ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#30377
Anonim
Pasif

Hiç kimse eski bir giysiyi çekmemiş bir kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama eski giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. ( Mar. 2:21, 22 )

Çekmemiş kumaş ( yeni yama ) ya da yeni tulum simgeleri gelen Kral ( İsa ) ile gelmiş olan Krallığın yeni durumunu vurgulamaktadır. İsa, burada bilgece olmayan işlerle, uygun tutulmayan oruç ile bu yeni durumun aranamayacağını göstermeye çalışıyor.

Ferisiler haftada iki kez oruç tutarlardı ( Luka 18:12 ). Bu yüzden Yahya’nın öğrencilerinin oruç tutuyor olması insanların gözünden kaçmıyor. Herkesin oruç tutarken İsa ve öğrencilerinin oruç tutmaması biraz tuhaf değil miydi ? Öyleyse bu konuda bir soru sormanın tam zamanıydı.

” Yahya’nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da, senin öğrencilerin niçin tutmuyor ? “

Onların söylemek istediği şey, aslında böyle davranan bir kişinin dindar veya Tanrısal bir kişi olamayacağı idi. Vaftizci Yahya’nın isminin böyle bir konuda kullanılması aslında Yahya’nın onların kafasındaki ve ifade etmek istedikleri duruma uygun bir kimse olması ve dindarlık ölçülerine göre toplumda tasvip edilebilen bir örnek olmasıydı.

Yahya, özdenetimle yaşayan büyük bir insandı ve onun mesajı başkalarını da aynı şekilde az ile yetinen, kanaatkar kimseler olmaya teşvik etmekteydi.Yahya’nın öğrencileri Ferisilerin oruç tutmasından daha farklı bir amaçla oruç tutmaktaydı.

Aslında esas konu, daima Tanrı’nın bizden ne yapmamızı istediği idi. Eski Ahit içinde, pek çok kez oruç tutulduğunu görmekteyiz.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan ne yararı olur ? isasiyahbeyaz