Re: İnancımızın Temelleri- Basic Christian Beliefs

#28047
Anonim
Pasif

BÖLÜM III
Tanrı'nın Sonsuz Hükmü

I. Tanrı, tüm sonsuzluktan beri kendi isteğinin en bilge ve kutsal
doğrultusunda, tüm olayların akışını değişmez bir şekilde
önceden belirlemiş olmasına rağmen, ne günahın yazarıdır,
ne şiddet (davranışları) yaratıkların istemine zorlanır, ne de
ikincil sonuçların doğallığı ve bağımlılığı ortadan
kaldırılır fakat tersine o şekilde olmaları kesinleştirilir.

II. Tanrı, verilen belirli şartlarda gerçekleşebilecek olan her
şeyi bilmesine karşın, bu şeylerin gelecekte gerçekleşeceğini
önceden gördüğü için ya da düzenleyeceği belirli koşulların
sonucunda bu sonuçların gerçekleşebileceğini bildiği için
bunların olmalarını buyurmamıştır.

III. Tanrı'nın hükmü doğrultusunda, O'nun yüceliğinin
görülmesi için bazı insanlar ve melekler sonsuz yaşama kavuşmak
üzere önceden belirlenmiştir; diğerlerinin ise sonsuz ölüme
bırakılmaları hükmolunmuştur.

IV. Bu melekler ve insanlar, önceden belirlenerek seçildiklerinden ve
özel olarak ve değişmez bir şekilde tasarlandıklarından, Çölde
Sayımı da belirli ve kesindir. Çölde Sayımı artırılamaz ve
azaltılamaz.

V. Tanrı, dünyanın temelleri atılmadan önce sonsuz ve değişmez
amacı ve isteğinin gizemli bilgeliği ve iyi arzusu uyarınca,
karşılıksız lütfu ve sevgisinden ötürü, insanların
içlerindeki her hangi bir imana, iyi işlerine, ya da içinde
bulundukları koşullara, onları iman etmeye yönlendiren sebeplere ve
dayanma güçlerine ilişkin her hangi bir öngörü olmaksızın
yaşama kavuşturmak üzere önceden belirlediği kişileri, sonsuz
yüceliğe eriştirmek üzere yüce lütfunun övülmesi için
Mesih'te seçti.

VI. Tanrı, seçilmiş olanları yüceliğe kavuşturmak üzere
önceden belirlediği gibi, isteğinin sonsuz ve özgür amacı
doğrultusunda bu amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her şeyi
de önceden belirledi. Öyle ki, Adem'de günaha düşen
seçilmişler Mesih'te kurtarılırlar; O'nun Ruh'u
aracılığıyla belirlenen zamanda Mesih'e iman etmeye etkin bir
şekilde çağrılırlar, aklanırlar, oğulluğa alınırlar, kutsal
kılınırlar ve iman aracılığıyla kurtuluşa erişmek üzere
O'nun gücüyle korunurlar. Seçilmiş olanlar dışındaki hiç
kimse Mesih tarafından kurtarılmaz, çağrılmaz, aklanmaz,
oğulluğa alınmaz, kutsal kılınmaz ve kurtuluşa eriştirilmez.

VII. Kavranması mümkün olmayan isteğinin bilgeliği uyarınca
Tanrı, yarattıkları üzerindeki kadir gücünün görkeminin
görülmesi için, arzuladığı şekilde merhametini sunmak ya da
saklı tutmak yoluyla insanlığın geri kalanını göz ardı ederek,
görkemli adaletinin övülmesi için bu kişilerin utanca ve
günahlarının sebep olduğu gazaba maruz kalmak üzere
bırakılmalarını hükmetmiştir.
VIII. Önemli derecede gizemli olan bu önceden belirlenmişlik
öğretisine özel bir ihtiyatlılıkla yaklaşılmalıdır, öyle ki
Tanrı'nın, Sözünde açıklanan isteğine kulak veren ve O'nun
sözüne itaat eden insanlar, etkin çağrılarının kesinliğine
dayanarak sonsuz seçilmişliklerinden emin olmalıdırlar. Bu
öğreti Tanrı'nın tümüyle övülmesini, saygı duyulmasını ve
yüceltilmesini sağlamalı, müjdeye içtenlikle uyan insanları ise
alçakgönüllülüğe, itinalı olmaya ve bol teselliye
kavuşturmalıdır.