#28044
Anonim
Pasif

YENİ ANTLAŞMA'DA YER ALAN KİTAPLAR:
1. Matta
2. Markos
3. Luka
4. Yuhanna
5. Elçilerin İşleri
6. Romalılara Mektup
7. Korintlilere Birinci Mektup
8. Korintlilere İkinci Mektup
9. Galatyalılara Mektup
10. Efeslilere Mektup
11. Filipililere Mektup
12. Koloselilere Mektup
13. Selaniklilere Birinci Mektup
14. Selaniklilere İkinci Mektup
15. Timoteyus'a Birinci Mektup
16. Timoteyus'a İkinci Mektup
17. Titus'a Mektup
18. Filimun'a Mektup
19. İbranilere Mektup
20. Yakup'un Mektubu
21. Petrus'un Birinci Mektubu
22. Petrus'un İkinci Mektubu
23. Yuhanna'nın Birinci Mektubu
24. Yuhanna'nın İkinci Mektubu
25. Yuhanna'nın Üçüncü Mektubu
26. Yahuda'nın Mektubu
27. Vahiy
Bunların hepsi, imana ve yaşama hükmetmek için Tanrı tarafından
esinlenmiştir.