#28046
Anonim
Pasif

BÖLÜM II
Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

I. Diri ve gerçek olan, varlıkta ve yetkinlikte sınırsız ve
tümüyle pak olan Ruh, gözle görülemeyen; bedeni ya da farklı
kısımları olmayan, doğasında tutkularına göre farklılıklar
göstermeyen; sınırsız, değişmeyen, ebedi, kavranılamayan,
her şeye gücü yeten; en bilge, en kutsal, en özgür, en
mutlak olan; her şeyi en doğru ve değişmez olan isteğine göre
kendi yüceliği için yönlendiren; en sevecen, en lütufkar, en
merhametli, en sabırlı olan, iyilikte ve gerçekte bol olan,
günahları, suçları ve kötülükleri bağışlayan; kendisini
itinayla arayanları ödüllendiren; hükümlerinde en adil ve en
korkunç olan, her türlü günahtan nefret eden ve suçluyu asla
haklı çıkarmayan yalnızca tek bir Tanrı vardır.

II. Tanrı, tüm yaşamı, yüceliği, iyiliği ve bereketi kendi
içerisinde bulundurur. Tanrı tümüyle kendine yeterlidir;
yarattığı hiçbir şeye gereksinimi olmadığı gibi, onlardan
hiçbir yücelik de almaz; fakat sadece kendi yüceliğini onlarda,
onların aracılığıyla, onlara ve onların üzerinde gösterir.
Tanrı, her şeyin Kendisinden, Kendisi aracılığıyla ve Kendisi
için yaratıldığı tüm varoluşun tek kaynağıdır; onlar
aracılığıyla, onlar için ya da onlar üzerinde yapmaktan hoşnut
olduğu her şeyi gerçekleştirecek en kudretli hükme sahiptir.
O'nun gözünde her şey apaçık ve ortadadır; bilgisi
sınırsız, yanlışsız ve yaratıklardan bağımsızdır, öyle ki
Tanrı hiçbir olaya bağımlı değildir ne de O'nun için herhangi
bir şey belirsizdir; tüm isteğinde, işlerinde ve buyruklarında en
kutsaldır. Meleklerden, insanlardan ve tüm diğer yaratıklardan
istemekten hoşnut olduğu her türlü tapınma, hizmet ve itaat
Kendisine verilmelidir.
III. Tanrısal özyapının birliğinde; aynı özü, gücü ve
sonsuzluğu paylaşan üç kişi bulunmaktadır: Baba Tanrı, Oğul
Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı: Oğul, Baba'dandır; Kutsal Ruh ise
Baba ve Oğul'dan çıkar. Baba ne doğmuştur, ne de bir göndereni
vardır, Oğul Baba'nın isteğinden doğmuştur, Kutsal Ruh ise hem
Baba'dan hem de Oğul'dan gelmektedir. Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh'un ne başlangıcı ne de sonu vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
tek Tanrıdır.