#28055
Anonim
Pasif

BÖLÜM XI
Kurtaran İman

I. Seçilmişlerin, ruhlarının kurtuluşuna erişmek üzere
aracılığıyla inanmaları sağlanan iman lütfu, Mesih'in
Ruhu'nun bu kişilerin yüreklerindeki işleyişinin ürünüdür ve
doğal olarak Söz'ün vaaz edilmesiyle gerçekleşir, aynı
zamanda sakramentlerin(Rabbin Sofrası ve Vaftiz) verilmesi ve dua ile
artırılıp güçlendirilir.

II. İmanlı kişi, Tanrı'nın Sözü'nde açıklanan her şeyin
gerçek olduğuna bu imanla inanır, çünkü Tanrı'nın kendi
yetkisi konuşmaktadır; her belirli metnin içeriğine kayıtsız
kalmaksızın buna göre hareket eder; buyruklarına boyun eğer,
tehditleri karşısında titrer, Tanrı'nın şu anki ve gelecek
yaşam için verdiği vaatleri kucaklar. Ancak kurtaran imanın ana
eylemleri; aklanma, kutsanma ve sonsuz yaşam için lütuf antlaşması
aracılığıyla yalnızca Mesih'e güvenmektir.
III. Bu imanın farklı dereceleri vardır, zayıf ya da güçlü
olabilir; çoğu zaman ve birçok yollarla saldırıya maruz kalabilir
ve zayıf düşebilir, ancak sonuçta zaferlidir: İmanımızın
başlatıcısı ve tamamlayıcısı olan Mesih aracılığıyla tam
bir güvenceye kavuşmamızı sağlar