini bilir.Bir bakıma Tanrı ile ortak gibidir.
Çifçilik, Tanrı ile çifçinin ortak işidir.Çifçi,Tanrı’nın yapması gereken işi yapamaz.Tanrı’da çifçinin yapması gereken işi yapmayacaktır.

Süleymanın Özdeyişlerinde derki,

“Çalışan değerli bir servet kazanır.Çalışkanın istekleriyse tümü ile yerine gelir.Sül Özd 12.27 ve 13:4

Okumadan,Tanrı sözünü anlamadan,çalışmadan, ekmeden insan nasıl Kutsal Ruh’la paydaşlık yaşayabilirki.?
Yaşamında SÖZ’e emek vermeyen,Kutsal Ruh’un sesini işitmeyi bile bilmeyen, ruhtan kaynaklanan ateş tüm bedenini sarmamışsa,hangi birimiz Tanrı’sal vahiden söz edebiliriz ki.?

Öncelikle Tanrı Sözü olan Kutsal Kitabi okumalı ve Tanrı’nın bizden isteklerini algılamalıyız.Bu ister Kilisede Müjdeyi paylaşan bir pastörle,yada Kutsal Kıtab Öğretmenlerinden, aldığımız bir eğitimle fark etmez.Önce öğrenmeliyiz.Kutsal yaşamın kaidellerini kurallarını öğrenmeliyiz öğrendiklerimizi de, öğretmeliyiz.Tanrı SÖz’ünü ekmek, ve Tanrı ile paylaşım yaşamak istiyorsak,
Sadece ben imanlıyım Halleluya.İsa Mesih Rab ve kurtarıcıdır ,demek yetmiyor.RAB bize diyor ki,

” Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi . Bu nedenle gidin , bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin,size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.İşte ben,dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”
Matta 28:18.19

Tanrı’sal vahiler,görünümler,Kutsal Ruh’u almış her insana,gelir.Peki Kıtabı öğrenmemiş,yolu daha bilmeyen,süt içenlere,olğun inanlılar,ve Kutsal Kıtabı bilenler olarak güç ve destek olma,yol gösreme,TANRI’ dan alınan güç, destek ile sağlanmıyormu.?
TANRI’sal güç,Kutsal Ruh,Tanrı sözü değilmi.?
Bu gün bu sitede ne yapıyoruz.Paylaşım yapıyoruz,neyi paylaşıyoruz. TANRI’sal Sözü,Müjde’yi paylaşıyoruz.Bana ekinlenleri,ben başka kardeşlere veriyorum,verdiğim kardeşlerde,ona ekilenleri başka kardeşlere vereceklerdir.TANRI’sal tohum,ekilmiş,gübrelenmiş,bakilmiş olarak ürün’ünü TANRI’sal güçle birlikte bereketleyecektır.

Gerçek sevgiyle,sabırla,sevkatle,ve herzaman kardeşlerimizi teşvik etmeyi amaçlayarak,bilgi’yi Kutsal Kıtab’ın sağlam zemininde, inşa ederek..onları bina yada ürün veren bir ,tarlaya dönüştürebiliriz.
Onların cesaretlerini kırarak ve eleştirerek değil.

Barnaba’ya cesaret verici adı takılmıştı.Bu Elçil İş, 4:36 da geçer. Barnaba,eleştirip,insanları yermedi,kendinden genç öğrencilerin yanında durup onları teşvik etti.Pavlus ve Markos’u yüreklendiren barnabaydı.Elçilerin işleri :26.27 ve 15:39. bu konu anlatılır.
Herkesi candan ve yürekten RAB’be bağlı kalmaya özendirdi.Elçilerin İşl 11:23.24 .

Kutsal kıtab’ımızda bir ayet vardır.derki” Demekki iman haberi duymakla,duymakta,MESİH’le ilğili sözün yayılması ile olur.

Yayma,cesaretine sahip olanlara külp katma TANRI isteği dışındadır.
Kabul ediyorum ,günah işleme eğilimi hepimizde var.Pavlus bile “Ben iyi olanı yapmak isterken,içimde hep kötülük vardır.”Rom 7:21 der.
Bizlerde günah işleme eğilimi var olabilir,ama Kutsal Ruh arzumuzu içimizde muhafaza eder, bu arzu bizi sarar.Ruh’un günahla mücadelesi her zaman vardır.Şeytan’ın saldırıları sürekli olacaktır.ve en büyük silahlarından biri de cesaretleri kırma,moral bozma’dır.
Yakup kendi kötü arzularımızla sürüklenip ayartıldığımızı söyler..

“Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.”
Yakup 1:14

Aden bahçesinde günah’a düşüşten beri, insanlar Tanrısal istekten çok,kendi isteklerinin bencil eğolarının sesini dinlemişlerdir.Pavlus “Ayakta durduğunu sanan sakınsın düşmesin.”der1 Kor 10:12 Ayette.
Rab İsa Mesih’fte bizlere,”Uyanık durup dua edin ki,ayartılmayasız.”
diyor Matta 26:41 de,evet yapmamız gereken dua etmek.Tanrı ile olan bağı güçlendirmektir.

Ürün’ü ekme mücadelesini veren kardeşler bilir.Şeytan hiç bir boş aralığı gözden kaçırmaz ,her an tetiktedir.Düşünce’ye,yüreğe girmek için zayıf anları bekler.
Pavlus mektuplarında,Ruh’u kirleten şeylerden bahseder,
“Düşmanlık ,çekişme,kıskançlık,öfke,bencil tutkular”

Bizler acaba bedenin çirkin günahlarından kendimizi koruduğumuz gibi, ruh’un günahlarından da kendimizi koruyabiliyormuyuz.?
Kontrol edilemez kıskançlık,içimizde eğemenliğinin Kralığını kurmuşsa,gurur,onun yardımcı prensi ise,eleştiri, yergi,kolluk kuvvet olarak takviye güçse.Ruh’un Ruhsal Savaşını Tanrı İman’ı ve Tanrı SÖZ’ü kazanabiliriz.mücadelemizideki güç, TANRI’sal güçtür.

Yapılanları yanına birakmama,Şöyle dermiyiz acaba..?
“Eh ..ben senin yanına bunu bırakırmıyım.”
yaptığını yanına bırakmama duygusu da öfke ve kin’in yakın akrabasıdır.Misilleme..Kısasa kısas mı .”Ya.. iyide biz bunları geride birak madıkmı.bu da neyin nesi” Bize ne diyor,inandığımız Kutsal Kıtab,
biz neyin eğitimini aldık,Canını İSA MESİH için veren Pavlus ne diyor.

“Sevgili Kardeşler,kendi öcünüzü kendiniz almayın,bunu Tanrı’nın gazabına bırakın.çünkü şöyle yazılmıştır. RAB diyorki,

“Öç benimdir,kötülüğün karşılığını ben vereceğim”Rom 12:9
Bize ne öğrettiler.Kutsal Kıtap eğitmenlerimiz,Pastorumuz,olğun İnanlı Abimlerimiz ve Kutsal Kıtap’ta bize Konuşan Petrus,Rab’bimiz hakkında ,

“Kendisi sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermezdi.Elem çektiğinde kimseyi tehtit etmez,ama davasını adaletle yargılayan Tanrı’ya bırakırdı.”
1 Petrus.2:23.

Tanrı’yı, hoşnut eden düşüncelere sahip olmak için, her gün Dua edelim.
İmam ve Kutsallık,ayrılmaz bir biçimde birbiri ile bağlantılıdır.TANRI’nın buyruklarına itaat için önce bu buyruklara inanmamız,İman etmemiz gerekir.
“İman olmadan TANRI ‘yı hoşnut etmek imkansızdır.”
İbraniler 11:6

RAB’bimizin güç ve merhameti inanlı her kardeşle olsun.Amin.