#28054
Anonim
Pasif

BÖLÜM X
Etkin Çağrı

1. Tanrı, yaşama kavuşturmak üzere önceden belirlediği kişilerin
hepsini, ve sadece bu kişileri Kendi belirlediği ve uygun gördüğü
zamanda, doğal olarak içinde bulundukları günah ve ölüm
konumundan, İsa Mesih'teki lütuf ve kurtuluş konumuna Sözü ve
Ruh'u aracılığıyla etkin bir şekilde çağırmaktan hoşnut
olmuş; Tanrı'ya ilişkin gerçekleri anlamaları için
düşünüşlerini ruhsal ve kurtuluşa eriştirecek şekilde
aydınlatmış, taştan yüreklerini alarak onlara etten bir yürek
vermiş; iradelerini yenileyerek ve kendi kadir gücüyle onları iyi
olana yönlendirerek etkin bir şekilde İsa Mesih'e çekmiştir;
öyle ki O'nun lütfuyla bunu arzulamaları sağlanmış olarak ve
tamamıyla özgür bir seçim sonucu Mesih'e gelmişlerdir.

II. Bu etkin çağrı yalnızca Tanrı'nın karşılıksız ve özel
lütfundan ileri gelir; Kutsal Ruh tarafından canlandırılıp
yenilendiği ana kadar kendi içerisinde pasif olan insanda varlığı
önceden görülen hiçbir şeyden kesinlikle kaynaklanmamaktadır.
Kutsal Ruh'un bu işlevi aracılığıyla kişiye, bu çağrıya
yanıt verme ve bununla birlikte sunulan ve verilen lütfu kucaklama
yetisi verilir.

III. Seçilmiş olan bebekler ölürlerse, istediği zaman, istediği
yerde ve istediği şekilde çalışan Kutsal Ruh aracılığıyla
ruhtan yeniden doğarak Mesih tarafından kurtarılırlar. Söz'ün
duyurulması aracılığıyla dışsal olarak çağrılamayan tüm
diğer seçilmişler için de aynı şey geçerlidir.
IV. Seçilmemiş olan diğerleri, Söz'ün duyurulması
aracılığıyla çağrılmış ve Kutsal Ruh'un bazı genel
işleyişine tabi olmuş olsalar da, hiçbir zaman gerçek anlamıyla
Mesih'e gelmezler ve bu nedenle de kurtulamazlar. Hıristiyan
inancını ikrar etmeyen insanların da, kendi yaşamlarını doğanın
ışığına ve ikrar ettikleri inancın kurallarına ne denli
titizlikle uydurmaya çalışsalar da kurtulamayacakları bu kadar
kesindir. Bu tür kişilerin kurtulabileceğini iddia etmek ve bunda
ısrarcı olmak son derece zararlıdır ve bu tavırdan nefret
edilmelidir.