Re: İNCİL’de yazılı bir belirti!

#35535
Anonim
Pasif

İmif-1940 kardeşim sözlerinde samimi bir varlıksal irdeleyiş meyli seziliyor hemen… Rab bereketlendirsin…

Kitab-ı Mukaddes’in anlamı sadece okumakla anlaşılmaz… Okunur elbet, okunması gerekir ama okunanlar sahih bir şekilde ancak doğrudan vahiy yoluyla anlaşılır.

Vahiy eskilerde bol bol vuku bulmuş ama artık vuku bulmayan bir şey değil. Vahiyle bilgilenmek Rab’bın lütfu sayesinde köksel günahın etkisinden kurtulmaya yüz tutmuş her insanın sahih bilgilenme yoludur.

Vahyin sık sık halk arasında sanıldığı gibi doğa üstü renkler, ışıklar, manzaralar görmekle alakası yoktur. Düşler, rüyalar bazen İlahi bir gerçeği ima ediyor, veya haber veriyor olabilir ama vahiy başka bir şeydir.

Vahyin başlıca özelliklerinden biri insanın nefsinin çabasının sakinleştiği bir anda, beklenmedik ve planlanmamış bir şekilde insanı ziyaret etmesidir. Vahiy aslında Ruh’ul Kudüs’ün insanın aklına, aracısız, doğrudan bir bilgilendirmede bulunmasıdır. O an aniden insanın aklı çözülür ve önceden aklına takılmış olup da kendi çabalarıyla bir türlü anlayamadığı şeyler ifşa edilir kendisine. Hem de hiç bir dünyevi otoritenin sağlayamayacağı bir berraklıkla.

Vahiy insan çabası ile gelmez… tam aksine… insan çabasının gevşediği bir anda gelir. Ve insan çabasının gevşemesi ihtiyari bir şey olmadığından Tanrı’nın isteğiyle olur.

Tabi, Rab’be ümit bağlayıp, hayatlarını tümden O’nun iradesine terk etme yolunda ilerlemiş olanlar vahye daha açıktır… Nefsi çabaları silinme yolundadır da ondan.

Sevgiler…