ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#29841
Anonim
Pasif

(Yazar İhsan Keskinöz)

Yahya’nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa’ya gelip, ” Yahya’nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da, senin öğrencilerin niçin tutmuyor ? ” diye sordular. ( Markos 2:18 )

Oruç: Musa’nın yasası ( Levililer 16:29-34; 23:26-32; Sayılar 29:7-11; Elç. İş. 27:9 ) yılda bir kez kefaret gününde ( Yom Kippur bayramı ) oruç tutmayı gerekli kılmaktadır ( Mez. 69:10-11 ; Elç.İş. 27:9 ). Pişmanlık ve tövbe Eski Ahit’in dindarlığında oruç ile gözükürdü ( 1. Hakimler 20:26; 1. Krallar 21:27 ). Ama bazen insanlar böyle güzel bir uygulamayı içi boş rituellere dönüştürdüler ( İşaya 58:3 ). Yahya’nın mesajı tövbe ( Mat. 3:11 ) merkezli olduğundan onun öğrencileri oruç tutmaktaydı. Ancak Yahya’nın öğrencileri ve Ferisilerin öğrencilerinin aynı sebepten oruç tuttuklarını düşünmüyoruz.


İsa şöyle karşılık verdi: ” Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç ? Güvey aralarında oldukça oruç tutamazlar !” ( Markos 2:19 )

İsa yeryüzündeki kutsal varlığını bir düğün yemeği ile mukayese ediyor ve ” güvey ” ifadesini kullanarak kendisini önceki peygamberlerden ayırıyor. İsa kendisini bir güveye benzeterek Krallığın varlığını bir düğün töreninde olduğu gibi kutlama ( şölen ) ile doğruluyor. Bu yüzden İsa’yı halkın hoşlanmadığı kimselerle bile yemek yerken görüyoruz ( Mat. 11:18-19; Luka 19:1-9 ). Çünkü İsa günahkarlara kurtuluş ve sevinç getirmeye gelmiştir. Kutsal Yazılar YEHOVA ile halkı ya da İsa ile kilisesi arasındaki ilişki ve sevgi bağını karı-koca arasındaki sevgi birliği ile mukayese ederek gösterir ( İşaya 50:1; 54:1; 62:5, Yeremya 2:32, Hoşeya 2:1, Matta 25:1, Yuhanna 3:29, 2. Korintliler 11:2, Efesliler 5:32, Vahiy 19:7; 21:9 )
Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. ( Markos 2:20 )

güveyin aralarından alınacağı günler: Mesih’in çarmıh üzerindeki ölümünün bir ön bildirisidir. Buradaki ifade Mesih’in zulüm ve yargıyı kaldıracağını müjdeleyen İşaya 53:8 ayetini bize hatırlatır. ( Mat. 11:5 ve İşaya 35:5-6, Luka 4:18-19 ve İşaya 61:1-2; Luka 22:37 ve İşaya 53:12 ). İsa tam kurtuluş ve özgürlük getirmek için çarmıhta bir kurban olarak ölmek üzere yeryüzüne gelmişti. Bu da büyük sevinç getiren iyi Haber’di ( Luka 2:10-11; 24:52; Yuhanna 17:13 ).

oruç tutacaklar: Ancak 2:19 ayetinin işaret ettiği kutlama geçicidir. İsa Mesih’in acı çekip öleceği zaman gelecektir ( güveyin aralarından alınacağı günler ). Öğrenciler o zamandan itibaren oruç tutacaklardır.