Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#30519
Anonim
Pasif

Hrisityanlıkta Oruç

Hristiyanlıkta oruç genellikle yılın belirli ayı için konmuş bir ibadet biçimi değildir. Kiliselerin ibadet takvimlerinde cemaati teşvik ve bir hatırlatma olarak oruç dönemleri yer almasına karşın, imanlılar diledikleri zaman oruç tutabilirler.

Orucu; kişinin kendini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içecek şeylerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlamamız mümkündür. Diğer yandan Hristiyanlık, orucu günahlarımız üzerine ” yas tutmak “ * ile ilişkili olarak düşündüğünden oruç döneminde neden şölen sofralarına benzer bir yeme alışkanlığımız olmadığı da kendiliğinden açığa çıkar. Böylece kişiler kendilerini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içecek şeylerden belirli bir süre uzak dururlarken diğer yandan da her kişi kendi sahip olduğu imkanlarından daha sade oruç sofralarıyla ” ruhta yoksulluğu “** pratik eder. Çünkü oruçta esas olan; kişinin gururunun kırılması, günahlılığının farkında olarak pişmanlık duyup tövbe etmesidir.

Kişi, oruç dönemi boyunca bütün aklı, bütün gücü ve bütün kalbiyle Tanrı’yı aramaya yönelir. Genelde Kutsal Kitap’ta oruç bahsinin geçtiği yerlerde dua, yakarış ve Tanrı’yı aramaktan bahsedilir. Böylece “oruç” dediğimizde anlatmak istediğimiz şey, ” dualı oruç ” yani dua ile birlikte devam eden oruçtur.

* Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır.
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca,
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
Kederden belim bükülürdü,
Annesi için yas tutan biri gibi. ( Mez. 35:13, 14 )

** Varlığında yoksıl gibi yaşayabilmek, yoksulların yüreğini anlayabilmek, sahip olduğu her şeyin kendinin değil ama Tanrı’nın olduğunu, Tanrı’dan geldiğini kabullenmek ve bu sebepten Tanrı’ya şükran duymak.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5