Re: İncil dağıtan G.Afrikalılar gözatına alındı

#31783
Anonim
Pasif

GÜNEY AFRİKALILARIN BU EYLEMLERİNİ KINIYORUM.

Ülkelerinden kalkıp, koliler hazırlayıp ülkemize gelmişlerdir.
Kutsal Kitap’taki GİDİN buyruğunu yerine getirmiş ve gelmişlerdir.
Bir ulustan diğer bir ulusa seyahat gerçekleştirmişlerdir.
Gitmek eylemin başlangıcıdır.
Bir amaç gereklidir gidebilmek için.
Bu amaç ne olmalıdır?

Günahkarları, günahlarıyla yüzleştirebilmişlermidir?
İsrail halkının kaybolan koyunlarına ulaşabilmişlermidir?
Görüp, işittiklerini anlatabilmişlermidir?
İnsanlarla bir olabilmişlermidir.
İnsanları, Rab’bin öğrencileri olarak yetiştirebilmişlermidir?
Diri ve yaşayan Rab’bin, tanıkları olabilmişlermidir?

Ülkemize gelmişlerdir evet.
Kuzular gibi kurtların arasına gelmişlerdir.
Unutmuşlardır ama, Rab’bin kendileriyle birlikte olduklarını.
Ruh’tan yoksun kalmışlardır.
Korkaklar gibi saklanmış,
Korkaklar gibi sinsice planlar yapmışlardır.
Benliklerinden özgür olamamışlardır.
Karanlıktan ışığa çıkamayacak kadar cesareti gösterememiş ve esenlikte kalamamışlardır.
Gelmişlerdir evet.
Dilerim bu şartlarla birdaha gelmezler. AMİN.

Pekii nedir gitmek?
Gitmek bir eylemdir. Hareket halinde olmaktır. Yerinde duramamaktır.
Bu yeterlimidir. Git git git…
Elbetteki her eylemin bir amacı olmalıdır.
Gitmek ve duyurmak iç içe olan olgulardır.
Giderken duyurmalıyız. Anlatmalıyız. Müjdelemeliyiz.
Müjde duyurmaktır.
Rab bizlere, size karşı olmayan sizden yanadır demiştir.
Bunu bilebilmek ise, karşılıklı diyaloglarla mümkündür.
GİTMEK VE DUYURMAK birdir.

Nereye giderken diye bir soru sorabiliriz kendimize.
Eve, işe, okula, komşumuza, akrabalarımıza, mağazaya, sinemaya, tatile, gibi bir çok örnek verebiliriz.
Kısacası gitmek eylemi.. yaşamlarımızı devam ettirirken… GİDERKEN dir.

İsa Mesih, ögrencilerine birçok buyrukta bulunmuş, iteati öğretmiş, ve onları yüreklendirmiştir.
İyi haberi duyurun demiştir.
Ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim demiştir.
Ve öğrencilerine gidin artık, demek istemiştir.

Güney afrikalılar acaba iyi haberi duyurabilmişlermidir.
Türkçe bildiklerinden bile şüphe duymaktayım.
Ayaklı kargo işlemi yapmışlardır, nazarımda.
Ne acıııı…. Yürekten kınıyorum.

Sevgiyleeee