Re: İNCİL’de yazılı bir belirti!

#35549
Anonim
Pasif

Ben, iki çok sevdiğim, saydığım kardeşlerimin arasına girmek istemiyorum; yalnız tüm samimiyetimle, her ikinizin de doğruları söylediğinizi ve bunları da çok güzel ifade ettiğinizi belirtmek istiyorum.

Bence aranızda bir fark varsa, o da şudur (yanlışsam affedin): ‘Ruhsal Öğretim’ ve ‘Ruhsal Öğretim Farkındalığı’.

Şimdi isterseniz bu arapçayı biraz açıklayayım. Rab’be iman eden herkes Ruhsal öğretim alır ama bunun Ruhsal (Göklerden) olduğunu fark etmez. Kendi düşüncesi zannedebilir. Petrus, “Sen Tanrı Oğlu Mesih’sin” dediğinde Rab’bimize, ona bunu Baba’nın bildirdiğine dair en ufak bir bilgisi yoktu. Ta ki Rab açıklayana kadar. Bütün iman edenlerde, hatta iman edişlerinde bile, Kutsal Ruh aktifdir. Kutsal Ruh’suz kimse iman edemez.

Öte yandan, bu Ruhsal Yolda bir müddet ilerlediğimizde, tüm ‘Hakikî Bilgilerin’ ancak vahiy yoluyla (Kutsal Ruh’la) geldiğinin FARKINDA OLMAYA BAŞLARIZ. Bu bilgiler, hayat değiştiren bilgilerdir ve direk ruhumuzadır. Direk Tanrı’dan bizedir. Öyle ki, İncil’i hiç okumamış bile olsak, onu tekrar yeniden (veya en azından bazı bölümlerini) yazabilirdik. Ayni Pavlus veya Petrus gibi. Onlar, biryerlerden okuyarak yazmadılar. Rab’bin yüreklerine Kutsal Ruh’la yazdıklarını, kağıda döktüler.

Ben buna ‘Kafa Bilgisi’ ve ‘Ruh Bilgisi’ derim. İlk iman ettiğimde, tabii ki iman etmemi sağlayan Kutsal Ruh Öğretisiydi (yani vahiydi). 7-8 yıl müjdecilik yaptım. Ama önceleri bilgi eksikliğim vardı. Tecrübeli Yahova Şahidi, Müslüman, Evrimci, Ateist vs. ile bilgide pek baş edemezdim. Hırslanıp çok kitap okumuştum (7 yıl boyunca, haftada 7-10 kitap). Bu sürenin sonunda bilgim, herkese ‘Hodri Meydan’ diyecek şekilde arttı. Ama bu sefer Rab bana başka bir şey gösterdi. Kafa bilgim artmıştı ama bardağımdaki ‘Yaşam Suyu’ seviyesi, hâlâ 7-8 sene evvelki seviyesinde idi. Bir damla bile artmamıştı. Kafa bilgisi ve Ruhsal Bilgiyi ayırt etmeye başlamıştım.

Bugün bile tanıdığım İlâhiyat Diplomalı, hatta ilahiyat doktor ve profesörü olan papazlar var (meselâ bulunduğumuz yerdeki Anglican papazı). Adam İncil’e bile inanmıyor. Kurtulmuş değildir. Sosyal aktivitelerle meşguldür. İnsan bilgisi yalnız başına, kesinlikle kurtaramaz. Ama her ikisi de gereklidir. (Meselâ: İsa’nın iki ayrı soy kütüğünü izah edebilme çalışmaları kafa bilgisini artırabilir, ama bardaktaki Yaşam Suyu seviyesini değiştirmez).

Öte yandan, Galatyalılar 2:20’yi dilediğin kadar oku, ezberle. Kutsal Ruh bunu açmadıkça, ruhuna vahiy yoluyla bildirmedikçe, bu sana arapça gibi olacaktır. “Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere, Yasa aracılığı ile, Yasa karşısında öldüm. Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.”
Bir insan ne kadar zeki veya bilgili olursa olsun, Kutsal Ruh vermedikçe bunu anlayamaz.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Rab hepinizi bereketlesin. Her birimiz, Rab’bin bize verdiklerini hürce paylaşalım. Bu zaten görevimizdir.

Sevgiler ve Esenlikler.