#28049
Anonim
Pasif

BÖLÜM V
İlahi Takdir

I. Her şeyin yüce Yaratıcısı olan Tanrı, kendi bilge ve kutsal
ilahi takdiri aracılığıyla bütün yaratıkları, eylemleri ve
şeyleri en küçüğünden en büyüğüne kadar devam ettirir,
yönetir, düzenler ve yönlendirir. Bunları en bilge ve ilahi takdiri
ile kendi yanlışsız ön bilgisine, özgür ve değişmez
isteğinin amacına (emeline) göre, bilgeliğinin, gücünün,
adaletinin, iyiliğinin ve merhametinin övülmesi için yapar.


II.
Tanrı'nın önbilgisi ve hükmüne – birinci Sebep budur –
göre her şey değişmez ve hatasız bir şekilde gerçekleşir.
Ancak Tanrı aynı sağlayışla, ikincil nedenlerin doğasına göre,
bunlardan bazılarının ister gerekli, isterse özgür ya da
bağımlı olarak gerçekleşmemesine karar verir.

III. Tanrı, kendi olağan ilahi takdiri içerisinde çeşitli
araçları kullanır. Ancak kendi isteği doğrultusunda bunlar
olmaksızın, bunların üzerinde ve bunlara karşı dilediği gibi
çalışabilir.

IV. Tanrı'nın sonsuz gücü, araştırılamayan bilgeliği ve
sınırsız iyiliği, O'nun ilahi takdirinde öylesine
sergilenmiştir ki, bu bilgelik ve iyilik ilk düşüşe ve bundan
sonraki tüm diğer insanların ve meleklerin günahlarına kadar
uzanmıştır. Tanrı bunları yalnızca izin verme yoluyla değil,
fakat bunları en bilge ve en güçlü bağla desteklemiş, yahut
tersine bunları kendi kutsal amaçları doğrultusunda çok yönlü
bir şekilde hükmetmiş ve düzenlemiştir. Ancak bunu öyle bir
şekilde yapmıştır ki bu süreç içerisinde işlenen günahlar en
kutsal ve doğru olan, günahın ne yazarı olan ne de günahı
onaylayan Tanrı tarafından değil, yaratık tarafından
işlenmektedir.


V.
En bilge, en doğru ve en lütufkar olan Tanrı, çocuklarını
önceden işledikleri günahlar için disiplin etmek ya da alçaltmak
ve onları desteklemek, kendisine daha yakın ve daimi bir güven
seviyesine çıkarmak, gelecekteki olası günahlar için daha uyanık
olmalarını sağlamak ve diğer farklı, adil ve kutsal amaçları
için onları sık sık, belirli bir süre için çeşitli ayartılara
ve yüreklerinin düşkünlüğüne bırakır.

VI. Kötü ve tanrısallıktan uzak olan insanları ise Tanrı, doğru
bir yargıç olarak önceki günahlarından ötürü körleştirir ve
katılaştırır. Onlardan yalnızca anlayışlarını
aydınlatabilecek ve yüreklerini değiştirebilecek olan lütfunu
esirgemekle kalmaz, sahip oldukları armağanları da geriye çekerek
onları, bozulmuş doğalarının günah işlemek için kullandığı
şeylere bırakır ve böylece yüreklerinin kötü tutkularına,
dünyanın ayartılarına ve Şeytan'ın gücüne terk eder; öyle
ki bu insanlar kendilerini katılaştırırken, Tanrı aynı araçları
diğerlerini yumuşatmak için kullanır.
VII.Tanrı'nın ilahi takdiri, genel anlamda tüm yaradılışı
kapsar. Ancak çok özel olarak, Tanrı kilisesine bakar ve her şeyde
onun iyiliği için etkindir.